Nowy segment szkołyPosiadamy dobrze rozwiniętą bazę m.in. 16 sal dydaktycznych, w tym pracownię komputerową. Sale lekcyjne są wyremontowane i wszystkie są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne.

W bibliotece szkolnej znajduje się czytelnia z Centrum Multimedialnym. Dysponujemy 2 salami gimnastycznymi (od 2001r.).

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w 2012 r. powstał plac zabaw. 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.