bip

Klasa z empatią

kl z empatia

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Logowanie

Rys historyczny

Dyrektorzy szkoly

Dyrektorzy szkoly
Jedną z pierwszych szkół polskich zorganizowanych po wojnie we Wrocławiu była Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Nyskiej (wówczas ul. Pięknej).

Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był Wojciech Dudek, sprawujący wcześniej zawód nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej nr 3 w Kowlu. W czasie wojny trafił do obozu pracy przymusowej w Szczecinie.

Wojciech Dudek otrzymał nominację na kierownika Szkoły Podstawowej nr 9 z rąk inspektora szklonego w dniu 3 IX 1945 r.
Najważniejszym argumentem za powołaniem szkoły w tym rejonie była znajdująca się w pobliżu Gazownia Miejska. Do czasu zorganizowania tu szkoły dzieci z rejonu uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Trudnym do rozwiązania zadaniem był remont budynku szkolnego. Zniszczony dach, stropy, mury uszkodzone pociskami artyleryjskimi, brak drzwi i szyb, zniszczone podłogi – oto obraz, jaki ukazał się nowo mianowanemu kierownikowi. Ogólnie budynek zniszczony był w około 50%. W chwili objęcia obiektu przez Wojciecha Dudka teren wokół budynku był jeszcze zaminowany. Należało także uprzątnąć sterty ziemi, szmat, gruzu, żelastwa, szkła, słomy i połamanego sprzętu z sal, korytarzy i piwnic.

Gmach wybudowany został w 1936 roku. Na dwóch piętrach zlokalizowano 16 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pokój kierownika szkoły i mieszkanie woźnego. W czasach hitlerowskich synowie SS-manów otrzymywali tu naukę. Budynek ogrzewano gazem. Przy szkole znajdował się ogród, boisko do gier i zabaw oraz stadion sportowy. Staw przy ogrodzie wykorzystywany był zimą do jazdy na łyżwach.

Dzięki otrzymanym z Wydziału Budowlanego materiałom i sile ludzkich rąk, rozpoczął się remont budynku. Liczba uczniów wzrastała z każdym dniem i pod koniec pierwszego roku nauki wynosiła ponad 80. Trzon stanowiły dzieci repatriantów z byłego województwa lwowskiego.

Kierunki rozwoju szkoły zmieniały swoje priorytety. Lata 1945-1948 to przede wszystkim czas intensywnych prac remontowych prowadzonych w celu poprawienia warunków pracy szkoły i powiększaniu ilości sal lekcyjnych. Prace szły w bardzo zaawansowanym tempie, co spowodowało na tyle duży wzrost liczby uczniów, że szkoła, jako jedna z pierwszych we Wrocławiu, wprowadziła w roku 1947/1948 naukę na dwie zmiany.

Okres drugi zamyka się w roku 1956/1957 kiedy to znaczna liczba uczniów przeszła do Szkoły nr 59 w związku ze zmianą rejonizacji.

Fazę trzecią wyznacza rozbudowa osiedla Huby, co łączyło się z ponownym wzrostem liczby uczniów i kolejnymi zmianami rejonizacji w 1978/1979 roku.

Istotnym momentem w historii Szkoły nr 9 było nadanie jej dnia 14 V 1962 r. imienia Wincentego Pola – patrioty, poety, krajoznawcy. Wówczas to szkoła otrzymała sztandar, który jest zachowany do dnia dzisiejszego.

Oprac. Anna Rej (na podstawie pracy magisterskiej Łucji Cebuli pt. Rozwój Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola w e Wrocławiu w latach 1945-1985, Wrocław 1985).

k1 kronika pier...
k1 kronika pierwszy dzwonek k1 kronika pierwszy dzwonek
k2
k2 k2
k3
k3 k3
k4
k4 k4
k5
k5 k5
k6
k6 k6