bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Logowanie

Projekty

Projekty

Pytlowany Agnieszka 18 marzec 2012 Aktualizacja:26 sierpień 2016 
projekt systemowy, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2 wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od 1 września 2011 do 28 lutego 2013r.

Projekt jest bezpłatny i udział w nim jest dobrowolny.

Zaplanowano, że w naszej szkole weźmie w nim udział 77 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wsparcie dla uczniów/uczennic w ramach projektu obejmuje:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia,
- zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów z wadami rozwojowymi (np. biobeedback),
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Walorem projektu jest fakt, że dzieci będą pracowały z naszymi nauczycielami.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” można znaleźć na stronie internetowej www.zojm.wroclaw.pl (zakładka: Projekty unijne)
lub u koordynatorów szkolnego projektu p. Jolanty Dolaty i p. Aliny Haładaj

organizator portal mimamo.pl.
Akcja polegała na propagowaniu czytelnictwa w szkole, jak również poza jej murami, w związku z czym, nauczyciel biblioteki wraz z dziećmi odwiedzili Dom Opieki nad ludźmi starszymi, gdzie uczniowie czytali i recytowali poezję Tuwima. Zwieńczeniem projektu było otrzymanie przez naszą bibliotekę certyfikatu \"Miejsce przyjazne książce\". W projekcie uczestniczyło ośmioro uczniów z klas 4- 6, z opiekunem p. Anną Wąs.
To ogólnopolski program Centrum Edukacji Obywatelskiej, mający za zadanie w możliwie największym stopniu uatrakcyjnić zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego. Program realizowany jest przy wsparciu „ Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. honorowy patronat nad programem objął Minister Sportu i Turystyki, oraz Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu w szkole jest p. Wiesław Forkasiewicz.

Aktywna Dziewiątka I - BLOG 2013/2014

Aktywna Dziewiątka II - BLOG 2014/2015 

Wrocławski program popularyzacji tenisa. Misją tego programu jest zachęcenie do tenisa jak największej liczby dzieci oraz nabycie przez nich podstawowych umiejętności techniczno – taktycznych, adekwatnych do możliwości psychofizycznych. Ważnym aspektem jest ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10. Oprócz nauki gry w tenisa dzieci usprawniają koordynację, motorykę dużą, lateralizację, sprawność ruchową oraz przede wszystkim nabierają pozytywnego stosunku do sportu. W projekcie biorą udział uczniowie klasy 2a i 3b.
to nazwa projektu oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest pokazanie, że programowanie nie jest zarezerwowane tylko dla informatyków i programistów, ale może być dostępne dla wszystkich. To jedno z dwóch działań będących częścią innowacyjnego miejskiego programu Wrocław koduje. Podczas zajęć uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności korzystania z nowych technologii i uczą się podstaw programowania. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z \"języka maszyn\" w szkołach, które zgłoszą się do projektu. Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów działającej przy Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miasta przygotowali dla nauczycieli pomoce, dzięki którym w przystępny i prosty sposób można uczniom przekazać podstawy i zasady programowania. Zajęcia w naszej szkole prowadzi dwoje nauczycieli p. Izabela Półgrabia oraz p. Marta Zemła. 
Ogólnopolski projekt dla klas I - III szkół podstawowych, sponsorowany i finansowany przez Agencję Rynku Rolnego. Jego celem jest propagowanie zdrowego, bogatego w witaminy, odżywiania. W jego ramach dzieci nieodpłatnie otrzymują trzy razy w tygodniu zdrowe warzywa i owoce, a także soki. Autorzy projektu w czasie jego trwania przewidzieli szereg różnego rodzaju konkursów, imprez i pikników dla dzieci i ich rodzin. Są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, promujące zdrowe odżywianie i aktywny sposób spędzania czasu.
Ogólnopolski projekt, w ramach którego dzieci otrzymują w szkole nieodpłatnie mleko. Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Ogólnopolski projekt, którego celem jest wytworzenie wśród dzieci nawyku zdrowego żywienia. W ramach podjętych działań uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali śniadanie, które obfitowało w zdrowe i kaloryczne produkty.
W ramach projektu Zespół ds. promocji zdrowia oraz chętni rodzice z dziećmi i nauczyciele spotykają się systematycznie co miesiąc, aby propagować zdrowy styl życia. Zorganizowano m.in. peleton rowerowy, zajęcia pod znakiem zumby, zabawy ruchowe z piłkami edubal, warsztaty zdrowego żywienia.
Program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń odżywiania dla dzieci wrocławskich szkół podstawowych, pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM we Wrocławiu.
Ogólnopolski projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej.
Ogólnopolski projekt dot. bezpieczeństwa, pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Kuratoriów Oświaty. W ramach projektu w miesiącu grudniu dzieci miały m.in. możliwość wziąć udział w ogólnopolskim teście wiedzy o bezpieczeństwie.
Projekt mający na celu propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat Unii Europejskiej i działalności Polski w ramach Unii.
Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci w wieku od 6. do 12. lat. Mali eksperci w trakcie wykładów przekazują słuchaczom wiedzę w wybranym obszarze swoich zainteresowań. Zajęcia odbywają się cyklicznie w wybrane dni w trakcie roku akademickiego. Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawość świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów.
Czytaj więcej
Cykl warsztatów, w ramach których uczniowie uczą się gotować, piec, z elementami wiedzy o zdrowym odżywianiu.
Pilotażowy program edukacyjny pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Czas trwania rok szkolny 2014/15. Odbiorcami programu są uczniowie w wieku 6-13 lat (klasy1-6) oraz pośrednio ich rodzice i nauczyciele. Założeniem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii. Dzieci uczestniczące w programie poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom będą uczyły się zagadnień związanych z produkcją, zużywaniem (odczyty z mierników) i oszczędzaniem energii w domu i w szkole. Program obejmuje również rodziny dzieci w nim uczestniczących, dlatego duże znaczenie ma zaangażowanie się rodziców w realizację poszczególnych zadań. Sposoby realizacji programu: zajęcia edukacyjne w szkole, karty pracy dla rodziny (w domu), rywalizacja szkolna w lidze klas, konkurs międzyszkolny.
Ogólnopolski Program Mały Mistrz został wprowadzony w tym roku szkolnym dla klas I-wszych w szkołach podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego w możliwie najatrakcyjniejszej formie. Do realizacji programu zaproszono także nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą współpracowali i pomagali nauczycielom klas pierwszych w jego realizacji.
Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki a koordynatorem na Dolnym Śląsku jest Szkolny Związek Sportowy.
Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Jego zadaniem jest również pokazanie uczniom, że programowanie nie jest zarezerwowane jedynie dla informatyków i programistów, ale może być dostępne dla wszystkich bez wyjątków. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.
W związku ze zwycięstwem w konkursie w ramach autorskiej akcji społecznej \\\"Sala Przyrody - TAURON Ekoenergia\\\" szkoła bierze udział w rocznym projekcie. najważniejszym skutkiem zwycięstwa było przekazanie przez spółkę TAURON Ekenergia 40000 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej. kordynatorem projektu jest p. Elżbieta Pilarczyk
Ogólnopolski program, który za pomocą unikalnej metody pracy przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Dziecko samo decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to, jak będą wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA. W naszej szkole w programie bierze udział dziewięcioro uczniów. Każde z nich ma zajęcia ze swoim tutorem – wolontariuszami, posiada własny indeks sukcesów, uczestniczy w rożnych ciekawych wydarzeniach, wyjściach i zabawach organizowanych przez Akademię.