Liczby

Szkoła mieści się przy ulicy Nyskiej 66.

W roku szkolnym 2021/22 do szkoły uczęszcza 511 uczniów.
Mamy 3 klasy pierwsze, 3 klasy drugie, 3 klasy trzecie, 2 klasy czwarte, 2 klasy piąte, 3 klasy szóste, 4 klasy siódme i 4 klasy ósme.

Uczymy się 2 języków: angielskiego i niemieckiego.