Plakat zachęcający do zgłaszania projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Widać na nim narysowany skatepark i drzewa.

 

Pragniemy poinformować, że rusza WBO 2022, to już 10. edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów! Nie trzeba być osobą pełnoletnia by zmieniać swoje okolice.

Więcej informacji od Urzędu Miasta:

"Od 17 stycznia do 14 lutego 2022 trwa nabór projektów do 10. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoś swój projekt. Dobre pomysły zmieniają Wrocław. Odmieniajcie podwórka, osiedla, swoje miasto. Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września – 10 października.

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby zgłosić projekt nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.

Projekty należy składać na formularzu dostępnym na wroclaw.pl/wbo, papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera."

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.