bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie

Rekrutacja

Rekrutacja

Pytlowany Agnieszka 28 luty 2010 Aktualizacja:20 maj 2021 

Rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

14 maja w samo południe ruszy rekrutacja dla kandydatów do klas I we wrocławskich szkołach podstawowych. Po raz pierwszy rodzice dzieci będą mieli możliwość bez wychodzenia z domu, poprzez stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl zapisać swoją pociechę do szkoły. Aby
to zrobić wystarczy posiadać profil zaufany! Rekrutacja potrwa do 20 maja br.

Rekrutacja

W tym roku do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania
na ternie Wrocławia w wieku 7 lat (2014 r.) oraz 6 lat (2015 r.) jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Liczbę miejsc do grup wiekowych określą dyrektorzy szkół. W przypadku pierwszoklasistów do oddziałów ogólnodostępnych liczba dzieci może wynieś maksymalnie 25 dzieci.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowane
są miejsca w oddziałach integracyjnych. Liczą one maksymalnie 20 uczniów,
w tym 5 z orzeczeniem. Także, do tych oddziałów rekrutacja odbywa się
w terminie 14-20 maja br. za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

Która szkoła podstawowa jest moją szkołą obwodową

Rodzice, którzy nie wiedzą, która szkołą jest szkołą obwodową ich dziecka, mogą w prosty sposób sprawdzić za pośrednictwem strony https://gis.um.wroc.pl lub bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym,  wpisując swój adres zamieszkania
tj. ulicę oraz numer domu. 

Formalności i terminy

Wnioski/zgłoszenia rejestrowane oraz składane są w terminie od 14 do 20 maja br. W tym terminie należy wypełnić wniosek/zgłoszenie, a następnie dołączyć niezbędne dokumenty oraz podpisać je za pośrednictwem profilu zaufanego.
W przypadku braku profilu zaufanego wydrukowane dokumenty, wraz
z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

O tym jakie dokumenty/oświadczania należy dołączyć poinformuje system elektronicznej rekrutacji. W przypadku wniosku niekompletnego rodzić otrzyma odpowiednią informację wygenerowaną przez system.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy wniosek

Każde dziecko, zgodnie z adresem zamieszkania, ma zapewnione miejsce
w szkole obwodowej. Warunkiem jednak jest złożenie zgłoszenia (oświadczenie woli nauki w danej szkole) za pośrednictwem systemu elektronicznego, wyłącznie do szkoły obwodowej, podpisując go swoim profilem zaufanym.  

Rodzice dzieci, którzy chcą się ubiegać o przyjęcie do klasy I poza szkołą obwodową, przystępują do rekrutacji na wolne miejsca. Wypełniając wniosek w systemie, wskazują maksymalnie trzy szkoły, z czego jako ostatnią obligatoryjnie wskazują szkołę obwodową.

Kolejność zgłoszeń i forma złożenia dokumentów nie ma znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata. 1 czerwca rodzic dziecka zweryfikuje w systemie rekrutacyjnym czy jego dziecko zakwalifikowało się do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od tego listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówkach pierwszego wyboru. Natomiast 7 czerwca, po wcześniejszym potwierdzeniu woli przez rodziców, poznamy wyniki rekrutacji, tj. kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych. Ostateczne wyniki rekrutacji rodzic sprawdzi w systemie rekrutacyjnym lub analogicznie jak na wcześniejszym etapie rekrutacji listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w placówce pierwszego wyboru. 

 

Rekrutacja bez wychodzenia z domu

Rodzice, którzy jeszcze nie posiadają profilu zaufanego, mogą go bardzo szybko założyć, za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej lub przez stronę www.l.wroclaw.pl/profil-zaufan lub www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/jak-zalozyc-epuap  Profil zaufany umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowychw formule online. Dlatego Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował nowe, a zarazem nowoczesne rozwiązanie aby w trakcie trwającej pandemii oraz szanując czas każdego obywatela maksymalnie ułatwić i skrócić rodzicom proces rekrutacji.

 

Zasady logowania do systemu elektronicznej rekrutacji

  1. Wejdź na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
  2. Zaloguj się do systemu wpisując nr PESEL oraz imię i nazwisko swojego dziecka. Kliknij „Wprowadź wniosek”.
  3. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (w zależności od wskazanej decyzji system wygeneruje wniosek lub zgłoszenie).
  4. W następnym kroku nadaj własne hasło do logowania.
  5. Po wypełnieniu wniosku możesz ponownie zalogować się na konto dziecka w celu dokonania ewentualnej korekty.
  6. Dołącz wymagane załączniki.
  7. Zatwierdź zgłoszenie/wniosek w systemie rekrutacji.
  8. Podpisz swoim profilem zaufanym (matki lub ojca dziecka).
    W przypadku braku profilu zaufanego dostarcz wydrukowane dokumenty do placówki pierwszego wyboru.

Wyniki kwalifikacji poznamy 1 czerwca, natomiast rekrutacji już 7 czerwca br.