Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych do nauki w naszej szkole. Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.