Klasa z empatią

 kl z empatia

 wykleci

 

bezp doln LOGO

Kalendarz szkolny

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logowanie

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 149.
JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 124.
JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 129.
JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 98.

1A    s. 203    wych. Ewa Kirsz
1B     -    wych. Izabela Półgrabia (w związku z chorobą wychowawcy,
   zebranie odbędzie się w późniejszym terminie)
2A    s. 212    wych. Barbara Pikor
2B    p19 (świetlica)    wych. Marta Marcinkiewicz
2C    s. 211    wych. Michał Symonowicz
3A    s.206`    wych. Jolanta Unuczek
3B    s.205    wych. Katarzyna Choma
3C    s.204    wych. Jolanta Sulicz
3D     -    wych. Wiesława Nowakowski (w związku z chorobą wychowawcy, 
   zebranie odbędzie się w środę 7 lutego)
4A    s.10    wych. Bożena Gil
4B    s.2    wych. Karolina Wojtucka
4C    s.1    wych. Teresa Bulzacka
4D    s.105    wych. Ewelina Biernacik
5A    s.9    wych. Magdalena Stawiarz
5B    s.104   wych. Anna Różycka
5C    s.103    wych. Karol Wolański
6A    s.111    wych. Jolanta Drozd
6B    s.4    wych. Agnieszka Sanak
7A    s.3    wych. Agnieszka południak
7B    s.7    wych. Anna Rej

 

Termin wpłaty za obiady do 15 - go każdego miesiąca z góry!

Wysokość opłat za obiady od stycznia 2018 do czerwca 2018

Styczeń 2018 od 02.01.2018 do 31.01.2018 (12 dni x 5 zł) = 60 zł

Opłaty za obiady płatne przelewem na konto szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 9 , ul. Nyska 66 50-505 Wrocław
PKO BP S.A. Wrocław: 08 1020 5226 0000 6402 0416 3754
tytułem: opłata za miesiąc (podać miesiąc i rok, imię i nazwisko dziecka i klasa).

Wpłaty na konto za obiady należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków na konto).

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

Za nieterminowe dokonywanie opłat mogą być naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prosimy również aby wpłaty na konto za obiady za dany miesiąc były dokonywane w miesiącu,
którego dotyczy opłata, tj. 1-15-go każdego miesiąca. Prosimy nie robić przedpłat.
Przed wpłatą na konto należy ustalić wysokość opłaty w danym miesiącu.
Odpisy za obiady za poprzedni miesiąc będą dokonywane wyłącznie na podstawie zgłoszonych nieobecności w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że nieobecności dziecka w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 8.30 w sekretariacie szkoły.

2 STYCZNIA 2018r. (WTOREK)

godz. 17.00 – 18.00

4A – s. 10       wych. Bożena Gil

4B - s. 2          wych. Karolina Wojtucka

4C - s. 1          wych. Teresa Bulzacka

4D - s. 105      wych. Ewelina Biernacik

5A - s. 9          wych. Magdalena Stawiarz

5B - s. 104      wych. Anna Różycka

5C - s. 103      wych. Karol Wolański

6A - s. 111       wych. Jolanta Drozd

6B - s. 4           wych. Agnieszka Sanak

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

7A – s. 3          wych. Agnieszka Południak

7B – s. 107      wych. Anna Rej

               

3 STYCZNIA 2018r. (ŚRODA)

godz. 17.00 – 18.00

1A - s. 203       wych. Ewa Kirsz

1B - s. 10         wych. Izabela Półgrabia

2A - s. 212       wych. Barbara Pikor

2B - s. 1           wych. Marta Marcinkieiwcz

2C - s. 211       wych. Michał Symonowicz

3A - s. 206       wych. Jolanta Unuczek

3B - s. 205       wych. Katarzyna Choma

3C - s. 204       wych. Jolanta Sulicz

3D - s . 111       wych. Wiesława Nowakowski

 

dyrektor - gabinet nr 7                     Zbigniew Matuszak                                   

wicedyrektor - gabinet nr 108          Justyna Krzewska

Zebrania z rodzicami klas IV - VII

wtorek  2 stycznia 2018 godz. 17.00 - 18.00

Konsultacje dla rodziców (nauczyciele uczący w kl. IV – VII)

wtorek 2 stycznia 2018  godz. 18.00 - 19.00

________________________________

Zebrania z rodzicami klas I - III

środa 3 stycznia 2018 godz. 17.00 - 18.00

Konsultacje dla rodziców (nauczyciele uczący w kl. I – III)

środa 3 stycznia 2018 godz. 18.00 - 19.00

PRZYDZIAŁ SAL

Zebrania z rodzicami klas IV - VII

wtorek 14 XI 2017 godz. 17.00 – 18.00

Konsultacje dla rodziców (nauczyciele uczący w kl. IV – VII)

wtorek 14 XI 2017 godz. 18.00 – 19.00

Zebrania z rodzicami klas I - III

środa 15 XI 2017 godz. 17.00 – 18.00

Konsultacje dla rodziców (nauczyciele uczący w kl. I – III)

środa 15 XI 2017 godz. 18.00 – 19.00

Zapraszam do udziału w konkursach plastycznych w ramach  XVI  Edycji Radosnych Obchodów Święta Niepodległości – etap szkolny:

 1. Konkurs plastyczny „Kawaleria polska”

Adresat: uczniowie kl. 4-7

Temat: Kawaleria, dawniej jazda polska – rodzaj wojsk polskich złożony z jeźdźców, którzy przemieszczają się oraz walczą na koniu. Tak definiuje ten rodzaj wojsk encyklopedia. Od początków państwa polskiego po II wojnę światową niezwykle skuteczna i darzona przez Polaków ogromnym szacunkiem (husaria, Legiony Polskie Dąbrowskiego, Piłsudskiego, kawaleria II RP itd.). Uczniowie wykonują pracę plastyczną poświęconą jeździe polskiej z wybranego okresu historycznego.

Warunki uczestnictwa: uczniowie wykonują prace plastyczne w dowolnej technice na płaszczyźnie: technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej. Format od A4 do A3. Dopuszczalne są także prace przestrzenne: rzeźba, makieta (wymiary 50x50 cm) .  
Przy ocenie brane będzie pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka.

Prace powinny być opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres szkoły; klasa lub wiek ucznia (metryczka naklejona na odwrocie pracy).

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prace należy dostarczyć p. Izabeli Sosnowskiej do 02.11.17

 

 1. Konkurs literacko-plastyczny „Kartka na urodziny Marszałka Piłsudskiego”

 Adresat uczniowie kl. 4-7.    

Prace indywidualne.

Warunki uczestnictwa: uczniowie wykonują w dowolnej technice na płaszczyźnie: malarskiej, rysunkowej lub graficznej kartkę urodzinową oraz zamieszczają na niej tekst życzeń. Format (kartka składana): prace indywidualne – A4. Przy ocenie brane będzie pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka.

Prace powinny być opatrzone metryczką: imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres przedszkola, szkoły; klasa lub wiek ucznia (metryczka naklejona na odwrocie pracy).

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prace należy dostarczyć p.Izabeli Sosnowskiej do 02.11.17

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………     

nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 82 ul. Blacharska 13 11- 400 we Wrocławiu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu

……………………………………………………………………………………………

nazwa konkursu

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Blacharska 13 11-400 Wrocław. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej SP NR 82  www.sp82wroclaw.edupage.org Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Zaznaczyć właściwe.

Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu zaprasza na
SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA
dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

Data17.10.2017, godzina: 17:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu,  ul. Nyska 66

nowe skrzydło szkoły, II piętro

Informacje:  Bogumiła Stankiewicz (pedagog specjalny)

       e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na spotkaniu będzie obecna psycholog szkolna, pani Marta Suchta

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-7 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni”

Zasady uczestnictwa:

 1. Temat: park jesienią, jesienny bukiet, Pani Jesień, jesienny pejzaż, dary jesieni itp.
 2. Technika: dowolna (pastele, kredki, farby plakatowe, akwarele, kolaż z liści, fotokolaż, wydzieranka z kolorowego papieru, techniki mieszane itp.)
 3. Format: A3.
 4. Prace mają być wykonane indywidualnie.
 5. Termin: 17.10.2017 r.
 6. Prace należy dostarczyć opiekunce konkursu – Izabeli Sosnowskiej.

 

dfnJuż po raz dwudziesty odbywa się największe na Dolnym Śląsku intelektualne święto, czyli Dolnośląski Festiwal Nauki. W tym roku pod hasłem "Nauka bez granic". Z tej okazji, dnia 26 oraz 29 września, nasza szkoła gościła pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w ramach tegorocznego festiwalu przygotowali dla uczniów naukowe pokazy.

UWAGA! 

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW!

21 września (czwartek) w godz. 14.25-15.20

Biblioteka (s. 24)

Proszę o skonsultowanie z rodzicami ceny za podręczniki

np. do języka obcego, religii – wszystkich tych książek,

które nie są własnością biblioteki.

Zapraszam!

12 września odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas. Zapraszamy do zapoznania się z przydziałem sal.

W związku z trwającymi pracami wykończeniowymi, obejmującymi pomieszczenia stołówki szkolnej, obiady będą wydawane od dnia 11 września.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor szkoły informuje, że przeprowadzane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do VII klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2017r.
Reg­u­lamin rekru­tacji do pobra­nia w zakładce „Pliki do pobra­nia → Doku­menty szkolne".

wakacjeW dniu 23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole. Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera, odświętne stroje oraz poczet sztandarowy. Podczas apelu pani dyrektor Anna Szanin wraz z wychowawcami klas wręczyła uczniom świadectwa. Najlepsze wyniki w nauce osiągnął Michał Węgrzyn z klasy Vb - średnia 5,75. Uczniowie ze 100 % frekwencją to Oskar Bula z klasy I c, Szymon Krzyżanowski z III a, Jędrzej Wiśniewski z II c i Kornelia Gruszka z II d. Natomiast statuetkę „Ucznia z Sercem” dostała Łucja Tatarynowicz z klasy VI a.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017,

które odbędzie się w piątek 23 czerwca 2017r. w dwóch turach:

godz. 8:30 dla klas 4-6

godz. 10:00 dla klas 1-3.

Z wyrazami szacunku

Anna Szanin

1.    Podręczniki /obłożone, podpisane /.
2.    Dwa zeszyty 16 kartkowe w kratkę /podpisane i obłożone/.
3.    Dwa zeszyty 16 kartkowe w linie /podpisane i obłożone/.
4.    Zeszyt 60 kartkowy w kratkę /podpisany i obłożony/.
5.    Pióro, ołówki.

20 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 7 we Wrocławiu odbyła się XIII Olimpiada Historyczna dla uczniów klas VI organizowana przez WCDN oraz Uniwersytet Wrocławski. Reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 9 wyłonionymi w etapie szkolnym zostali Łucja Tatarynowicz (kl. 6a) oraz Michał Biegaj (kl. 6b). Obydwoje wspaniale napisali test w czasie II etapu konkursu i weszli do ścisłej 10 uzyskując tytuły FINALISTÓW konkursu. Łucja przeszła następnie do pierwszej piątki konkursu i zdobyła ostatecznie III miejsce oraz brązowy medal w całej Olimpiadzie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017,

które odbędzie się w piątek 23 czerwca 2017r. w dwóch turach:

godz. 8:30 dla klas 4-6

godz. 10:00 dla klas 1-3.

Z wyrazami szacunku

Anna Szanin

Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 9 im. Win­cen­tego Pola we Wrocławiu
zaprasza na spotkanie infor­ma­cyjne rodz­iców dzieci,
które w roku szkol­nym 2017/​2018 pode­jmą naukę w klasie pier­wszej.
Odbędzie się ono w poniedziałek 19 czer­wca 2017 r.
o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

W spotka­niu udział wezmą wychowawcy i nauczy­ciele przyszłorocznych klas pier­wszych.
Chęt­nie odpowiemy na wszelkie pyta­nia związane
z pod­ję­ciem nauki przez Państwa dzieci w naszej szkole.

Z wyrazami szacunku

Anna Szanin

ekocentrumW ostatnim czasie klasa 4 „b” brała udział w projekcie tematycznym zorganizowanym w Ekocentrum Wrocław.   W dniu 18 i 26 maja oraz 08 czerwca wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych z cyklu R JAK REDUKUJ. Celem kampanii było kreowanie i promowanie postawy osobistej odpowiedzialności za ilość powstających odpadów, stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz zużycie zasobów naturalnych.

4zmyslyDla dzieci ze świetlicy szkolnej, zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne pt.: „Cztery zmysły to w sam raz”. Uczestnikami lekcji były klasy I oraz II. Młodzi ludzie dowiedzieli się jak ważny jest zmysł wzroku. Zajęcia edukacyjne miały na celu uwrażliwienie małych obywateli na problemy osób niepełnosprawnych. Lekcję poprowadzili Pani Sandra oraz Pan Witold, którym bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Dom EuropyTym razem w Domu Europy gościła klasa 3b. Dla uczniów zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne pt.: „Wielokulturowość w Europie”.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy po raz kolejny wziąć udział w spotkaniach.

.

 

zdjęcie główneW bieżącym roku szkolnym klasy 4a i 4c na lekcjach historii w ramach pracy nad projektem przygotowywały inscenizację wybranych mitów greckich. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością i dużym zaangażowaniem. Niektóre grupy napisały nawet własne mity, które mają przesłania dla współczesnych pokoleń. Dzieci przygotowały również stroje, rekwizyty i scenografię nawiązującą do mitologicznych motywów. Przedstawieniom towarzyszyła niezwykle miła  atmosfera oraz duża dawka humoru. Uczniowie udowodnili, że mitologia może być czymś pouczającym i przyjemnym, a nie jedynie przymusową lekturą na lekcjach historii i języka polskiego.

