Przewodniczący: Magdalena Trzepla
Wiceprzewodniczący: Adam Szymański
Sekretarz: Marta Radomska
Skarbnik: Wioletta Sobańska
Specjalista ds IT:  Łukasz Naja