Lista nauczycieli uczących w naszej szkoleIlustracja postaci przy okrągłym stole z puzzlami

Antczak Mirosława Wychowawca w świetlicy
Bezuszczak Beata Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Bielska Joanna Nauczyciel terapeuta
Biernacik Ewelina Nauczyciel języka angielskiego
Bubel  Michał Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowawca w świetlicy
Budera Przemysław Nauczyciel matematyki
Bulzacka Teresa Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Choma Katarzyna Wychowawca w świetlicy
Chrąchol Magdalena Kierownik świetlicy
Chrzanowska Katarzyna Nauczyciel matematyki
Cieśla Maria Wychowawca w świetlicy
Czapnik Brygida Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Dolata Jolanta Nauczyciel terapeuta
Drążkiewicz Katarzyna Nauczyciel języka angielskiego
Gajda-Chrzanowska Izabela V-ce Dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego i informatyki
Galert Anna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Gruchalska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Grzegorczyk Łucja Nauczyciel fizyki
Guziejewska-Totten Justyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Haszczuk Dawid Nauczyciel religii
Jakubiszyn Agnieszka Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Janaszek Monika Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Jankowska Aleksandra Nauczyciel matematyki
Janusiewicz Michał Nauczyciel religii
Kasperczak Maria Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Kilan Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Kilarski Marcin Nauczyciel języka angielskiego
Kobylańska  Marta Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Kołłątaj Marta Nauczyciel muzyki
Korzec Katarzyna Nauczyciel języka polskiego
Koślacz Paweł Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Kowal Sylwia Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Kruczyk Ewa Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kruszona  Kamila Logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Krysztofowicz  Mateusz Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Krzewska Justyna V-ce Dyrektor, nauczyciel matematyki
Kucharska  Iwona Nauczyciel wychowania fizycznego
Kupiec Karolina Pedagog
Kwiatkowski Maciej Nauczyciel języka polskiego
Lesiewicz Agnieszka Nauczyciel języka niemieckiego
Lewkowicz  Krzysztof Nauczyciel wychowania fizycznego
Lipiec Angelika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Lota Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Łuczak Dominika Nauczyciel języka polskiego
Malazdrewicz-Hatała Żaneta Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Malinowska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Marcinkiewicz  Marta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Matuszak Zbigniew Dyrektor, pedagog
Mazurek Klaudia Nauczyciel biologii
Mączka Magdalena Nauczyciel religii
Mechowska Renata Wychowawca świetlicy
Miciak Beata Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Mituła Małgorzata Nauczyciel języka angielskiego
Nelkowska Marietta Nauczyciel terapeuta
Neto Joanna Nauczyciel języka angielskiego
Niestrój Łukasz Nauczyciel wychowania fizycznego
Ochrombel Karolina Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Olczyk Aleksandra Wychowawca w świetlicy
Olesińska Arleta Pedagog, nauczyciel terapeuta
Oryńska Anna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Osmólska  Renata Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Poślad Anita Doradca zawodowy, nauczyciel geografii
Półgrabia Izabela Wychowawca w świetlicy
Różycka Anna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody
Sadowska Joanna Nauczyciel chemii
Sanak Agnieszka Nauczyciel matematyki
Sarnowska Iga Wychowawca w świetlicy
Siedliński Jerzy Nauczyciel wychowania fizycznego
Skowron Joanna Wychowawca w świetlicy
Sobocińska Aleksandra Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Soja Anna Logopeda
Sosnowska Izabela Nauczyciel plastyki, techniki, języka polskiego
Stankiewicz Bogumiła Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Stawińska Adela Bibliotekarz
Straburzyński Włodzimierz Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Suchta  Marta Psycholog, nauczyciel twórczości
Sulicz  Jolanta Nauczyciel edukacji wczesnoszkonej
Symonowicz Anna Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Sypek Agata Wychowawca w świetlicy
Szanin Anna Nauczyciel języka niemieckiego
Szczapińska Dagmara Nauczyciel języka polskiego
Szpak Maria Nauczyciel języka niemieckiego
Szturo Weronika Wychowawca w świetlicy
Szuszkiewicz-Poturniak Ewa Nauczyciel języka polskiego jako obcego
Świtała Weronika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Tarczewski Filip Wychowawca w świetlicy, nauczyciel etyki
Unuczek Jolanta Nauczyciel języka polskiego
Wagner Małgorzata Nauczyciel informatyki
Wojtucka Karolina Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Wolański Karol Nauczyciel historii
Wołoszyn Maria Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Woźniak  Mariola Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Zamolska Zofia Logopeda
Zdanowicz Agata Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
Ziemiańska Renata Wychowawca w świetlicy
Ziobro  Anna Wychowawca w świetlicy
Żak Anna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Żerebecka Agnieszka Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, pedagog

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.