 

Zapraszamy rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych

na spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły,

które odbęzie się w poniedziałek 19 czerwca o godz. 17.00

w małej sali gomnatycznej.

 

 

 

kacik artystyWielką niespodzianką i miłym zaskoczeniem dla dzieci okazał się nowo otwarty Kącik Młodego Artysty. Jest to miejsce zlokalizowane w pobliżu aktualnie istniejącej biblioteki (sala 24), które służy rozwojowi talentów plastycznych uczniów. Dzieci mogą tworzyć własne reprodukcje umieszczonych w ramkach obrazów autorstwa polskich i zagranicznych mistrzów pędzla. Często jednak uczniowie rysują własne kompozycje, które niebawem zostaną wyeksponowane w Czytajniku. Kącik Młodego Artysty to niespodzianka z okazji Dnia Dziecka i cieszy się niesłabnącym powodzeniem!

Serdecznie gratulujemy Zuzannie Polewskiej z klasy VIa, która zdobyła I miejsce w X Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim „Wrocław City Guide” oraz Maksymilianowi Jaroszyńskiemu z klasy IVc, który w tym samym konkursie zajął III miejsce. Uczestnicy mieli za zadanie samodzielne przygotować prezentację w języku angielskim, w programie PowerPoint, będącą przewodnikiem po Wrocławiu. Jury oceniało: zgodność prezentacji z tematem konkursu, pomysłowość i kreatywność uczniów - bogactwo zastosowanych form wyrazu (obraz, dźwięk, animacje, komentarze etc.), ogólne wrażenie artystyczne i poprawność językową. Zuzia i Maks przedstawili piękne i ciekawe prace, pełne informacji i efektów specjalnych. BRAWO!

Miło jest informować o sukcesach naszych uczniów. Właśnie został rozstrzygnięty VI Międzyszkolny konkurs na komiks w języku angielskim „My Holiday Adventure” , zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wrocławiu. Zadaniem uczestników było stworzyć własny komiks (historyjkę obrazkową opatrzoną tekstem) na temat „My Holiday Adventure” (Moja wakacyjna przygoda). Jury oceniało zgodność pracy z tematem konkursu, atrakcyjność fabuły, oryginalność, poprawność, walory języka, poziom artystyczny ilustracji i ich adekwatność do tekstu. Julia Marzec i Michał Biegaj z klasy 6b zdobyli wyróżnienia. GRATULUJEMY!

Nasza uczennica Wiktoria Motylska z klasy 6b zajęła II miejsce w kategorii klas szóstych w VIII Międzyszkolnym Multimedialnym Konkursie Ekologicznym „Moje zdrowie zależy ode mnie!", zorganizowanym przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową nr 119 we Wrocławiu. Zadaniem uczestnika konkursu było przygotować prezentację w programie Power Point pokazującą, jak można zdrowo jeść, kształtować silną i zdrową sylwetkę, przekonującą, że warto prowadzić zdrowy tryb życia. Wiktoria wykazała się dużą wiedzą na temat zdrowia, wyobraźnią i pomysłowością oraz umiejętnościami informatycznymi. Brawo!

W dniach 29 – 30 maja klasa 6b była na wspaniałej klasowej wycieczce: Karpacz – Kowary – Szklarska Poręba – Chojnik. Zwiedziliśmy piękną Świątynię Wang, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i Podziemną Trasę Turystyczną “Sztolnie Kowary”. Nocowaliśmy w przytulnej i oferującej pyszne jedzenie „Zającówce” w Szklarskiej Porębie. Drugiego dnia wzięliśmy udział w pokazie wyrobu kolorowego szkła Leśnej Hucie, a potem była niespodzianka - Rodzinny Park Rozrywki Esplanada i ponad 500 metrowy zjazd między drzewami górską kolejką grawitacyjną Alpine Coaster. Następnie podziwialiśmy Wodospad Szklarki – drugi co do wysokości, po Wodospadzie Kamieńczyka (27 m wysokości) wodospad w polskich Karkonoszach. Na koniec zdobyliśmy górę Chojnik i zwiedziliśmy zamek. Wycieczka się udała! Mamy co wspominać!

W czwartek 25 maja w ramach programu „Szkoła w mieście” uczniowie klasy 6b wzięli udział w lekcji muzealnej w Centrum Historii Zajezdnia. Pani przewodniczka oprowadziła nas po wystawie stałej „Wrocław 1945-2016”, która składa się z ośmiu części ułożonych chronologicznie. Pierwsza z nich wprowadza zwiedzających w historię miasteczka na Kresach Wschodnich w czasach II RP, mieszkańcy którego musieli zmierzyć się z realiami II wojny światowej, a potem przesiedleń i migracji. Losom Polaków, którzy znaleźli nowy dom we Wrocławiu poświęcona jest część „Obce miasto”. O czasach PRL-u dowiadujemy się z części „Za żelazną kurtyną” oraz „Miasto nad Odrą 1945-1980”. Na wystawie przedstawiono także losy Solidarności we Wrocławiu oraz historię Wrocławia po roku 1989 – aż do czasów obecnych. Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, które trzeba odwiedzić.

We wtorek 23 maja w ramach programu „Szkoła w mieście” uczniowie klasy 6b wybrali się do Szkoły Rytmu na warsztaty Orkiestry Bębnów, czyli przygody w krainie instrumentów etnicznych, podczas których nie tylko zobaczyliśmy różne rodzaje instrumentów perkusyjnych różnych kultur świata, ale i zagraliśmy na nich! Poznaliśmy wyjątkową mowę bębnów. Nauczyliśmy się afrykańskich rytmów. Zagraliśmy koncert!

mamaWszystkie zgłoszone do konkursu prace plastyczne przedstawiające portret Mamy na wesoło były przepiękne i niezwykle kreatywne. Wybór laureatów był niezwykle trudny! Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

hismat11 maja 2017 roku nasi szóstoklasiści odnieśli kolejny sukces z historii w tym roku szkolnym. Nasi reprezentanci w składzie: Łucja Tatarynowicz (kl. 6a), Michał Biegaj (kl. 6b) oraz Tomasz Trela (kl. 6b) zajęli II miejsce w konkursie „HISMAT” w Szkole Podstawowej nr 3 we Wrocławiu. Konkurs ten łączy ze sobą dwie zupełnie odrębne dziedziny nauki – historię i matematykę.

euro9 maja obchodziliśmy Dzień Europy w naszej szkole . Z tej okazji odbył się apel, podczas którego uczniowie z klasy 4c przybliżyli nam tematykę związaną z obchodzonym świętem. Uczniowie z klasy 3b oraz 3d przygotowali dla nas „bajkowe” przedstawienie i zabrali nas w krótką „podróż” po wybranych krajach Unii Europejskiej.

zaczytani2Zbiórka książek dla pacjentów szpitali w Polsce spotkała się z ogromnym odzewem ze strony uczniów i rodziców. Każdego dnia karton wypełnia się darami! Uczniowie z koła polonistycznego postanowili w ramach działań charytatywnych przygotować dla dużych i małych pacjentów pocztówki z pięknymi życzeniami. Mamy nadzieję, że choć trochę umilą one czas chorym w szpitalach. Przypominamy, że przed nami ostatni tydzień zbiórki. Czekamy na książki!

polszczyznaDnia 27 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 9, zorganizowany został już VII Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny. Każdą szkołę reprezentowali uczniowie klas szóstych, którzy pełni emocji i ducha walki podjęli wyzwanie w potyczkach językowych. Mistrzem wiedzy o poprawności naszego języka została: ZUZANNA JACKOWSKA ze Szkoły Podstawowej nr 12,  II miejsce zajął uczeń MATEUSZ LIS ze Szkoły Podstawowej nr 34 - natomiast tuż za nim, na podium, z wynikiem III miejsca stanęła JULIA WOJACZYŃSKA ze Szkoły Podstawowej nr 12. Zwycięzcom, a także wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

Ziemia17Jak co roku pod koniec kwietnia w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody „Dnia Ziemi”.  Przez cały tydzień uczniowie od I do VI klasy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach dotyczących idei obchodów Dnia Ziemi, pojęcia bioróżnorodności, zagrożeń i sposobów jej ochrony. Mogli wziąć  udział w szkolnym konkursie plastycznym dotyczącym tego wielkiego święta  naszej planety. Najlepsze prace trafiły na szkolną wystawę. Chętni tworzyli również przepiękne albumy o unikalnych lub zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt na Ziemi.

wycinankaZ ogromną przyjemnością mamy zaszczyt ogłosić wyniki konkursu „Wycinanka Wielkanocna".

KLASY 0 – 1
I miejsce — Jowanna Kołowrotkiewicz Szkoła Podstawowa nr 36
I miejsce - Adam Biały Szkoła Podstawowa nr 9

W roku szkolnym 2017 / 18 w naszej szkole będzie funkcjonowała klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim. O miejsce tej klasie ubiegać się mogą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz innych placówek. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego.

Test spawności językowej odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 10.00.

historycy20 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 7 we Wrocławiu odbyła się XIII Olimpiada Historyczna dla uczniów klas VI organizowana przez WCDN oraz Uniwersytet Wrocławski. Był to najważniejszy pojedynek na wiedzę i umiejętności młodych pasjonatów historii w roku szkolnym 2016/2017. W konkursie startowała blisko setka uczniów wrocławskich szkół podstawnych . Musieli oni wykazać się wspaniałą znajomością faktów, postaci i wydarzeń historycznych oraz umiejętnościami pracy ze źródłem historycznym i mapą. Reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 9 wyłonionymi w etapie szkolnym zostali Łucja Tatarynowicz (kl. 6a) oraz Michał Biegaj (kl. 6b).

Julia MrózZ okazji II edycji pikniku „Wrocławianie i 4 łapy na polanie” Straż Miejska Wrocławia ogłosiła konkurs plastyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „Pies w mieście”. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami. Warunkiem przystąpienia było przygotowanie pracy plastycznej w formie rysunku lub szkicu psa oraz dołączenie odpowiedzi na 3 pytania: Jakie są obowiązkowe szczepienia psów? Czy pies we Wrocławiu musi być obowiązkowo zawsze wyprowadzany na smyczy i czy są od tego wyjątki? Czy sprzątanie po psie jest obowiązkowe?

Wielkanoc2017

     

Słońcem i baziami,

wiosna śmiało zagląda

do naszych domostw,

śpiesząc się na świąteczne spotkanie …

A

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Drodzy Koleżanki i Koledzy Nauczyciele
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam serdeczne życzenia,
a wraz z nimi obfity kosz staropolskich kolorowych pisanek.
Każda z nich przypomina o tym, co w życiu ważne i piękne
oraz zawiera szczególne życzenia: wiary, nadziei i miłości…
                                                                   
Anna Szanin, dyrektor szkoły

segregacjaW dniach 29 i 30 marca 2017r. w klasach 4-5 odbyły się w naszej szkole warsztaty ekologiczne „Segregacja odpadów”, organizowane przez P.H.K. Trans-Formers Wrocław Sp. Z o. o. W pierwszej części warsztatów, uczniowie dowiedzieli się jak segregować odpady i poznali zasadę 3R.

wielkanocKLASY I-III:

1 miejsce: Nicola Stecko, klasa 3a

2 miejsce: Milena Uśniacka, klasa 2b

3 miejsce: Paweł Rubiński, klasa 1b

logo SP9 poprawioneWe wtorek 21 marca br. Nasza Szkoła po raz kolejny, zgodnie z tradycją, otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Z tej okazji, do zwiedzenia Naszej Placówki skorzystało bardzo liczne grono przybyłych gości. Wszyscy nauczyciele wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowali szereg ciekawych zajęć, wystaw, projekcji multimedialnych, gier i zabaw, by jak najatrakcyjniej umilić czas zaproszonym gościom.

Przygotowanie do Dnia Ziemi 2017 pod hasłem „W kierunku natury”

Tegoroczne hasło „W kierunku natury” związane jest z ochroną różnorodności biologicznej. Zapraszamy do aktywnego udziału w proponowanych konkursach i akcjach ekologicznych. 

1. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Ekocuda z odpadów III edycja eko-gra, eko-zabawka”: Uczestnik konkursu wykonuje według własnego pomysłu grę (dołącza instrukcję) lub zabawkę. Warunki wykonania: praca indywidualna, technika dowolna, forma przestrzenna z odpadów. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi: imię i nazwisko, wiek autora, klasa. Termin oddania: 31 marca 2017r. (do p. Jolanty Sulicz).

