Dyrektor Zbigniew Matuszak

Wicedyrektor Justyna Krzewska

Wicedyrektor Izabela Gajda-Chrzanowska

Kierownik świetlicy Magdalena Chrąchol

dyrektor Zbigniew Matuszak

Wicedyrektor Justyna Krzewska

Wicedyrektor Izabela Gajda-Chrzanowska

Kierownik świetlicy Magdalena Chrąchol