bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Styczeń 2011
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Logowanie

Informacje

Informacje

Ubezpieczenie 2018/2019

Przez Radę Rodziców zostało wybrane ubezpieczenie. W tym roku jest to firma Inter Risk.
Najważniejsze informacje:
- składka za 1 dziecko 64,00 zł;
- włączenie do odpowiedzialności wyczynowego uprawiania sportu;
- nie ma opcji rabatu dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do tej samej placówki. Istnieje natomiast możliwość zwolnienia 10% Ubezpieczonych w trudnej sytuacji z opłaty składki;

Czytaj więcej...

Opłata za obiady 2018

  • Such Małgorzata

Opłata za obiady 2018

Such Małgorzata 01 marzec 2018 

Termin wpłaty za obiady do 15 - go każdego miesiąca z góry!

Wysokość opłat za obiady od września 2018 r. do grudnia 2018 r.

Wrzesień (od 4.09.2018 do 28.09.2018) – 114 zł (19 dni * 6 zł)

Październik (od 3.10.2018 do 31.10.2018) – 138 zł (23 dni * 6 zł)

Listopad (od 5.11.2018 do 30.11.2018) – 120 zł (20 dni * 6 zł)

Grudzień (od 3.12.2018 do 21.12.2018)  - 90 zł (15 dni * 6 zł)

Styczeń (od 2.01.2019 do 25.01.2019) – 108 zł (18 dni * 6 zł)

Luty (od 11.02.2019 do 28.02.2019) – 84 zł (14 dni * 6 zł)

Marzec (od 1.03.2019 do 29.03.2019) – 126 zł (21 dni * 6 zł)

Opłaty za obiady płatne przelewem na konto szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nyska 66 50-505 Wrocław
PKO BP S.A. Wrocław: 08 1020 5226 0000 6402 0416 3754
tytułem: opłata za miesiąc (podać: miesiąc i rok, imię i nazwisko dziecka i klasa).

Wpłaty na konto za obiady należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków na konto).

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Za nieterminowe dokonywanie opłat mogą być naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prosimy również aby wpłaty na konto za obiady za dany miesiąc były dokonywane w miesiącu,
którego dotyczy opłata, tj. 1-15-go każdego miesiąca. Prosimy nie robić przedpłat.
Przed wpłatą na konto należy ustalić wysokość opłaty w danym miesiącu.
Odpisy za obiady za poprzedni miesiąc będą dokonywane wyłącznie na podstawie zgłoszonych nieobecności w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że nieobecności dziecka w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 8.30 w sekretariacie szkoły.

Przekaż 1%

  • Beata Rudzka

Przekaż 1%

Beata Rudzka 05 marzec 2013 

Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 66 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Wszyscy darczyńcy, którzy chcą pomóc uczniom i szkole mogą dokonać zlecenia wpłaty 1% podatku, wpisując w zeznaniu podatkowym:
• Numer KRS – 0000062676,
• Cel szczegółowy 1% – Szkoła Podstawowa Nr 9.

Uzyskane z tego tytułu środki finansowe, zgodnie z uchwałą Zarządu, w całości mogą być wydatkowane na :
• dożywianie uczniów,
• zakup podręczników szkolnych,
• zakup przyborów szkolnych,
• fundowanie stypendiów,
• zakup książek do biblioteki szkolnej,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• unowocześnienie bazy dydaktycznej.

Ofiarodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z przekazaniem pieniędzy, to Urząd Skarbowy przekaże deklarowaną kwotę na rzecz wskazanego Stowarzyszenia.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. 

Konsultacje

  • Poprawiono: niedziela, 09 czerwiec 2019 11:53

Konsultacje

06 lipiec 2011 

I SEMESTR:  3 września 2018 r. - 27 stycznia 2019 r.

termin

cel

11 września 2018 r.(wtorek) kl. 4-8

12 września 2018 r.(środa) kl. 1-3

spotkania organizacyjne

23 października 2018 r.(wtorek) kl. 1-3

24 października 2018 r.(środa) kl. 4-8

wywiadówki i konsultacje

11 grudnia 2018 r.(wtorek) kl. 4-8

12 grudnia 2018 r .(środa) kl. 1-3

wywiadówki, konsultacje oraz informacja o przewidywanych ocenach na I semestr.

 

II SEMESTR:  28 stycznia 2018 r. -  19 czerwca 2019 r.

termin

cel

22 stycznia 2019 r. (wtorek) kl. 1-3
23 stycznia 2019 r .(środa) kl. 4-8

wywiadówki – wyniki za I semestr

26 marca 2019 r. (wtorek) kl. 4-8
27 marca 2019 r .(środa) kl. 1-3

wywiadówki i konsultacje

14 maja 2019r. (wtorek) kl. 1-3

15 maja 2019 r .(środa) kl. 4-8

wywiadówki, konsultacje oraz informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

 

Rada Rodziców

  • Poprawiono: piątek, 05 styczeń 2018 00:16

Rada Rodziców

19 wrzesień 2009 

§ 10.

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa Regulamin Rady Rodziców.

3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.

(Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z dnia 12 grudnia 2017 roku)