 

PARTER

13:00 – 14:00 – Papierowe kwiatuszki –  świetlica szkolna – p. R. Mechowska

13:00 – 14:00 – Muzyka dobra na wszystko –  sala nr 8 -  p. N. Ogorełkowa - Stanko

13:00 – 14:00 M@tematyk@ –  sala nr 6 -  p. B. Rudzka

14:00 – 15:00 – Słodkie zajęcia –  świetlica szkolna – p. A. Kasztelan

14:00 – 15:00 – Baw się i ucz –  sala nr 2 – p. M. Cieśla

14:00 – 15:00 – Myślę, tworzę, rozwiązuję i język polski buduję –  sala nr 8 – p. M. Stawiarz

14:00 – 15:00 – Od zabawy do nauki –  sala nr 2 – p. K. Brzęczek

15:00 – 16:00 Ze sztuką za pan brat – sala nr 8 – p I. Sosnowska

15:00 – 16:00 Zabawy pomysłowe usprawniające dziecka mowę – gabinet terapii – p. A. Soja

13:00 – 14:00 – Eksperymentuj z nami! –  świetlica szkolna – p. R. Klawińska

13:00 – 16:00Mistrzowie kodowania – sala nr 7 – p. A. Sanak

16:00 – 17:00W krainie tangramów – sala nr 6 – p. A. Sanak

16:00 – 17:00 – Kolorowy zawrót głowy –  świetlica szkolna – p. J. Halicka

I PIĘTRO

13:00 – 14:00Ciekawostki minionych epok – sala nr 13 – p. K. Wolański

14:00 – 15:00Henryk VIII Tudor in English – sala nr 13 – p. K. Pogorzelska

14:00 – 15:00Kolorowe łapki –  sala nr 15 – p. K. Kędzierska

14:00 – 14:30Świat pod mikroskopem  –  sala nr 14 – p. E. Pilarczyk

15.00 – 16.00 – Gdy ósemki leniuchują, to półkule współpracują – sala nr 10 – p. J. Bielska

16:00 – 17:00Eksperymenty przyrodnicze – sala nr 14 – p. A. Różycka

16:00 – 17:00 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka - dogoterapia – sala nr 9 – p. M. Kowalczyk

II PIĘTRO

13:00 – 14:00 – Ich habe einen kleinen Papagei –  sala nr 17 – p. E. Gonet

13:00 – 14:00 Ratujemy i uczymy ratować – sala nr 23 – p. J. Sulicz

14:00 – 15:00 Wariacje plastyczne – sala nr 21 – p. A. Żerebecka

15:00 – 16:00  - Kości zostały rzucone – gry i zabawy matematyczne – sala nr 19 – p. B. Stankiewicz

15:00 – 16:00  - Kombinatoryka na wesoło – sala nr 22 – p. A. Zborowicka, K. Żelezińska

16:00 – 17:00Wiosenna sztuka origami – sala nr 21 – p. E. Kirsz

16:00 – 17:00Wiosna zamknięta w książce – Czytajnik – p. Rej

SALA GIMNASTYCZNA

13:00 – 14:00 I Ty możesz zostać drugą Agnieszką Radwańską! – p. W. Forkasiewicz

17:00  ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Przyjdź, zobacz, wybierz. Czekamy na Ciebie!

mgr Anna Szanin

dyrektor szkoły

Drogi/-a przyszłoroczny/-a Pierwszoklasisto/-ko,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola
zaprasza Cię z wraz z Rodzicami lub Opiekunami do odwiedzania szkoły,
do której będziesz uczęszczał/-a w roku szkolnym 2017/2018.

Spotykamy się we wtorek 21 marca 2017 r. w godzinach od 13:00 do 18:00

PROGRAM DNIA OTWARTEGO

I MIEJSCE
Zofia Dąbrowska, SP 36, kl. 3b
II MIEJSCE
Wiktoria Maciejak, SP 84, kl. 1a
III MIEJSCE
Iga Szczepankiewicz, SP 84, kl. 1a

arceologiczneW środę, dnia 1 lutego 2017 r. klasa 4b wybrała się na lekcję muzealną „Tajemnice Egipskich Grobowców” do Muzeum Archeologicznego. Po wyjątkowej wystawie oprowadził nas sam kierownik badań prywatnych grobowców w Tebach Zachodnich, w ramach Projektu Asasif, Patryk Chudzik. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy na temat wierzeń i życia pozagrobowego starożytnych Egipcjan. Podziwialiśmy m.in. fragment Kroniki Umarłych, kolekcję figurek uszebti i piękne sarkofagi. Jednym z najciekawszych atrakcji były kopie eksponatów z grobowców  wydrukowane drukarką 3D, które uczniowie mogli wziąć do ręki.

4kopulyAbstrakcja, asamblaż, ready-made, instalacja - to pojęcia, z którymi zetknęli się uczniowie na warsztatach zatytułowanych  „O dziwnych nazwach i zwykłych przedmiotach” w Muzeum Sztuki Współczesnej.  Zaprezentowane eksponaty nie były jednak całkiem zwykłymi przedmiotami, gdyż wywołały w dzieciach skrajne emocje – od euforii po odrazę. Sztuka nie zawsze musi się podobać, jej rolą jest pobudzenie wyobraźni, skłonienie do refleksji. Jeszcze długo po wyjściu z muzeum uczniowie komentowali to, czego doświadczyli w tym niezwykłym miejscu, jakim jest odrestaurowany Pawilon Czterech Kopuł.

16 stycznia nasza szkoła była gospodarzem zawodów w minisiatkówce chłopców "czwórek". Nasza drużyna zajęła III miejsce. Zespołowi w składzie:Trela Tomasz, Karliński Kacper, Kaźmierczak Patryk, Biegaj Michał, Fornalski Olgierd, Adkonis Kacper, Pankiewicz Olaf, Cudak Kacper, Skulski Michał gratulujemy!

Przypominamy i zachęcamy do udziału w drugiej edycji Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczne ferie”. Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM.

emilkaW czwartek 18 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 58 we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego dla uczniów klas 1-3 „THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS CARD”. Nasza uczennica Emilia Paś z klasy 3d zajęła II miejsce w kategorii klas trzecich. Warte podkreślenia jest, że Emilka zdobywała nagrody w tym konkursie co roku, i w pierwszej, i w drugiej klasie, przygotowując piękne kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim. I w tym roku praca Emilki była wyjątkowa. Gratulujemy!

JEŚLI POSIADASZ W DOMU:

               Ø KARMĘ DLA ZWIERZĄT, KASZĘ, RYŻ, MAKARON,

                 Ø KOCE, MISKI, KUWETY, STARE GAZETY,

             

PODARUJ JE SCHRONISKU.

Klub Ekologa ogłasza zimową zbiórkę darów dla zwierząt ze schroniska we Wrocławiu.

Okaż dobre serce naszym czworonożnym przyjaciołom.

Dary składamy od 16.01.17r. do 3.02.17r. w sali 23 u p. Jolanty Sulicz.

DRUGIE ŻYCIE BATERIIW grudniu 2016 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskim Konkursie „Drugie życie baterii”, organizowanym przez M&M Consulting Jarosław Michniewski. Szkołę reprezentowała drużyna z klasy 6 a w składzie: Helena Wiśniewska, Marta Hamberger, Łucja Tatarynowicz i Sandra Kulesza. Są oni zwycięzcami szkolnego etapu konkursu. Wyłoniona drużyna, dzięki bardzo dużemu wsparciu całej społeczności szkolnej, uzyskała II miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za wsparcie i waleczność.

czlowiekaW czwartek, dnia 5 stycznia 2017 r. klasa 4b wybrała się na lekcję muzealną „Ewolucja człowieka” do Muzeum Człowieka. W ciekawą przygodę po antropogenezie zabrała nas pani dr Joanna Zych. Zajęcia rozpoczęliśmy od analizy budowy czaszki męskiej i żeńskiej – dzielni uczniowie i uczennice dokładnie obejrzeli i przeanalizowali różnice między czaszką przedstawicieli obu płci.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W II MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"BEZPIECZNE FERIE"

CELE KONKURSU:

uświadomienie dzieciom konieczności dbania o bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw

możliwość zaprezentowania innym sposobów dbania o bezpieczeństwo

rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności uczniów

wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, wychowanków świetlic szkolnych.

3. Tematyka konkursu: przedstawienie różnych form bezpiecznego spędzania ferii zimowych.

4. Format pracy - A4, technika dowolna: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

5. W ramach konkursu uczestnik może nadesłać jedną pracę.

6. Każda szkoła może zgłosić 5 najlepszych prac i dostarczyć je na adres Szkoły Podstawowej nr 9 w terminie do 10.02.2017 r. z dopiskiem: Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "BEZPIECZNE FERIE". Prace przekazane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

7. Wraz z pracami należy przekazać wypełniony drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

8. Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa i szkoła.

9. Prace konkursowe nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac.

10. Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

11. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.

12. Komisja konkursowa będzie oceniać:

estetykę wykonania pracy

technikę wykonania pracy

ogólny wyraz estetyczny

zgodność z tematem.

13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, opiekunowie - podziękowania. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 03.03.2017 r. na stronie internetowej Organizatora. Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailowa na adresy mailowe szkół.

hydroWe wtorek, 13 grudnia 2016r., klasa IV B wybrała się na wycieczkę do Hydropolis, obecnie jednego z najpopularniejszych miejsc we Wrocławiu. Wystawa podzielona jest na osiem stref tematycznych. Każda z nich prezentuje wodę z innego, fascynującego ujęcia. Naszą przygodę z wodą rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu, opowiadającego o powstaniu wody na naszej planecie - wyświetlony został na ekranie 360º.

book3Tuż przed świętami Szkoła Podstawowa nr 76 zorganizowała Międzyszkolny Konkurs „Booktalking, czyli opowieść o książce”, w którym udział wziął uczeń klasy 6B – Michał Biegaj. Celem konkursu było przygotowanie prezentacji na temat ulubionej książki. Michał opowiedział o „Hobbicie”, czym wywalczył sobie wyróżnienie. Ze względu na wyrównany poziom konkursu i spora liczbę uczestników, osiągnięcie Michała to ogromny sukces.

piernikiDzięku­jemy wszys­tkim uczest­nikom za udział. Niebawem roześlemy dyplomy oraz nagrody. GRATULUJEMY !!!!

A oto wyniki:

Kochani Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

Drodzy Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,

Pracownicy Administracji i Obsługi

oraz Przyjaciele i Sympatycy „Dziewiątki”!

   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę:

Nadziei, by nie opuszczała,

Radości, by rozweselała,

Miłości, by obrodziła,

Dobroci, by zawsze była...

A także by każdy dzień Nowego 2017 Roku,

     obdarzał szczodrze zdrowiem,

spokojem, cierpliwością i szacunkiem

                                                                               

                                                                                   Anna Szanin, dyrektor szkoły

Sukcesy Wiktorii i Kai z klasy 6bDziewczyny wzięły udział w międzyszkolnym konkursie „ Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wrocławiu. Zadaniem uczestników było przygotowanie dowolnej ozdoby świątecznej (bożonarodzeniowej). Prace konkursowe oceniano w dwóch kategoriach: I - ozdoba zwykła oraz II - ozdoba z motywem religijnym. W pierwszej kategorii zwyciężyła Wiktoria Motylska z klasy 6b. W kategorii drugiej miejsce II zajęła Kaja Kopczyk, również z klasy 6b. GRATULACJE!!!

Gala konkursu Język i obraz 2016W piątek 16 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały dyplomy i nagrody laureatom oraz wyróżnionym w VII Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie z Języków Obcych „Język i obraz”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego w formie obrazkowej.

Mikołajkowe wyjście do kinaW środę 14 grudnia w ramach programu „Szkoła w mieście” uczniowie klasy 6b wybrali się do Multikina Arkady na film pod tytułem „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, oparty na powieści i oryginalnym scenariuszu J.K. Rowling. W ten sposób autorka książek o Harry’m Potterze debiutuje w roli scenarzystki. Magiczny świat, czarodzieje i czarownice, fantastyczne stworzenia… Historia Newta Scamandera rozpoczyna się w Nowym Jorku siedemdziesiąt lat przed wydarzeniami, w których główną rolę odegrał słynny Harry Potter. To bardzo dobry film, czasem zabawny, czasem wzruszający, a niekiedy mroczny i trochę straszny, który polecamy nie tylko fanom filmów i książek o HP.

poroninZapraszamy do wyjazdu na zimowisko realizowane w ramach programu "Bezpieczny Dolnoślązak".
10 dni nauki i doskonalenia jazdy na nartach - zajęcia narciarskie dla początkujących i zaawansowanych prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Wyjazdy do nowoczesnych ośrodków sportów zimowych: Murzasichle, Małe Ciche, Białka Tatrzańska!.

1tomekSerdecznie gratulujemy Tomkowi Treli z klasy VIb, który zdobył I miejsce w piątej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, w tym roku pod hasłem „Let’s go to Belfast”. Uczestnicy mieli za zadanie samodzielne przygotować prezentację w języku angielskim, w programie PowerPoint, na temat atrakcji turystycznych Belfastu. Tomek przedstawił niezwykłą pracę pełną ciekawych informacji i efektów specjalnych. Jury pochwaliło też świetny dobór podkładu muzycznego. BRAWO TOMEK!

zyczliwoscDzień 21 listopada obchodziliśmy  we Wrocławiu jako „Dzień Życzliwości”. My też włączyliśmy się w akcję i zorganizowaliśmy w Naszej Szkole - Tydzień Życzliwości i Tolerancji! (21-25 listopada). Namawialiśmy do wzajemnego szacunku, miłego gestu, uśmiechu i dobrej zabawy, która oparta była na wzajemnej życzliwości. Pamiętając o tym, jak ważne są drobne gesty, dzieliliśmy się śniadaniem ze swoim przyjacielem, zorganizowaliśmy szwedzki stół, przypinaliśmy życzliwe smsy na naszym szkolnym smartphonie i nosiliśmy naklejki z uśmiechniętą buźką:)

centrumPozWe wtorek 29 listopada uczniowie klasy 4 A i 4 B wspólnie odwiedzili Centrum Poznawcze we Wrocławiu. Dzieci miały możliwość posłuchania opowieści na temat architektury, miasta i jego mieszkańców oraz bliżej zapoznać się z postacią Maksa Berga i jego projektów. Uczniowie   poznali także tajniki nowoczesnych technologicznych rozwiązań w tym magiczną drukarkę 3d!  Miały też okazję obejrzeć wytwory wydrukowanych modeli. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wydrukowane modele!

