bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Logowanie

"Język i obraz"

"Język i obraz"

Neto Joanna 24 styczeń 2013 Aktualizacja:21 marzec 2014 

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH

JĘZYK i OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie Językowym: „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego, związanych z kolorami w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie

i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego i niemieckiego związanych

z kolorami w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 10 najlepszych prac z jednej lub

z każdej kategorii językowej (po 5 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-III i IV-VI) i dostarcza je na adres Szkoły Podstawowej Nr 9 w terminie do 15.03.2013r. Prace przekazane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać jedną pracę.

Wraz z pracami należy przekazać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać: prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór

w załączniku do regulaminu). Etykietę umieścić trzeba z tyłu pracy.

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, itp. Możliwe jest również nadsyłanie zdjęć lub obrazów

w formie plików JPG, CD-R, DVD (mini scenki ilustrujące idiom).

Przebieg konkursu:

Po otrzymaniu prac zbierze się jury w skład którego wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość

oraz walory estetyczne obrazów. Prace oceniane będą w 2 kategoriach językowych: język niemiecki i angielski oraz 2 wiekowych: kl. I-III i IV-VI. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodzeni zostaną laureaci w obu kategoriach i poziomach oraz autorzy prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie zaświadczenia.

Dodatkowe informacje:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

Prace konkursowe nie będą odsyłane.

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest

on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich

oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających

treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo

polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27.03.2013r. na stronie internetowej Organizatora.

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły

w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:

Izabela Gajda-Chrzanowska Anna Szanin

Joanna Neto