bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie

Informacje ogólne

swietlica

swietlica
                "...Dzieci są bezbronne, słabe i zależne; są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei. Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem, życie radosne i spokojne, aby mogły uczyć się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia..."

" Konwencja o Prawach Dziecka" z dnia 20 XI 1989 roku.


Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 645- do 1645.

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu działa aktywnie świetlica szkolna wspomagająca pracę placówki, zapewniając dzieciom opiekę przed lekcjami i po lekcjach. Świetlica jest miejscem, gdzie prowadzimy działania wspierające  wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacamy wiedzę o otaczającym świecie, zapewniamy pomoc w nauce, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a  także z wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole. Wdrażamy naszych wychowanków do kulturalnego i higienicznego trybu życia.

Dużą wagę przywiązujemy do zaspakajania potrzeby aktywności i działania, stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci, umiejętności manualnych, poznawczych i muzycznych dzieci. Twórczość dziecięcą prezentujemy poprzez ekspozycję na stronie internetowej szkoły lub dekorowanie sal.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, muzycznych, relaksacyjnych, taneczno-teatralnych, grach,  konkursach i zabawach ruchowych w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać  zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Nasza świetlica jest wyposażona  w zabawki, sprzęt, gry, pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

Życzymy dzieciom miłego pobytu, a rodzicom zadowolenia ze współpracy .

Wychowawcy świetlicy