JĘZYK ANGIELSKI

Kategoria: klasy I – III

I miejsce Agata Remjan  Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85, Wrocław

II miejsce  Michalina Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 15, Wrocław

III miejsce Amelia Głośna – Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław

andrzejkiW piątek 2 grudnia odbyła się klasowa impreza andrzejkowa klasy 6b. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali pyszny poczęstunek, dzięki czemu energii do zabawy nie zabrakło. Były wróżby (m.in.: układanie butów, wróżenie z ręki, wróżby z kart, andrzejkowe serca), były gry i zabawy (taniec na gazecie, taniec z krzesłami), była dyskoteka… A przede wszystkim były dobre humory.

urzad wojewodzkiW środę 30 listopada uczniowie klasy 6b skorzystali z zaproszenia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wzięli udział w projekcie pod nazwą „Lekcje wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”. Trwający ponad godzinę multimedialny wykład został przeprowadzony w Sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

pioremW związku z tym, iż rok 2016 r. został objęty patronatem Henryka Sienkiewicza, w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z p. Anną Czerwińską-Rydel, która napisała biograficzną opowieść dla dzieci właśnie o Henryku Sienkiewiczu pt.Piórem i mieczem. Uczniowie klas 4c, 5b i 6b mieli okazję wysłuchać, na czym polega praca pisarza, co jest najtrudniejsze w pisaniu książek i co jest inspiracją dla wyobraźni.

mdkW czwartek 17 listopada uczniowie klasy 4b wybrali się do MDK „Śródmieście” na spotkanie edukacyjne o tematyce ekologicznej. Zajęcia zostały  przeprowadzone w oparciu o pokonkursową wystawę plastyczną „4 żywioły natury: woda, ogień, powietrze, ziemia”, na której nasi uczniowie mogli podziwiać malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię oraz rzeźbę wykonaną przez dzieci i młodzież z Dolnego Śląska. Spotkanie miało na celu omówienie wystawy pod kątem treści ekologicznych oraz technik plastycznych. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności podczas wykonywania pracy „4 żywioły natury”. Bardzo dziękujemy za wspaniałe warsztaty! 

CzytajnikW naszej szkole powstało wyjątkowo piękne i pożyteczne miejsce – kącik czytelniczy „Czytajnik”. Jego budowa trwała niemal trzy miesiące, ale warto było czekać, gdyż teraz może w pełni służyć uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Kącik czytelniczy powstał w ramach projektu Bibliopolis z funduszu Literackiego Budżetu Obywatelskiego – Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Złożony przez naszą szkołę projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję i otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zaadoptowanie przestrzeni czytelniczej w naszej szkole.

spektakl6bW poniedziałek 21 listopada w ramach programu „Szkoła w mieście” uczniowie klasy 6b wybrali się do Sali Koncertowej Radia Wrocław, aby obejrzeć spektakl pod tytułem „Labirynt przemocy”, przygotowany przez Teatr Profilaktyczny ALERT. Teatr ten w ciekawy dla młodych osób sposób prezentuje aktualne zagrożenia. Ponadto zachęca do podejmowania właściwych, pozbawionych przemocy, działań.

paradaJak co roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości. Uczniowie, rodzice, nauczyciele uczestniczyli w Radosnej Paradzie Niepodległości, która przeszła ulicami Wrocławia w piątek 11 listopada. Prawie 70 dzieci z „dziewiątki” (z klas od pierwszej do szóstej) utworzyło drużynę, która wystartowała w konkursie dla szkół „Radosna Parada Niepodległości 2016”.

czarna sztuka„Czarna sztuka” i kreowanie książki przestrzennej – warsztaty z cyklu „Zrób sobie książkę”
Klasa 6B wzięła udział w warsztatach „Zrób sobie książkę” realizowanych w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję stworzenia własnej książki dzięki zajęciom „Architektura książki przestrzennej” prowadzonym przez p. Katarzynę Bury.

kundelkiDnia 25 października, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kundelka, nieformalne święto obchodzone corocznie dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Z tejże okazji naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście- pieski z Fundacji 2 plus 4 ze swoimi opiekunami. Pan Aleks opowiadał o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielu zwierzęcia.

główneWe wtorek, 18 października szkołę odwiedził iluzjonista - pan Krzysztof Ćwikła. W zajęciach wzięła udział klasa V a. Pan Krzysztof prowadził zajęcia bezpłatnie. Pokaz był bardzo zabawny i magiczny. W sztuczkach pomagali uczniowie. Cała klasa bawiła się doskonale!

kundelDnia 25 października, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kundelka, czyli nieformalne polskie święto wszystkich wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, tj. w dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Z okazji obchodów Dnia Kundelka w naszej szkole została zorganizowana wystawa fotografii. Na ekspozycji zaprezentowano fotografie uczniów ze swoimi pupilami oraz zdjęcia czworonożnych przyjaciół.

teatrW czwartek 20 października klasa 6b wzięła udział w lekcji teatralnej w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, podczas której Konrad Imiela (aktor, a także dyrektor naczelny i artystyczny Capitolu) oraz Marek Kocot (aktor, autor tekstów i scenariuszy teatralnych) opowiadali o tym, jak powstawał najnowszy spektakl „Liżę twoje serce”.

pasowanieW Dzień Edukacji Narodowej 14 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia tegorocznych pierwszoklasistów. Każdy z nich chętnie lecz nieśmiało przekroczył pierwszego września drzwi Szkoły Podstawowej nr 9, witany ciepło przez Panią Dyrektor Annę Szanin. Dziś przed nią dumnie złożył ślubowanie.

grodnoDnia 27 września obchodziliśmy Światowy Dzień Turystyki pod hasłem „Turystyka dla wszystkich - promocja powszechnej dostępności”. Z tej okazji uczniowie klas 2a i 2c wybrali się na wycieczkę autokarową z przewodnikiem PTTK do Zagórza Śląskiego. Miejscowość ta znana jest z zamku Grodno, który znajduje się w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzieci zwiedziły zamek i poznały jego historię oraz wysłuchały ciekawych baśni i podań o zjawach, duchach i rycerzach-rozbójnikach.

europejskiJak co roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków - święto języków, które zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, aby promować różnorodność kulturową i językową Europy i zachęcić ludzi do uczenia się języków, których używa się w innych krajach. W naszej szkole wszyscy uczniowie wiedzą, że dzięki znajomości języków można porozumiewać się z obcokrajowcami, łatwiej jest podróżować po świecie, można podjąć studia lub pracę za granicą.

stypendium28 września 2016r. swój uroczysty  finał miała 12 edycja Uczniowskiego Programu Stypendialnego Samorządu Wrocławia. Z dumą przekazujemy informację, że również uczennica naszej szkoły – Łucja Tatarynowicz dzięki swojej wytrwałości , determinacji i chęci zgłębiania wiedzy została uhonorowana stypendium naukowym. W uroczystej, muzycznej oprawie uczennica klasy 6a odebrała z rąk p. Jarosława Delewskiego – Dyrektora Departamentu Edukacji, w obecności Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Romana Kowalczyka dyplom potwierdzający uznanie dla podejmowanych wysiłków. Serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i trzymamy kciuki!

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu.

festiwal naukiW ramach festiwalu w środę 21 września klasa 6b wybrała się do Muzeum Poczty i Telekomunikacji na zajęcia pt.: „Bezpieczeństwo w Internecie”, podczas których przypomnieliśmy sobie jak bezpiecznie surfować po sieci. Warto pamiętać o najważniejszych zasadach: nigdy nie podawaj w Internecie swoich danych osobowych (czyli imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu).

mobilnoscCo roku w dniach 16–22 września Europa obchodzi Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Europejski Tydzień Mobilności - European Mobility Week). Wydarzenia z nim związane są poświęcone ekologicznemu transportowi miejskiemu. Hasło tegorocznej edycji to „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycją dla Europy”. W tym roku w organizację Tygodnia zaangażowało się ponad 2000 miast, w tym 25 z Polski.

czytamwroclaw8 września 2016r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Tego dnia uczniowie klas 2a i 2c brali udział w Akcji „Czytam Wrocław”. Polegała ona na tym, że każdy wrocławianin, który w komunikacji miejskiej czytał papierową książkę lub e-booka na czytniku, mógł podróżować bez biletu. Dzieci skorzystały z tej możliwości podczas podróży tramwajem na zajęcia czytelnicze do MultiCentrum.

quoW sobotę 3 września w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się wspólne czytanie powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza w ramach corocznej akcji Narodowe Czytanie, organizowanej przez Prezydenta Polski od 2012 roku i promującej czytelnictwo skarbów polskiej literatury. W tej piątej już edycji nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 9.

Droga Społeczności Szkolna,

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się

1 września 2016r. w dwóch turach:

  godz. 9:00 dla klas 1-3                 godz. 10:30 dla klas 4-6.

Przed uroczystością uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach, a następnie wspólnie udają się na uroczystą akademię.

                                Anna Szanin, dyrektor szkoły

PRZYDZIAŁ SAL

Klasy 1-3

Klasa Numer sali
1a 21
1b 17
1c 10
2a 2
2b 9
2c 23
2d 15
3a 14
3b 13
3c 22
3d 18

 

 Klasy 4-6

Klasa Numer sali
4a 6
4b 14
4c 13
5a 10
5b 7
6a 8
6b 15

Lista podręczników do klasy 6 została zaktualizowana!

Błędnie zostały podane ćwiczenia do matematyki. Prosimy o zapoznanie się z poprawioną listą.

Przepraszamy za kłopot.

SAM 4733W dniu 24 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole. Dla wielu uczniów był to czas pożegnania swoich kolegów i koleżanek z klasy. Uroczystości towarzyszył podniosła atmosfera, odświętne stroje, poczet sztandarowy oraz tradycyjny polonez w wykonaniu uczniów klas szóstych. Podczas apelu dyrektor szkoły pani Anna Szanin wraz z wychowawcami klasy wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Dodatkowo zostały wręczona Nagroda Super Sowa, którą otrzymały Małgorzata Ziółkowska z klasy VI „a” i  Karolina Matusiak z klasy VI „b” za najlepsze wyniki w nauce oraz Nagroda Uczeń ze Złotym Sercem za cele wolontariackie i społeczne zaangażowanie dla uczennicy Marty Hamberger z klasy V „a”. Po ciężkiej i wytężonej pracy uczniowie udali się na zasłużone wakacje.

Dostępny jest już Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017.

Zapraszamy do pobrania plików TUTAJ

dyplom martyna2 001Uczennica kl. 5a Martyna Szwesta zajęła III miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym "Rzuć okiem" w kategorii: plastyka (organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu). Martyna wykonała ilustrację do związku frazeologicznego "czarna owca". Gratulacje!!!

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016,

które odbędzie się w piątek 24 czerwca 2016r.w dwóch turach:

  godz. 9:00 dla klas 4-6           godz. 10:30 dla klas 1-3.

Z wyrazami szacunku, Anna Szanin

komiksyNasi zdolni uczniowie po raz kolejny pokazali swoje umiejętności! Z dumą informujemy, że w IX Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim „My Favourite Book” I miejsce zajęła Amelia Jakubczak z klasy 6a, a III miejsce zdobyła Aleksandra Janikowska z klasy 5b. Natomiast w V Międzyszkolnym konkursie na komiks w języku angielskim „If I Were Rich...” II miejsce ex aequo zajęli Małgorzata Ziółkowska z klasy 6a i Michał Węgrzyn z klasy 4b. WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

piknikJak co roku zorganizowaliśmy w naszej szkole piknik rodzinny. Pogoda nam dopisała, dlatego mogliśmy w plenerze w miłej atmosferze zrealizować zaplanowane uprzednio przedsięwzięcia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu gaśniczego, przygotowana przez strażaków z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Strażacy przeprowadzili również ciekawe konkursy dla licznie zgromadzonych dzieci i ich rodziców. Mieliśmy również możliwość obejrzenia psów różnych ras, które popisywały się swoimi umiejętnościami. Pokazy uzupełnione były krótkim szkoleniem na temat zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktami ze zwierzętami, a szczególnie psami.

31 maja uczniowie klasy 5a w ramach programu "Szkoła w Mieście" wybrali się na warsztaty "Jej wysokość kaligrafia" organizowane przez Muzeum Miejskie. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest kaligrafia, na czym dawniej pisano, jak wyglądały pierwsze książki oraz poznali kroje pisma. Następnie sami napisali piórkiem litery i cyfry w dawnym stylu. Poszło im świetnie!

