bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie

Klub Młodego Wolontariusza

Klub Młodego Wolontariusza

Pytlowany Agnieszka 08 styczeń 2011 Aktualizacja:21 marzec 2014 

wolontariusze

wolontariusze

 

Założenia ogólne :

Program jest skierowany do uczniów i absolwentów SP nr 9. Młodzi wolontariusze podejmują działania skierowane na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi w środowisku szkolnym i lokalnym. Wolontariuszem może zostać każdy, kto wykazuje się chęcią działania i właściwą postawą moralną. Klub zostaje powołany w szkole. Opiekunem klubu jest nauczyciel, zarząd stanowią uczestnicy.

 

Cele programu :

- propagowanie idei wolontariatu,

- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

- zwiększenie społecznego zaangażowania dzieci i młodzieży   w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

- umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

- nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pomocową.

 

Obszary działania

 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

- podejmowanie działań na rzecz dzieci młodszych i chorych : czytanie bajek w przedszkolach, odwiedzanie chorych i niepelnosprawnych,

- zbiórki pieniężne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy materialnej – uczestnictwo w akcjach fundacji „Dziewczynka z zapałkami”, „Góra grosza”, „Mikołajki”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

- działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 

Formy działania :

 - spotkania w szkole,

- szkolenia , warsztaty   (również wyjazdowe),

- praca w terenie,

- wymiana doświadczeń z innymi klubami.

 

 

spotkania Klubu - czwartek godz. 14.30-15.15

opiekunk KMW: Jolanta Dolata - pedagog szkolny