bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Logowanie

Informacje

Informacje

Ubezpieczenie 2018/2019

Przez Radę Rodziców zostało wybrane ubezpieczenie. W tym roku jest to firma Inter Risk.
Najważniejsze informacje:
- składka za 1 dziecko 64,00 zł;
- włączenie do odpowiedzialności wyczynowego uprawiania sportu;
- nie ma opcji rabatu dla kolejnego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do tej samej placówki. Istnieje natomiast możliwość zwolnienia 10% Ubezpieczonych w trudnej sytuacji z opłaty składki;

Czytaj więcej...

Opłata za obiady 2019

  • Such Małgorzata

Opłata za obiady 2019

Such Małgorzata 01 marzec 2018 

Termin wpłaty za obiady do 15 - go każdego miesiąca z góry!

Wysokość opłat za obiad wynosi 8 zł.

Opłaty za obiady płatne przelewem na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 9 , ul. Nyska 66 50-505 Wrocław

PKO BP S.A. Wrocław: 08 1020 5226 0000 6402 0416 3754

tytułem: opłata za miesiąc (podać miesiąc i rok, imię i nazwisko dziecka i klasa).

Wpłaty na konto za obiady należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków na konto).

 

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Za nieterminowe dokonywanie opłat mogą być naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy również aby wpłaty na konto za obiady za dany miesiąc były dokonywane w miesiącu,

którego dotyczy opłata, tj. 1-15-go każdego miesiąca. Prosimy nie robić przedpłat.

Przed wpłatą na konto należy ustalić wysokość opłaty w danym miesiącu.

Odpisy za obiady za poprzedni miesiąc będą dokonywane wyłącznie na podstawie zgłoszonych nieobecności w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że nieobecności dziecka w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 8.30 w sekretariacie szkoły.

Przekaż 1%

  • Beata Rudzka

Przekaż 1%

Beata Rudzka 05 marzec 2013 

Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 66 jest Organizacją Pożytku Publicznego. Wszyscy darczyńcy, którzy chcą pomóc uczniom i szkole mogą dokonać zlecenia wpłaty 1% podatku, wpisując w zeznaniu podatkowym:
• Numer KRS – 0000062676,
• Cel szczegółowy 1% – Szkoła Podstawowa Nr 9.

Uzyskane z tego tytułu środki finansowe, zgodnie z uchwałą Zarządu, w całości mogą być wydatkowane na :
• dożywianie uczniów,
• zakup podręczników szkolnych,
• zakup przyborów szkolnych,
• fundowanie stypendiów,
• zakup książek do biblioteki szkolnej,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• unowocześnienie bazy dydaktycznej.

Ofiarodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z przekazaniem pieniędzy, to Urząd Skarbowy przekaże deklarowaną kwotę na rzecz wskazanego Stowarzyszenia.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. 

Konsultacje

  • Poprawiono: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 10:59

Konsultacje

06 lipiec 2011 

I SEMESTR:  3 września 2018 r. - 27 stycznia 2019 r.

termin

cel

10 września 2019 r.(wtorek) kl. 4-8

11 września 2019 r.(środa) kl. 1-3

 

spotkania organizacyjne

 

5 listopada 2019 r.(wtorek) kl. 1-8

 

konsultacje

 

10 grudnia 2019 r.(wtorek) kl. 4-8
[nauczyciele uczący w 1-3 oraz 4-8, specjaliści, psycholog]

11 grudnia 2019 r .(środa) kl. 1-3
[pedagog + kierownik świetlicy]

 

wywiadówki, konsultacje oraz informacja o przewidywanych ocenach na I semestr.

 

 

II SEMESTR:  3 lutego 2020 r. -  26 czerwca 2020 r.

termin

cel

28 stycznia 2020 r. (wtorek) kl. 1-3
29 stycznia 2020 r .(środa) kl. 4-8

 

wywiadówki – wyniki za I semestr

 

3 marca 2020 r. (wtorek)

 

Zebranie dla rodziców przyszłych klas I 
w ramach Drzwi Otwartych szkoły

 

24 marca 2020 r. (wtorek) kl. 1-8

 

konsultacje 

 

 

12 maja 2020 r. (wtorek) kl. 1-3
[psycholog + kierownik świetlicy]

13 maja 2020 r .(środa) kl. 4-8
[nauczyciele uczący w 1-3 oraz 4-8, specjaliści, pedagog]

wywiadówki, konsultacje oraz informacja o przewidywanych ocenach rocznych

25 sierpnia 2020 r. (wtorek)

 

Zebranie dla rodziców przyszłych klas I

 

Rada Rodziców

  • Poprawiono: piątek, 05 styczeń 2018 00:16

Rada Rodziców

19 wrzesień 2009 

§ 10.

1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa Regulamin Rady Rodziców.

3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.

(Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z dnia 12 grudnia 2017 roku)