W dniach 6-8.06.2016 uczniowie klas 5a, 6a i 6b mieli okazję zamieszkać w pięknych wnętrzach połacu w Mosznej w ramach Zielonej Szkoły "Akademia Pana Hrabiego". Na uczestników wycieczki czekało wiele zadań i atrakcji. Były to: przygotowanie własnego herbu, spisanie zasad Członów Akademii z wykorzystaniem „burzy mózgów", zamkowe przyśpiewki, pełne wrażeń zwiedzanie zamku oraz stadniny koni w Mosznej, przejazd bryczką, nauka dobrych manier oraz lekcja wytwarzania magicznych eliksirów. Udziałem uczniów stały się także nauka puszczania gigantycznych baniek mydlanych, walki na bezpieczne bronie, scenariuszowa gra terenowa "Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego" oraz zamkowe pląsy, czyli dyskoteka zamkowa. Pobyt zakończyło uroczyste pasowanie uczestników zielonej szkoły na Członka Akademii Pana Hrabiego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
zaprasza na spotkanie informacyjne rodziców dzieci,
które w roku szkolnym 2016/2017  podejmą naukę w klasie pierwszej.
Odbędzie się ono w czwartek 16 czerwca 2016 r.
o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniach od 25.05.2016r. do 22.06.2016r. 
odbędą się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2016/2017. 
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, 
w świetlicy oraz w plikach do pobrania. 
Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły. 
Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona w dniu 23.06.2016r.
 

cen poznWe wtorek 7 czerwca uczniowie klasy 5b wybrali się na warsztaty do Centrum Poznawczego w Hali Stulecia. Najpierw obejrzeliśmy wnętrze Hali, następnie multimedialną wystawę w Centrum. Poznaliśmy historię tej wyjątkowej budowli, która została zaprojektowana przez wybitnego miejskiego architekta Maksa Berga i uznana za jedno z największych dzieł architektury XX wieku. W 2006 r. Halę Stulecia wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po zwiedzaniu przyszedł czas na warsztaty „Wielkie budowle świata”.

technoludekW miesiącu maju klasa IIIB odwiedziła Centrum Edukacyjne TECHNOLUDEK, mieszczące się w Parku Technologicznym przy ul. Duńskiej we Wrocławiu. Wzięli oni udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych. W trakcie zajęć uczniowie poznawali różne figury geometryczne, budując je z dostępnych elementów. Poszczególne drużyny realizowały przydzielone im zadania, polegające na stworzeniu figur przestrzennych. Uczestnicy zajęć wykazali się umiejętnością pracy w zespole, dużą kreatywnością i wyobraźnią. Prowadzone w Centrum warsztaty pozwalają na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz pobudzają ciekawość świata poprzez wspólną zabawę nauką i eksperymentowanie.

sukcesy1Uczniowie klas trzecich wzięli w ostatnim czasie udział w różnych konkursach międzyszkolnych. Dotyczyły one różnych obszarów wiedzy i umiejętności. Mimo ogromnej konkurencji nasi uczniowie odnosili liczne sukcesy. Dowodem na to są dyplomy wyeksponowane na szkolnej tablicy informacyjnej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje osiągnięcie zespołu w osobach Kuby Gaja, Aleksandry Sztonyk, Kacpra Dobosza, który zajął I miejsce najpierw w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym na terenie Wrocławia, a następnie I miejsce w XVI Powiatowym Turnieju Ortograficznym.

W tym roku nasza szkoła bierze udział w kampanii pn. „Rowerowy maj” organizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Miastem Gdańsk. Celem kampanii jest promocja zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do używania rowerów wśród uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych. Do zabawy zgłosiło się 24 szkoły podstawowe z Wrocławia.

IMG 9906 mama„Droga Mamo, Drogi Tatku! Mamy dla Was dziś po kwiatku.
Dla Was dzisiaj te występy, choć nam trema depcze pięty.”
Tak, tak, jak co roku w naszej szkole ogromne wydarzenie dla rodziców, ale również dla dzieci. Dzień Mamy i Taty odbył się 23 maja w sali gimnastycznej. Trema, jak w wierszyku, dokuczała dzieciom, gdyż miały wystąpić przed swoimi najukochańszymi rodzicami. Młodzi wykonawcy zaskoczyli wszystkich profesjonalizmem i różnorodnością repertuaru.

Z okazji dnia dziecka klasy 2b i 2d wybrały się na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacyjnego „Technoludek" w ramach projektu "Szkoła w mieście". Uczniowie zapoznali się ze sprzętem laboratoryjnym oraz dowiedzieli dlaczego kwas i zasada się nie lubią. Co stanie się po ich połączeniu :). Zaobserwowali jakie tajemnicze właściwości ma wywar z czerwonej kapusty. Poznali podstawowe rodzaje substancji chemicznych i badali efekty ich łączenia.

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki konkursu plastycznego "Mama na wesoło". Dotarło do nas ponad 200 prac z różnych zakątków Wrocławia, za co serdecznie dziękujemy. Pomimo wcześniejszego regulaminu postanowiliśmy podzielić otrzymane prace na poszczególne kategorie wiekowe: klasy 0, klasy 1, klasy 2, klasy 3 oraz klasy 4-6. Oto laureaci z poszczególnych grup:

muz1Uczniowie z klasy 5B mieli okazję przenieść się w czasie, a to dzięki wizycie w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie wzięli udział w zajęciach pt. „Od skryptorium do Worda. Tajemnice rękopisu”. Wielu intensywnych wrażeń doświadczyło niewątpliwie pisanie gęsim piórem – tak jak czynili to polscy romantycy. Dzieci samodzielnie tworzyły swoje poematy, jak również poznały ciekawostki dotyczące życia m.in. Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza czy Aleksandra Fredry. Zwieńczeniem wizyty w Muzeum pana Tadeusza było oglądanie wyjątkowych eksponatów, w tym rękopisu naszej narodowej epopei.

przyjemne1Klasa 5B zaangażowała się w kolejną akcję promującą czytelnictwo. Tym razem zasiliła swoimi książkami skrzyneczkę do bookcrossingu zlokalizowaną na Placu Nowy Targ. Uczniowie zadbali o to, by „uwolnić książkę” w Światowej Stolicy Książki i tym samym przyczynili się do tego, by czytanie było popularyzowane nie tylko w domu i szkole, ale także na ulicach, placach czy środkach komunikacji miejskiej.

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniach od 25.05.2016r. do 22.06.2016r. 
odbędą się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły,
w świetlicy oraz w plikach do pobrania.
Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona w dniu 23.06.2016r.
 

Dnia 11 maja , jak co roku w naszej szkole, zorganizowany został już VI Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny. Każdą szkołę reprezentowali uczniowie klas szóstych, którzy pełni emocji i ducha walki podjęli wyzwanie w potyczkach językowych. Mistrzem wiedzy o poprawności naszego języka został: Michał Opala ze Szkoły Podstawowej nr 34, II miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 12- Maja Kubler, natomiast tuż za nią, na podium, z wynikiem III miejsca stanął Stanisław Nowakowski ze Szkoły Podstawowej nr 63. Jury postanowiło w tym roku przyznać również wyróżnienie. Otrzymała je Nadia Hoffmann ze Szkoły Podstawowej nr 68 . Zwycięzcom, a także wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

dzien matki

 Serdecznie zapraszamy Drogich Rodziców 

na uroczystość z okazji DNIA MAMY I TATY,

która odbędzie się w dniu 23.05.2016 o godz. 17.00

w Szkole Podstawowej nr 9 (sala gimnastyczna).

 

niemDnia 27-go kwietnia 2016 roku uczniowie klasy 3a w ramach kółka z języka niemieckiego wzięli udział w przedstawieniu teatralnym organizowanym wspólnie przez Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu i szkołę dwujęzyczną w Raszowej. Dzieci obejrzały trzy krótkie legendy w języku niemieckim: „Das schlesische Geheimnis”, „Der Berggeist” i „Der Wassermann”.

 

patrycjaZ radością informujemy, że Patrycja Wróblewska z klasy 5b zajęła II MIEJSCE w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod hasłem „Nasze zdrowie z sadów, ogrodów, pól i łąk”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 118 we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Głównymi celami konkursu były: promocja zdrowego odżywiania w antytezie do otyłości i uzależnień oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród uczniów. Uczniowie mogli wykonać prace w kilku kategoriach. Patrycja przygotowała pracę plastyczną – piękną i ciekawą podkładkę pod talerz. GRATULUJEMY!

historiaW minionym tygodniu na lekcji historii uczniów klas szóstych odwiedził niezwykły gość. Przybył do nas Pan Stanisław Wołczaski – uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1944 roku jako 14 letni chłopiec brał czynny udział w największym zrywie Polaków w czasie II wojny światowej, którego celem było wypędzenie armii niemieckiej ze stolicy okupowanej Polski. Nasi uczniowie mogli oderwać się od standardowej nauki historii i posłuchać żywej relacji historycznej od świadka tych niewyobrażalnych dla nas wydarzeń.

Klasy 2b i 2d wybrały się na 5-cio dniową Zieloną Szkołę do Dusznik Zdroju. W programie wyjazdu dzieci mają zaplanowane same atrakcje. Spacerujemy po okolicznych terenach, parkach, próbujemy wód zdrojowych, zwiedzamy muzea i co najważniejsze, świetnie spędzamy razem miłe chwile. Nie zapominamy również o obowiązkowej nauce :) ale na przyjemności nigdy nie brakuje nam czasu.

majoweW piątek, 29 kwietnia 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji Świat Majowych: 1, 2 i 3 Maja oraz Dnia Europy. W związku z tym uczniowie z klas starszych pod opieką p. Karola Wolańskiego przygotowali krótką i humorystyczną inscenizację mającą na celu przypomnienie rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Mieliśmy przyjemność także obejrzeć krótką scenkę o Europie, w wykonaniu klas młodszych, przygotowaną przez p. Annę Kazimirką i Renatę Mechowską Uczniowie w skupieniu i z wielką uwagą słuchali słów wypowiadanych przez swoich kolegów. Na zakończenie apelu wszyscy zaśpiewali wspólnie hymn Unii Europejskiej „Odę do radości”.

konkurs ortograficznyGratulujemy zwycięzcom!!!
W piątek, 22 kwietnia 2016r odbył się XVI Powiatowy Turniej Ortograficzny, zorganizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tym razem uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się ze spółgłoskami miękkimi. Bardzo miło nam zakomunikować, że uczniowie klas trzecich SP 9 we Wrocławiu: Kacper Dobosz z kl. III a, Jakub Gaj z klasy III b oraz Aleksandra Sztonyk z kl. III c, zostali laureatami etapu międzyszkolnego i będą reprezentowali Naszą Szkołę oraz cały Wrocław, mierząc się z innymi miejscowościami powiatu wrocławskiego. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W miniony piątek przedostatni raz spotkaliśmy się podczas wykładu Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Klasy 2d i 3b mogły wysłuchać wygłoszonego przez 11-letniego Ignasia oraz Radosława Gawlika - ekologa wykładu z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi. Ignaś opowiedział rówieśnikom o ekologii człowieka, regułach wyjaśniających zmienność budowy i funkcjonowania człowieka w różnych środowiskach i ekosystemach oraz starał się znaleźć odpowiedź na pytania, dlaczego różnimy się kolorem skóry i rysami twarzy. W drugiej części Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO UNIA wyjaśnił młodym słuchaczom problemy związane ze smogiem, podpowiedział jak reagować i co robić by dbać o jakość powietrza, którym oddychamy w mieście.

une1„Amor w Soplicowie” – pod taką nazwą 22 kwietnia odbyło się plenerowe widowisko zorganizowane przez uczniów III LO, przy akompaniamencie młodzieży z VII LO we Wrocławiu. Patronat nad imprezą objął wrocławski Departament Edukacji, jak również nowo otwarte Muzeum „Pana Tadeusza”, a to wszystko zbiegło się ze Światowym Dniem Książki obchodzonym 23 kwietnia. Nasza szkolna społeczność mocno angażuje się w akcje związane z promocją czytania i czytelnictwem, stąd też obecność klasy 5B na tak podniosłej uroczystości.

WP 20160420 00320 kwietnia uczniowie klasy 2a udali się do Narodowego Forum Muzyki  na koncert „Opowieść o muzykalnych kamieniach i śpiewających dzbanach” . Podczas koncertu  dzieci wysłuchały utworów granych przez zespół Kwadrofonik, w skład którego wchodzą dwa fortepiany i instrumenty perkusyjne, wśród nich, instrumenty o dziwnie brzmiących nazwach: marimba, udu, kalimba… Artyści starali się udowodnić, że nie tylko „prawdziwe” instrumenty potrafią pięknie grać. Opowiedziane słowem ciekawe historie wynikające z barwnych ilustracji zawartych w prezentowanych utworach pozwoliły włączyć dzieci do wspólnej zabawy.

dzien ziemii22 kwietnia to dzień szczególny! Obchodzony jest wtedy „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI”. W SP 9 wszyscy również pamiętają o tej ważnej dacie. W piątek uroczyście obchodziliśmy dzień naszej planety pod hasłem „Palący temat – niska emisja!” . Uczniowie podziwiali wspaniałe przedstawienie przygotowane przez szkolne koło teatralne, które wszystkim uświadomiło, jak ważna jest ochrona naszej pięknej przyrody. Następnie wszyscy śpiewali głośno piosenkę „Ratujmy naszą ziemie!”, która porwała całą publiczność.

