bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Logowanie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pytlowany Agnieszka 24 sierpień 2021 Aktualizacja:27 sierpień 2021 

KLASY 1, 2, 4, 5, 6b  godz. 8:00-9:45

KLASY 3, 6a,c, 7, 8  godz. 10:00-11.45

  • Tylko uczniowie klas 1 uczestniczą w uroczystym apelu na dużej sali gimnastycznej, po zakończeniu przechodzą do wyznaczonych sal. Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami przed wejściem do szkoły* w wyznaczonym miejscu (w przypadku deszczu w budynku szkoły).
  • Uczniowie klas 2-8 spotykają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach.
  • *Uczniowie klas 1-3 wchodzą do budynku wejściem bocznym przy świetlicy i korzystają tylko i wyłącznie z przylegającej do niego klatki schodowej zachowując dystans społeczny.
  • Uczniowie klas 4-8 wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i korzystają tylko i wyłącznie z głównej klatki schodowej zachowując dystans społeczny.
  • Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować/umyć ręce oraz unikać grupowania się. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką).
  • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (za wyjątkiem sali gimnastycznej po zajęciu miejsc przez uczestników uroczystości) oraz odstęp między uczestnikami wynosi 1,5 m.
  • Po zakończonej uroczystości uczniowie niezwłocznie kierują się do wyjścia i opuszczają teren szkoły (nie gromadzą się przed szkołą).
  • Rodzic / opiekun prawny (1 osoba) odprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzi na teren szkoły i doprowadza dziecko wyłącznie do przedsionka szkoły. Wyjątkiem są sytuacje, w których uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności ruchowej lub niepełnosprawności sprzężonych. W przypadku uczniów klas pierwszych zakaz wchodzenia dla rodzica /opiekuna prawnego obowiązuje po okresie adaptacyjnym trwającym dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego.

                                              Zapraszamy :)