bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Logowanie

Instytucje i organizacje

Instytucje i organizacje

Pytlowany Agnieszka 18 październik 2009 Aktualizacja:21 styczeń 2015 

 

Współpraca z partnerami zewnętrzny mi ma na cel u wspieranie naszej szkoły w jej działaniach dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz służy umacnianiu roli szkoły, rodziny i ułatwia tworzenie warunków do nauki i nauczania dzieci. Kontakty sprzyjają rozwiązywaniu problemów oraz wpływają na kształtowanie odpowiednich postaw prospołecznych wśród społeczności szkolnej,
a także promują naszą placówkę w środowisku.

Oto podmioty, z którymi aktywnie i systematycznie współpracujemy w następującym zakresie:

Działania w zakresie promocji zdrowia w zakresie współorganizowania projektów i kampanii oraz konkursów i imprez o tematyce prozdrowotnej.

Działania w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli, jakości pracy szkoły oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - współpraca z doradcami metodycznym: wymiana informacji, konsultacje w sprawie poprawności merytorycznej i realizacji programów własnych, organizowanie spotkań i konferencji dla nauczycieli wrocławskich szkół oraz międzyszkolnych i szkolnych konkursów dla wychowanków na terenie szkoły, współorganizowanie diagnoz oraz szkoleń i konferencji.

Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wyższa Szkoła Teologiczna - działania w zakresie organizacji i przeprowadzania praktyk pedagogicznych oraz pomoc przy prowadzeniu prac badawczych.

W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego, pomocy uczniom potrzebującym.

Działania w zakresie integracji społeczności lokalnej (współorganizowanie osiedlowych festynów rodzinnych oraz wigilii dla osób starszych i potrzebujących, popularyzacja osiągnięć artystycznych uczniów).

Współpraca w zakresie szerzenia tradycji słowiańskich w ramach programu "Rok Polski".

Działania w zakresie organizacji wernisaży i przeglądów twórczości dziecięcej oraz wyjść na imprezy kulturalne.

Współpraca w zakresie organizacji wernisaży twórczości uczniów naszej szkoły, współrealizowanie programów o charakterze artystycznym.

Współpraca na rzecz edukacji w zakresie stosowania TI (wymiana doświadczeń, uczestnictwo w spotkaniach, współorganizowanie konferencji, przeprowadzanie warsztatów i dzielenie się swoimi umiejętnościami z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń i propagowanie działań naszej szkoły na forum ogólnokrajowym).

Działania na rzecz współorganizowania akcji i konkursów o tematyce prozdrowonej oraz konferencji.

Współpraca w zakresie prewencji oraz edukacji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, współorganizowanie akcji i konkursów o tematyce bezpieczeństwa np. "Bezpieczeństwo na drodze", "Komisarz Lew" oraz egzaminów na kartę rowerową.

Współpraca na rzecz edukacji z zakresu bezpiecznej drogi oraz prewencji, współorganizowanie akcji i konkursów.

We Wrocławiu: działania na rzecz uczestnictwa w akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom", organizowanie lekcji bibliotecznych oraz wystaw prac plastycznych na terenie biblioteki.

Współpraca w zakresie edukacji muzealnej uczniów, współorganizowanie wystaw, konkursów.

Współpraca w zakresie organizacji konkursów ekologicznych oraz akcji typu "Sprzątanie świata", propagowanie wśród społeczności szkolnej tematyki proekologicznej.

Współpraca w zakresie organizacji konkursów oraz wycieczek krajoznawczych, propagowanie wśród społeczności szkolnej działań proekologicznych.

Działania na rzecz organizacji akcji dożywiania zwierząt (Punkt Zbiórki Żywności), zachęcanie dzieci do niesienia pomocy zwierzakom, rozwijanie postaw humanitarnych, współczucia i empatii w stosunku do żywych istot.

Organizacja zajęć łyżwiarskich oraz jazdy na rolkach, współorganizowanie imprez miejskich (m.in. pokazy artystyczne uczniów na lodowisku koło Hali Stulecia).

Użyczenie pomieszczenia na terenie szkoły w celu utworzenia punktu konsultacyjnego MOPS, współorganizowanie festynów i imprez środowiskowych dla ludzi objętych pomocą.

Działania propagujące postawy humanitarne oraz prospołeczne, współorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z pilotażowym rządowym programem „WCZESNA, WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA, SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB NIEPEŁNOSPRAWNEMU ORAZ JEGO RODZINIE” w okresie od 09.2006 do 31.08.2008 r. (Od 4 września 2006 roku dla 71 dzieci, a w roku szkolnym 2007/08 dla 82 dzieci).