WP 20160418 03218 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 2a uczestniczyli w zajęciach odbywających się w Punkcie informacyjnym Unii Europejskiej. Tematem zajęć była „Wielokulturowość”. Dzieci poprzez ćwiczenia doświadczyły jak trudno jest być akceptowanym w nowym, obcym środowisku. Jak ważna jest tolerancja, okazywanie szacunku osobom, które nie zawsze mają taki sam jak my kolor skóry, mają inne tradycje i zwyczaje…. Uczniowie przypomnieli sobie również wiadomości dotyczące samej Unii Europejskiej: ile państw należy do Unii, jakie są jej symbole, idee…

W ostatnich dniach dzieci z naszej szkoły wzięły udział w bardzo ciekawych zajęciach zorganizowanych w Domu Europy przy ul. Widok we Wrocławiu. Były one poświęcone problemom uchodźców. Na wstępie warsztatów prowadzonych na temat wielokulturowości, dzieci musiały odpowiedzieć na pytanie czym różni się emigrant od uchodźcy. Uczniowie mieli w tym względzie swoje, niejednokrotnie bardzo ciekawe, przemyślenia. W celu przybliżenia uczestnikom zajęć problemu uchodźstwa prowadzący zajęcia przeprowadził ćwiczenie polegające na tym, że uczniowie mieli w ciągu jednej minuty zapakować do papierowych walizek cztery najpotrzebniejsze ich zdaniem rzeczy z licznych propozycji.

europejskaW czwartek 21 kwietnia klasa 5b uczestniczyła w lekcji, która odbyła się w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu. Tematem zajęć była „Wielokulturowość”. Najpierw uczniowie powtórzyli sobie podstawowe informacje o Unii Europejskiej, jej symbolach, instytucjach. Następnie zdobywali wiedzę na temat wielości kultur europejskich, działań podejmowanych przez Unię na rzecz wielokulturowości. Nauczyli się rozróżniać takie pojęcia jak: grupa etniczna, migrant, imigrant, emigrant, uchodźca. W rozwiązywanych zadaniach klasa 5b wykazała się wiedzą i umiejętnością współpracy.

rower 008W miniony czwartek w Szkole Podstawowej nr 68 odbyła się XXII Międzyszkolna Olimpiada Kultury Starożytnej Grecji, w której wzięła udział znakomita reprezentacja naszej szkoły, w składzie: Michał Biegaj, Joanna Praduń i Tomasz Trela. Uczniowie spisali się rewelacyjnie, stawili czoła rozmaitym konkurencjom i dzięki współpracy oraz umiejętności twórczego rozwiązywania zadań , zdobyli po wyrównanej walce 2 miejsce! Warto dodać, że startowało aż 13 reprezentacji szkół z całego Wrocławia. Serdeczne gratulacje!

Klasa 2d już nie po raz pierwszy wybrała się na wspaniałą wycieczkę edukacyjną. Tym razem uczniowie mieli możliwość zwiedzić cudowny i tajemniczy Teatr Lalek we Wrocławiu. Przechadzki po kulisach teatru oraz przestrzeniach zwykle niedostępnych dla widzów to nie lada gratka dla każdego, nie tylko dla naszych młodszych pociech. Zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie - lalkarska oraz konstruktorska. Wszystko to można zwiedzić wspólnie z aktorami Teatru Lalka, którzy są przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej. Mogliśmy również podziwiać ekspozycję zlokalizowaną w piwnicach teatru, w tajemniczych korytarzach zgromadzone zostały lalki teatralne z lat 1955-2005 - dzieła wybitnych polskich scenografów.

WordMaster2016W piątek 15 kwietnia odbył się finał międzyszkolnego konkursu „WORD MASTER – Mistrz Słówek Języka Angielskiego”, do którego zakwalifikowali się Karolina Matusiak z kl. 6b oraz Szymon Jeleń z kl. 6b. W Szkole Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 nasi uczniowie zmierzyli się z uczniami innych wrocławskich szkół podczas rozwiązywania testu, sprawdzającego znajomość angielskich słówek. Karolina zajęła III miejsce! Gratulujemy naszym zdolnym szóstoklasistom!

 

czekoladowaW czwartek 7 kwietnia w ramach programu „Szkoła w mieście” klasa 5b wybrała się na lekcję do Czekoladziarni przy ul. Połanieckiej. Wybraliśmy temat: Jak powstaje czekolada? Dowiedzieliśmy się skąd się bierze czekolada, gdzie rośnie drzewo kakaowca i jak wyglądają jego owoce, kto odkrył czekoladę i jak dotarła do Europy, czy czekolada biała to prawdziwa czekolada. Nauczyliśmy się, czym się różnią podstawowe rodzaje czekolady: gorzka, mleczna i biała. W moździerzach przygotowaliśmy przyprawy do czekolady, które mogliśmy zabrać do domu. To niezwykłe edukacyjne spotkanie zakończyło się degustacją – czekała na nas czekoladowa fontanna i owoce!

zdrowe zywienieNiedawno uczniowie klasy 5b wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Ich celem było przyswojenie wiedzy na temat zdrowego żywienia i przygotowanie zdrowego śniadania. Pani Dorota – dietetyk oraz Pan Szymon – kreatywny kucharz, który prowadzi bloga kulinarnego opowiedzieli, co jest ważne w diecie młodego człowieka, na co zwracać uwagę i jak dobierać odpowiednie składniki. Potem razem zrobiliśmy zdrowe, kolorowe i smakowite kanapki. Następnie przyszedł czas gotowania. Uczniowie z wielkim zapałem przygotowali pyszną owsiankę oraz kaszę jaglaną z owocami i innymi zdrowymi dodatkami. Zdrowe śniadanie – to podstawa.

Po raz kolejny gościliśmy z klasą 6a na zajęciach prowadzonych przez pana Pawła Marciniaka w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej .Tematyka warsztatów dotyczyła tożsamości narodowej i europejskiej obywateli UE, ich przynależności do danej kultury, różnorodności językowej w poszczególnych państwach Unii. Organizator spotkania przygotował dla uczniów obrazkową wizualizację symboli, haseł, dat, pojęć, a także prezentację multimedialną, by pomóc uczniom w utrwaleniu dotychczasowej wiedzy odnoszącej się do państw członkowskich UE. Uczniowie pracowali w grupach i chętnie angażowali się w wykonywaniu poszczególnych zadań. Ewaluacja zajęć – „złożenie” Europy z puzzli – okazała się nie lada wyzwaniem! Uczniowie napełnieni wiedzą, nabuzowani wrażeniami wrócili do szkoły na kolejną dawkę wiadomości.

W marcu 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z cyklu : „Ziemia jest jedna – ZWIERZĘTA UDOMOWIONE” 2016, w kategorii fotografia. Jury konkursu przyznało 41 nagród równorzędnych w sześciu kategoriach i 90 wyróżnień. Zarówno wśród nagrodzonych jak i wyróżnionych znalazły się nasze uczennice. Nagrodzone zostały: Julia Marzec z klasy 5 b i Agnieszka Świetlicka z klasy 5 a. Wyróżnienie zdobyły: Łucja Tatarynowicz z klasy 5 a, Małgorzata Ziółkowska z klasy 6 a oraz Emilia Zajączkowska z klasy 5 b. Rozdanie nagród i wyróżnień odbyło się na wernisażu 23 marca 2016r. o godz. 12.00 w Galerii Twórczości Plastycznej Młodych – MDK „Śródmieście”, Wrocław.  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesu.

wielkanocnaI miejsce: Nikola Stecko, kl.2a

II miejsce: Julia Mróz, kl.2b

III miejsce: Amelia Sarapuk, kl.1c

Wyróżnienia:

Hanna Bladowska, kl.3b, Maja Kantor, kl.3a, Sandra Sibilak, kl.2a

imagination1 kwietnia po południu Hala Orbita przeżyła istne oblężenie dzieci i młodzieży z całej Polski, a także tych, które przyjechały z tak dalekich państw, jak Chiny, Turcja czy USA. Nie zabrakło również „dziewiątki”. Destination Imagination jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego), zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. W ciągu roku szkolnego nasze drużyny z klas IV i V pracowały nad dwoma rodzajami zadań: Wyzwaniami Drużynowymi oraz Wyzwaniami Na Już, wykorzystując przy tym nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego.

PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło 15mx114m, dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Uczniowie klas 2b i 2d mogli na zorganizowanych lekcjach podziwiać to niesamowite malowidło. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek zarówno o autorach dzieła jak i o najważniejszych postaciach uwiecznionych na płótnie. Poznały historię Tadeusza Kościuszki, który będzie ogłoszony patronem roku 2017 oraz słynnego Wojciecha Bartosza, i dlaczego stał się on Wojciechem Głowackim? Gdzie się zaczyna i dokąd biegnie droga, którą podąża Tadeusz Kościuszko? Co to jest sztafaż i kim byli kosynierzy?

Regulamin

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław

Koordynator: Anna Rej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Cele konkursu:
• Popularyzacja literatury pięknej.
• Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
• Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki konkursu "Wycinanka Wielkanocna".

Z Klasy 0-1
I miejsce - Leila Fakkar Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
II miejsce - Natalia Sajdak Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 
III miejsce - Martyna Guzicka Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
Wyróżnienia: Hanna Niemyjska Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 Katarzyna Chabier Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13

W miniony piątek o godzinie 11:00 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbyło się kolejne w tym roku akademickim spotkanie Polskiej Akademii Dzieci. Blisko 300 małych studentów a w tym oczywiście klasy 2d, 3b oraz gościnnie uczniowie z klasy 2b wzięli udział w wykładzie, którego temat związany był z Europejskim Dniem Mózgu. W pierwszej części 10-letni Tomek Markowski opowiedział swoim rówieśnikom o tajemnicach naszego mózgu, jednocześnie próbując odpowiedzieć na pytanie „Czy mózg to komputer wszechczasów?”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na budowę, funkcje, oraz higienę mózgu, zdradził niektóre techniki i ćwiczenia pamięci.

21 marca to wyjątkowa data w kalnedarzu roku szkolnego. Uczniowie naszej szkoły czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo wiedzą, że Dzień Wiosny obchodzimy w niecodzienny sposób. Uczniowie wszystkich klas - zarówno ci młodsi, jak i starsi - stanęli wobec wyzwania: poszukiwania i wyeksponowania wiosny w artystycznie namalowanym dziele. W ten sposób z entuzjazmem pożegnali zimę i radośnie przywitali oznaki Pani Wiosny. Całość zmagań przebiegła w bardzo miłej, wiosennej atmosferze i sprawiła uczniom ogromną frajdę. Dzieci wykazały się nie lada kreatywnością i umiejętnościami organizatorskimi. Teraz tylko czekamy, kiedy WIOSNA PRAWDZIWIE nadejdzie.

forum muz16 marca uczniowie klasy 2a udali się do Narodowego Forum Muzyki, aby uczestniczyć w spektaklu muzyczno-tanecznym „Ballet de la musique” Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz The Violin Consort – wirtuozów grających na instrumentach dawnych. Na scenie pojawili się tancerze poprzebierani za instrumenty muzyczne, ruchem i gestem opowiedzieli o niezwykłym muzycznym świecie, o tym co dzieje się na pięciolinii. Spektakl przygotowano na wzór barokowych przedstawień, które były wówczas popularne we Francji. Dzieci mogły poznać brzmienie takich instrumentów jak: gitara hiszpańska, skrzypce, flet Traverso, klawesyn, trąbka i bęben. Następne wyjście do Forum Muzyki już w przyszłym miesiącu...

...

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Wiosną malowane”

Zasady uczestnictwa:

1. Temat: wiosenne motywy – kwiaty, bociany, drzewa z pąkami, bazie, park wiosną, Pani Wiosna itp.

2. Technika: dowolna.

3. Format: A3.

4. Termin: 16.03.2016 r.

5. Prace należy dostarczyć opiekunkom konkursu – p. Alinie Lenart (klasy1-3) i p. Izabeli Sosnowsakiej (klasy 4-6).

WP 20160225 10 12 46 Pro25 lutego odbył się w Przedszkolu 92 przy ulicy Bardzkiej IV Sejmik Ekologiczny. Stawili się na nim Przewodniczący Koła Łowieckiego, Przewodniczący Rady Osiedla Gaj, dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół. Naszą szkolę reprezentowało pięciu uczniów, nauczyciel i rodzic. Uczestników powitała dyrektor p. Maria Kańska. Zaprosiła na przedstawienie teatralno- muzyczno- ruchowe poszczególnych grup przedszkolnych. Zobaczyliśmy ciekawe, multimedialne prezentacje zajęć i działań promujących zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, ochronę środowiska oraz czytelnictwo. Zapoznaliśmy się z informacjami na temat realizowanych programów, projektów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.

Po raz kolejny w tym roku szkolnym, a właściwie akademickim, wzięliśmy udział w wykładach w Polskiej Akademii Dzieci, przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Tym razem tematem spotkania był nasz, jakże piękny, ojczysty język- Język Polski. Gościem specjalnym był najbardziej znany i rozpoznawany językoznawca w Polsce - pan prof. Jan Miodek. Wygłosił on referat na temat „dziecięcego języka polskiego”. Wskazał na, cieszące się niechlubną popularnością wśród dzieci i młodzieży, nieprawidłowości w wymowie, m.in. „zniewieściała gramatyka”- czyli używanie przez chłopców sformułowań typu: „poszedłem, przyszedłem”, itp.

Tuż przed feriami 26. Stycznia 2016 roku byliśmy w Muzeum Farmacji. Znajduje się ono tuż przy Rynku, w bardzo starym, średniowiecznym budynku, gdzie dawno temu mieściła się apteka Zachowały się nawet niektóre oryginalne elementy wyposażenia, jak np. sala alchemika, czy wewnętrzny rynsztok do usuwania odpadów po produkcji leków. Na początku dowiedzieliśmy się, jak dawniej sporządzono lekarstwa. Niektórzy uczniowie wykazali się dużą znajomością leczniczych ziół. Przypomniana była również „złota” zasada, że każda substancja może być dobre i jednocześnie szkodliwe dla zdrowia- wszystko to kwestia ilości!

