Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po rekrutacji uzupełniającej. Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.