Gale­ria zdjęć

Praca tygodnia

Klasa IC
Klasa IC

Ogłoszenie

We wtorek 20 czer­wca o godz. 17.00 zapraszamy rodz­iców na wykład „Zaburzenia przetwarza­nia słu­chowego”.
Wykład poprowadzi ter­apeuta dzieci i młodzieży Mari­etta Nelkowska-​Trętowicz.
Serdecznie zapraszamy
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Przy­pom­i­namy o naborze do klasy dwu­języ­cznej. Reg­u­lamin rekru­tacji do pobra­nia w zakładce
„Pliki do pobra­nia →
Doku­menty szkolne”.

Kalen­darz szkolny

Czer­wiec 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

The World Games

igrzyska maly

Archiwum

Pow­ered by mod LCA

Logowanie

PLAN LEKCJI
Uczymy i wychowujemy
Ter­mi­narz
Orga­nizu­jemy
Wydarzenia i imprezy szkolne
PRO­JEKTY
Rozwi­jamy
Aktu­al­nie real­i­zowane programy
Świ­etlica
Opieku­jemy się
Zasady dzi­ała­nia świ­etl­icy szkolnej
DLA rodz­ica
Współpracu­jemy
Ter­miny kon­sul­tacji i nie tylko