I miejsce: Maciej Raduchowski, SP nr 43

II miejsce: Aleksandra Nowak, SP nr 50

III miejsce: Hanna Wolak, SP nr 19

Wyróżnienia:

Zuzanna Bieniek, SP nr 109

Zuzanna Dulewicz, SP nr 19

Julia Gardoń, SP nr 12

Zuzanna Jaszek, SP nr 19

Hanna Just, SP nr 107

Emilia Majszyk, SP nr 36

Julia Panasiewicz, SP nr 50

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "BEZPIECZNA FERIE"

CELE KONKURSU:
− uświadomienie dzieciom konieczności dbania o bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw
− możliwość zaprezentowania innym sposobów dbania o bezpieczeństwo
− rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności uczniów
− wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Brązowe medale zdobyli nasi uczniowie na zawodach łyżwiarskich.Jest to ich duży sukces, gdyż reprezentacja szkoły była z różnych powodów mocno osłabiona. Mimo, że w innych szkołach startowali uczniowie z klas szóstych (a u nas z klas III,V i VI) nasza reprezentacja poradziła sobie bardzo dobrze. Skład zespołu: Artur Dyba, Bartek Uśniacki, Kacper Adkonis, Kacper Zawieja, Cyruk Kuba i Szymon Jeleń.

Wspaniale spisały się nasze dziewczęta w Mistrzostwach Dolnego Śląska w zawodach łyżwiarskich zdobywając złote medale.Wygrały cztery z pięciu konkurencji i w łącznym czasie bezapelacyjnie zwyciężyły. Warto podkreślić,że w zawodach gimnazjalnych zwyciężyły także nasze absolwentki: I miejsce zajęła Anna Dyba, a II Wiktoria Major. Skład zespołu:Ewa Gubernator, Magda Dyba, Julia Borkowska, Karolina Matusiak, Klaudia Sadkowska i Julia Jeziorowska.

W dniu 26 stycznia br. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mieści się ono XIII-wiecznej mieszczańskiej kamieniczce utrzymanej w stylu klasycystyczno-renesansowym, usytuowanej przy ul. Kurzy Targ 4. Pod tym adresem przez ponad 700 lat prężnie działała jedna z pierwszych we Wrocławiu aptek. Od początku jej powstania zawsze mieszkał w niej aptekarz, który wyrabiał tam i sprzedawał swoje lecznicze mikstury oraz preparaty. Ostatni farmaceuta opuścił ją w 1950 roku. Nasi uczniowie mogli przejść przez kolejne piętra, od pracowni w średniowiecznych piwnicach, przez wnętrze renesansowej apteki, gabinet farmaceuty na 1 piętrze po sale na 2 piętrze, poświęcone rozwojowi chemii oraz lekom syntetycznym.


Drogi/-a przyszłoroczny/-a Pierwszoklasisto/-ko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola zaprasza Cię z wraz z Rodzicami lub Opiekunami do odwiedzania szkoły, do której będziesz uczęszczał/-a w roku szkolnym 2016/2017.

Spotykamy się w piątek 19 lutego 2016 r. w godz. od 12:30 do 18:00

Program Dnia Otwartego

KORYTARZE

Gra terenowa – Poznaj z nami „9-tkę”

PARTER
12:30 – 13:30 – Ich habe einen kleinen Papagei –  świetlica szkolna – p. E. Gonet
13:30 – 14:30 – Zimo baw się ze mną –  świetlica szkolna – p. J. Unuczek
14:30 – 15:30 – Papierowy zawrót głowy –  świetlica szkolna – p. M. Antczak
14:30 – 15:30 – Do, re, mi fa, sol, la......–  sala nr 8 -  p. M. Kołłątaj
15:30 – 16:30 – Ze sztuką za pan brat – sala nr 8 – p I. Sosnowska
15:30 – 16:30 – Solne cuda – świetlica szkolna – p R. Mechowska

I PIĘTRO
12:30 – 13:30 – Język polski bez zeszytu – sala nr 13 – p. M. Stawiarz
13:30 – 14:30 – Gdy ósemki leniuchują, to półkule współpracują– sala nr 9 – p. J. Bielska
13:30 – 14:30 – Spacerkiem po wrocławskich bibliotekach – sala nr 15 – p. A.Rej
14:30 – 15:30 – Ciekawostki minionych epok – sala nr 13 – p. K. Wolański
15:30 – 16:30 – Oczyma wyobraźni – sala nr 13 – p. A. Zdanowicz
15.30 – 16.30 – Igraszki logiczne – sala nr 15 – p. A. Sanak

II PIĘTRO
12:30 – 13:30 – Baw się i ucz! – sala nr 24 – p. M. Cieśla, p. B. Miciak
12:30 – 13:30 – Na szkle malowane – sala nr 18 – p. A. Lenart
12:30 – 13:30 – Ratujemy i uczymy ratować – sala nr 23 – p. J. Sulicz
13:30 – 14:30 – Artystyczny zawrót głowy – sala nr 23 – p. A. Sypek
14:30 – 15:30 – Śmiało trenuj ciało – sala nr 22 – p. T. Bulzacka
14:30 – 15:30 – Coś z niczego – sala nr 17 – p. A. Haładaj, p. M. Mikuczewska

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA
12:30 – 13:30 – Wyginam śmiało ciało - p. A. Szczepkowska
13:30 – 14:30 – I Ty możesz zostać drugą Agnieszką Radwańską! – p. W. Forkasiewicz
17:00 – 18:00 – Kolorowy świat - zajęcia dla dzieci rodziców będących na zebraniu – p. M. Kołłątaj, p. M. Symonowicz

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA
15:30 – 16:30  - Czworonożni przyjaciele – zajęcia edukacyjne połączone z pokazem psów  – p. K. Kędzierska

17:00  ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Przyjdź, zobacz, wybierz. Czekamy na Ciebie!
mgr Anna Szanin
dyrektor szkoły

design18 stycznia w klasie 2a rozpoczął się cykl  warsztatów z udziałem studentek 2 roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajęcia odbyły się pod tajemniczym tytułem „Co to jest DESIGN?”. Jesteśmy otoczeni różnymi przedmiotami i na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że ktoś musiał zaprojektować nasze krzesełka, stoły, biurka, lampy, dywany, samochody i wiele innych przedmiotów. Dzieci otrzymały zadanie aby zaprojektować przedmioty, które mogą się przydać wybranym postaciom z bajek. To jest właśnie design,  czyli  zaspakajanie potrzeb innych i droga, która do tego prowadzi.  Aby zaprojektować przedmiot należy wczuć się w postać, dla której będziemy projektować, i tutaj mamy do czynienia z empatią, to określenie dzieci już znają…Czekamy na dalszy ciąg zajęć, bo projektowanie to długa droga…

baletW środę 20 stycznia klasa 2a udała się do Narodowego Forum Muzyki, aby obejrzeć spektakl muzyczny „Balet o kawie”. Pełne humoru widowisko muzyczne odwołuje się do „Kantaty o kawie” Jana Sebastiana Bacha. Spektakl ten nawiązuje do tradycji baletów wystawianych w XVII i XVIII wieku. Podczas spotkania z artystami: muzykami i tancerzami usłyszeliśmy wspaniałą muzykę, poznaliśmy kroki oraz figury tańca barokowego, a także elementy ówczesnej pantomimy. Tancerze występowali w fantazyjnych kostiumach przedstawiających elementy serwisu do kawy. Już nie możemy się doczekać następnego wyjścia do Forum…

padW Dolnośląskiej Szkole Wyższej 22 stycznia br. rozpoczął się kolejny rok akademicki dla małych studentów Polskiej Akademii Dzieci. W pierwszym spotkaniu PAD-u wzięło udział około 300 małych studentów oczywiście klasy 2d oraz 3b również nie mogło tam zabraknąć. Tematem tej inauguracji była fotografia i to, jak za jej pomocą może być budowana pamięć międzypokoleniowa. Dni Babci i Dziadka stały się okazją, by o pasji robienia zdjęć opowiedzieli reprezentanci dwóch pokoleń. Wykład na temat fotografii poprowadziła 8-letnia Zuzia Zięba. Dzieci dowiedziały się od ośmiolatki, jak zbudowany jest aparat fotograficzny, czym różni się portret od pejzażu oraz obejrzały prace małej fotoreporterki.

balKarnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. W naszej szkole również został zorganizowany wspaniały bal karnawałowy. Z tego też powodu we wtorek 19.01.2016r. wszyscy uczniowie klas młodszych zgromadzili się na pięknie przystrojonej sali gimnastycznej. Wszystkie dzieci przyszły we wspaniałych i oryginalnych strojach, każdy przygotowany był na świetną zabawę i wiele atrakcji. Na sali gimnastycznej królowały księżniczki, czarodzieje, barwne postacie z bajek i superbohaterowie. Szaleństwo nie miało końca, dzieci świetnie bawiły się przy ciekawych układach choreograficznych. Animatorki tańczyły i skakały razem z najmłodszymi. Wystrzały konfetti był uwieńczeniem wspaniałej zabawy. Uśmiechy z twarzy dzieci nie znikały przez cały dzień.

Christmas card EmilkaSerdecznie gratulujemy naszym najmłodszym uczniom! W III edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego dla uczniów klas 1-3 „THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS CARD”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 58 we Wrocławiu, Emilka Paś z kl. 2d zajęła III miejsce, a Kamil Skrzypczyk z kl. 1c i Jakub Borutko z kl. 3a otrzymali wyróżnienia. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie kartki świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem z życzeniami w języku angielskim.

.

jaselkaJuż po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odwiedzili Dom Opieki dla Ludzi Starszych przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji. Tym razem dzieci zaprezentowały Jasełka. Publiczność - osoby starsze, często chore i niepełnosprawne - przyjęła naszych aktorów bardzo serdecznie i ciepło. Wielu uczniów, jak i dorosłych nie kryło wzruszenia. Myśl, która przyświeca działalności naszej szkoły - Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni - właśnie w trakcie takich wizyt realizuje się najpełniej.

 

ksiazki1Edycja kolekcjonerska "Harrego Pottera", seria "Baśniobór", seria "Magiczne Drzewo", wszystkie części "Biura Detektywistycznego Lassego i Mai", kilka serii "Opowieści z Narnii", książki o piłkarzach, zwierzętach i sztuce oraz wiele, wiele innych tytułów, które wpisaliście na karty w wyborach "Książki naszych marzeń" - od dwóch tygodni czekają na Was w bibliotece. Na kilka tytułów już ustawiają się kolejki oczekujących! Zapraszam do biblioteki! Zobacz, ile nowości czeka na Ciebie!

europaEuropa w pigułce W zeszłym tygodniu klasy 2b oraz 2d wybrały się na zajęcia edukacyjne do Domu Europy. Dzieci dowiedziały się wielu nowych oraz utrwaliły znane sobie już informacje na temat Europy oraz Unii Europejskiej. Poznały magiczne liczby związane z Unią Europejską, symbole Europy oraz flagi i stolice wybranych państw należących do Unii. Uczniowie poznali również ważnego obywatela Unii Europejskiej … - Syriusza :) Ciekawe zabawy oraz ćwiczenia sprawiły uczniom wiele radości.

LEpiphanieW środę 13 stycznia grupa uczniów z klasy 5b pojechała z wizytą do Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej we Wrocławiu, aby razem z gimnazjalistami i uczniami innych wrocławskich szkół podstawowych wziąć udział w obchodach L'Épiphanie (La Fête des Rois) czyli Święta Trzech Króli po francusku. Gimnazjaliści przedstawili jak wygląda to święto w kulturze francuskiej. Potem zaprosili gości do rozwiązywania zadań sprawdzających zdobytą wiedzę i wspólnej zabawy. Było tworzenie mini-słownika polsko-francuskiego z wyrazami związanymi z L'Épiphanie, quiz czy słuchanie i uzupełnianie tekstu piosenki „Comme les Rois Mages”. Następnie drużyny za pomocą gazet i taśmy klejącej musiały ubrać króla lub królową.

W styczniu uczniowie klas 1-2 uczestniczyli w szkolnym etapie międzyszkolnego konkursu plastycznego Zakładka Ekologiczna – „Zdrowo i kolorowo, czyli wiem, co jem” (organizator Szkoła Podstawowa nr 107), który miał na celu rozwijanie i promowanie u dzieci talentów plastycznych oraz kształcenie ich postaw prozdrowotnych. Wszystkie prace były bardzo starannie wykonane i oryginalne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. A oto wyniki etapu szkolnego: I miejsce - Julia Mróz (2b), Filip Straszko (2a), Adam Fuss (2c); II miejsce – Emilia Paś (2d), Amelia Mocarska (1c); III miejsce – Julia Spisacka (2c), Ingrid Siek (2a). Prace zostały przesłane do II etapu-międzyszkolnego. Gratulujemy! Szkolny organizator: Jolanta Sulicz

Pastuszkowie, anielskie chóry, stajenka i Święta Rodzina wprowadzili całą społeczność szkolną w wyjątkową atmosferę świąt. Przepiękne stroje oraz akompaniament muzyki przeniósł nas w czas Bożego Narodzenia. Nasi uczniowie ze szczególnym zainteresowaniem oglądali przepiękne stroje i z wypiekami na twarzy słuchali pieśni, klaszcząc i śpiewając wraz ze szkolnym chórem. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tak wspaniałych jasełek dawno nie oglądaliśmy, dlatego składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację tak wyjątkowego wydarzenia.

legoW poniedziałek 14 grudnia klasa 5b wybrała się na mikołajkową wycieczkę na Stadion Wrocław na największą w Polsce edukacyjną wystawę budowli z klocków LEGO. Postaci (np.: Simpsonowie, Muminki, Angry Birds), miejsca (np.: makieta kolejowa z jeżdżącymi pociągami i ogromne wesołe miasteczko, lotnisko, Dziki Zachód, japońska wioska), sceny z bajek i filmów (np.: Star Wars, Harry Potter, Avatar, Władca Pierścieni, CK Dezerterzy), sceny historyczne (np.: makieta miasta z czasów PRL, stan wojenny), najsłynniejsze budowle architektoniczne świata (np.: Tower Bridge, Taj Mahal, Statua Wolności, Opera w Sydney) – wszystko zbudowane z klocków LEGO!

