KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz.U. z 2017 poz 1603 ze zmianami/)

  1.    

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2. ust. 1 rozporządzenia)

1 września 2021 r.

  2.    

Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

od 23 do 31 grudnia 2021 r.

  3.    

Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)

od 31 stycznia  do 13 lutego 2022 r.

  4.    

Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia)

od 14 do 19 kwietnia 2022 r.

  5.    

Egzamin ósmoklasisty:
(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1327 ze zmianami/, § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty /tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1361/ 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z … sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku)

Terminy poszczególnych części egzaminu:

język polski
24 maja 2022 r. 
(wtorek) godz. 9:00

matematyka
25 maja 2022 r. 
(środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny
26 maja 2022 r.
(czwartek) godz. 9:00

Terminy dodatkowe w sytuacjach losowych:

język polski
13 czerwca 2022 r. 
(poniedziałek) godz. 9:00

matematyka
14 czerwca 2022 r 
(wtorek) godz. 9:00

język obcy nowożytny
15 czerwca 2022 r.
(środa) godz. 9:00

  6.    

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w których organizowane będą zajęcia opiekuńcze
(Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1 rozporządzenia)

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2021 r. – Święto KEN

12 listopada 2021 r. -
na podstawie : § 5. ust. 1. pkt 1rozporządzenia, odnośnik 3

2 maja 2022 r. 
- na podstawie : § 5. ust. 1. pkt 1 rozporządzenia, odnośnik 3

24-26 maja 2022 r. – dla uczniów klas 1-7 (klasy 8 egzamin ósmoklasisty)

24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego

  7.    

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych odpracowane po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

(Podstawa prawna: § 6. ust. 1 rozporządzenia)

17 czerwca 2022 r. - odpracowanie w sobotę 28 maja 2022r.

  8.    

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2. ust. 1 rozporządzenia)

24 czerwca 2022 r.

  9.    

Ferie letnie
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 4 rozporządzenia)

od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.