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki II Międzyszkolnego Konkursu "Święta radością pachnące". Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac oraz podział uczestników na grupy wiekowe mamy wielu laureatów: klasy 0-1 I miejsce - Lena Grudzińska II miejsce - Kamil Skrzypczak III miejsce - Oliwia Dzienis III miejsce - Tomasz Matiaszewski klasy 2-3 I miejsce - Alicja Kozłowska I miejsce - Nicola Stecko II miejsce - Tymin Skura III miejsce - Martyna Fijak III miejsce - Gabriela Pliszka Organizatorzy zadecydowali o stworzeniu podkategorii dla klas 2-3 pierniki przestrzenne I miejsce - Zuzanna Pondel II miejsce - Maja Kantor II miejsce - Leonard Nosulak III miejsce - Zuzanna Szpara klasy 4-6 I miejsce - Alicja Huk II miejsce - Kaja Kopczyk Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Niebawem roześlemy dyplomy oraz nagrody. GRATULUJEMY !!!!

W poniedziałek 07.12.2015 klasa III c , z okazji Mikołajek wybrała się do Kinderplanety w Sky Tower. Doskonalej zabawy oraz szaleństw zapewniły dzieciom animatorzy, którzy zorganizowali rożne atrakcje m.in. malowanie twarzy. Oczywiście nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla naszych małych łasuchów. Po zabawie, klasa z uprzejmości Pana Leszka Kowalczykiewicza miała okazję odwiedzić firmę IT kontrakt zajmującą się budowaniem specjalistycznych zespołów do dużych projektów informatycznych. Firma znajduje się w Sky Tower na 21 piętrze. Dzieci były bardzo zachwycone pracą jaką wykonują specjaliści. Serdecznie dziękujemy Firmie IT kontrakt za odwiedziny oraz upominki :)

Jezyk i obrazWłaśnie zakończył się VI Wrocławski Międzyszkolny Konkurs z Języków Obcych „Język i obraz”, organizowany przez naszą szkołę. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego w formie obrazu. W tym roku były to idiomy związane ze zwierzętami. Autorami 144 zgłoszonych prac byli uczniowie z 31 wrocławskich szkół podstawowych. W piątek 4 grudnia w szkole odbyła się uroczysta Gala, podczas której laureaci oraz wyróżnieni odebrali dyplomy i nagrody. GRATULUJEMY!

TomekSerdecznie gratulujemy Tomaszowi Treli z kl. 5b, który w IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu, zajął II miejsce. Hasło tegorocznej edycji to „Let’s go to New York”. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne przygotowanie prezentacji w programie Power Point w języku angielskim dotyczącej atrakcji turystycznych Nowego Jorku.

 

ANDRZEJKIW piątek 4 grudnia klasa 5b zorganizowała sobie Andrzejki. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w przygotowanie wróżb, gier, zabaw, przekąsek. Dlatego kiedy spotkaliśmy się po południu nikt się nie nudził nawet przez chwilę. Serce na Andrzejki, magiczny krąg, losowanie kolorów, mowa kwiatów, drzewko szczęścia, Andrzejkowa numerologia, buty... I oczywiście lanie wosku. Zabawa była świetna, humory doskonałe!

 

RadekBardzo miło jest informować o sukcesach naszych uczniów. Niedawno dzieci z klas starszych brały udział w Międzyszkolnym konkursie językowo-plastycznym „ONE MAN’S MEAT IS ANOTHER MAN’S POISON – CO KRAJ, TO OBYCZAJ”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Wrocław. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać plastyczną ilustrację porównującą angielskie i polskie przysłowie o tym samym znaczeniu. Decyzją Komisji Konkursowej zdobywcą I miejsca został Radosław Hamberg z kl. 6b. GRATULUJEMY!

sniadanieWspólne przygotowywanie śniadania stało się już w naszej szkole tradycją. Po raz kolejny postanowiliśmy aktywnie i zdrowo spędzić dzień. Rozpoczęliśmy od sportowych rozgrywek klasowych. Rywalizacja jednak zeszła na drugi plan, bo przecież najważniejsza jest dobra zabawa. Następnie dzieci wraz na nauczycielami przygotowały kolorowe, smaczne, a przede wszystkim zdrowe produkty na wspólne śniadanie. Kompozycje kanapkowe cieszyły oko i podniebienia. Nawet największe „niejadki” za sprawą świetnej atmosfery wynikającej ze wspólnego spędzania czasu dały się namówić na małą porcję witamin. Nie jest tajemnicą, że w naszej szkole najlepsze śniadania robi Pani Ala – za co serdecznie dziękujemy.

krolowa sniegu3 grudnia 2015r. uczniowie klasy 2a podczas koncertu w Narodowym Forum Muzyki   obejrzeli przedstawienie baletowe „Królowa Śniegu”. Była to opowieść muzyczna opracowana na podstawie baśni Hansa Christiana  Andersena. Baśń  opisana została trzema środkami  wyrazu – muzyką, tańcem i słowem. Opowieść ta stanowi przedsmak Świąt Bożego Narodzenia i mówi o tym, jak ważne  w życiu są wartości takie, jak miłość, przyjaźń czy bezinteresowna pomoc, którymi obdarzyć możemy zarówno bliskich, jak i nieznajomych…

operaW czwartek 26 listopada klasa 5b wybrała się do Opery Wrocławskiej na operę w 1 akcie pt.: „Sid, wąż, który chciał śpiewać” brytyjskiego kompozytora Malcolma Foxa. Kolorowe kostiumy, ciekawa muzyka, zmieniająca się scenografia podobały się uczniom tak samo jak piękny budynek i wnętrza Opery. Po spektaklu wybraliśmy się na krótki spacer na Jarmark Świąteczny na Wrocławskim Rynku i udzieliła nam się świąteczna atmosfera.

 

WYNIKI VI WROCŁAWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK I OBRAZ”

JĘZYK ANGIELSKI

Kategoria: klasy I – III

I miejsce Izabela Altewęgier  –Szkoła Podstawowa nr 15, Wrocław

II miejsce  Zuzanna Pondel – Szkoła Podstawowa nr 9, Wrocław

III miejsce Nikola Pierz – Szkoła Podstawowa nr 2, Wrocław

bialo11 listopada 2015 roku obchodziliśmy 97 rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji 13 listopada gościliśmy w naszej szkole pracowników Biura Edukacji Publicznej wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przeprowadzili warsztaty patriotyczne. Podczas zajęć uczniowie mieli okazje poznać symbole narodowe, wraz z historią ich powstania, czy też powstawania, na tle bogatych dziejów naszej Ojczyzny. Dowiedzieli się miedzy innymi co symbolizują kolory na fladze Polski. Dużym zaskoczeniem była informacja, ze nie widnieje na niej kolor czerwony!

paradaUczniowie, rodziny z dziećmi, wojskowi, policjanci, harcerze i setki wrocławian spotkali się w środę w południe na placu Gołębim, aby świętować 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W barwnym korowodzie prowadzonym przez Marszałka Piłsudskiego poszło ponad 10 tysięcy osób. Również nasza szkoła nie mogła powstydzić się swoją reprezentacją. Jak przystało na niewielką, ale z wielkim sercem społeczność, na wrocławskim Rynku zgromadziło się około 100 osób z naszej szkoły, rodziców, uczniów i nauczycieli.

samorzadowoW piątek 30 października klasa 5b wzięła udział w spotkaniu pod nazwą „Edukacja Samorządowa” , zorganizowanym przez Radę Miejską Wrocławia. Najpierw zwiedziliśmy Stary Ratusz, o którego historii bardzo ciekawie opowiadała pani przewodnik. Następnie przeszliśmy do Nowego Ratusza, gdzie w Sali Sesyjnej odbyło się spotkanie z radnym Rady Miejskiej Pawłem Rańdą – zdobywcą srebrnego medalu w wioślarstwie na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008, który przybliżył nam zasady funkcjonowania Rady Miejskiej.

drukarki3d3 listopada 2015 r. uczniowie klasy 2a wraz z rodzicami i wychowawcą  wybrali się do Centrum Poznawczego przy Hali Stulecia i wzięli udział w warsztatach na temat: „Bo marzenia się realizuje: Wrocław przyszłości oczami Maksa Berga (warsztat z drukarkami 3D)”. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia postaci architekta Maksa Berga, twórcy Hali Stulecia (wcześniej Hali Ludowej). Maks  Berg - wybitny architekt, miał bardzo śmiałe plany przebudowy Wrocławia,  jednak większości z nich nie zrealizował.

czytelnikJesień to czas, kiedy najczęściej sięgamy po książki. Sprzyjają temu długie wieczory i krótkie, nie zawsze ciepłe, dni. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, jesienią uczniowie klas 1 sięgają po swoją pierwszą książkę i stają się czytelnikami. Tegorocznym uroczystościom towarzyszyły występy poprzebieranych za postaci z bajek uczniów z klasy 5B, zagadki oraz recytacja wierszy.

ksiazkiNiebawem biblioteka szkolna otrzyma finansowe wsparcie na zakup nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 oraz „Książki naszych marzeń”. By uzyskaną dotację spożytkować zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców przeprowadzone zostały Szkolne Wybory Książek. Każdy uczeń mógł wybrać swoje 3 ulubione książki lub takie, które chciałby przeczytać, i wypełniony głos oddać do urny. W wyborach łącznie wzięło udział 223 uczniów (niestety, nie wszyscy chcieli wyrazić swój głos – mają do tego prawo), z czego 122 uczniów z klas 1-3 oraz 101 z klas 4-6.

pasowanieTradycyjnie już 14 października odbyła się w naszej szkole ceremonia pasowania na ucznia. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Radny Miasta Wrocławia p. Jarosław Krauze, Przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł Pomykała oraz Skarbnik Rady Rodziców p. Dagmara Czechowska. Przejęci i odświętnie ubrani pierwszoklasiści rozpoczęli świętowanie polonezem. Jak co roku uczniowie klas pierwszych zaprezentowali bogaty program artystyczny, po którym nastąpiła ceremonia ślubowania. Każdego spośród pierwszoklasistów wielkim piórem pasował na ucznia szkoły Radny Miasta Wrocławia p. Jarosław Krauze, zaś ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie tarcz szkoły przez p. Dyrektor Annę Szanin.

70latW piątek 16 października w naszej szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wspólnie świętowaliśmy 70 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 9. Z tej okazji gościliśmy pośród społeczności szkolnej wielu znamienitych gości, którym za obecność, dobre słowo i życzenia kolejnych pięknych lat, dziękujemy. Był to czas refleksji i wspomnień, wzruszających spotkań z tymi, którzy przez minione dekady tworzyli i wyznaczali kurs naszej jubilatki. Sentymentalny rejs na pokładzie „Dziewiątki” prowadził pośród przystani, które tworzyły i wciąż tworzą mocne filary naszej szkoły.

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-6 do udziału

w Szkolnym Konkursie Plastycznym

 „Wrocław – moja mała Ojczyzna”

Konkurs organizowany jest w związku z 97 rocznicą odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2015 roku.

Celem konkursu jest:

- przybliżenie dzieciom piękna oraz bogactwa historycznego Wrocławia,

- kształtowanie szacunku wobec dorobku minionych pokoleń,

- doskonalenie umiejętności plastycznych,

- ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów.

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
- klasy I - III
- klasy IV - VI .

Tematyka prac konkursowych może dotyczyć zarówno zdarzeń, postaci jak i miejsc historycznych dotyczących Wrocławia.

  Prace mogą być wykonane techniką dowolną w formacie A3 i A4.

Prace należy dostarczyć do opiekuna konkursu – Aliny Lenart (sala 18).

Termin dostarczenia prac – 6 listopada 2015r.


bezpieczenstwo3 października 2015 w naszej szkole spotkało się 42 uczniów klas piątych z 11 szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie na XI Międzyszkolnym Konkursie „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”, zorganizowanym pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów i zasad ruch drogowego, uświadomienie zagrożeń istniejących na drodze oraz potrzeby troski o zdrowie, życie własne i innych uczestników ruchu.

ostrowW piątek 9 października klasy IIb i IId wybrały się na przedstawienie do Tatrzu Doroty Brzozowskiej na Ostrowie Tumskim. Wspaniały spektakl opowiadał o legendach śląskich związanych z Ostrowem. „Mały Ostrów Wielki Tumski” to ciekawa scenografia i piosenki na żywo, barwne i zabawne aktorskie postaci. Cały spektakl prowadzi pan Bazyli prezentując bohaterów spektaklu i postaci historyczne. Wśród postaci historycznych związanych z Ostrowem widz znajdzie: Fryderyka Chopina i Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II, Henryka Probusa.

lodowiskoW dniu 8 października klasa IId po raz pierwszy w tym sezonie wybrała się na lodowisko. Dzieci przypominały sobie jak należy zachować się na tafli, jak utrzymać prawidłową postawę na lodzie. Uczniowie pomimo dłuższej przerwy świetnie radzili sobie na łyżwach a nauka przyniosła im jak zawsze mnóstwo radości i świetnej zabawy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie z Języków Obcych „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego, związanych ze zwierzętami w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego i niemieckiego związanych ze zwierzętami w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac z jednej lub z każdej kategorii językowej (po 3 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-III i IV-VI) i dostarcza je na adres Szkoły Podstawowej Nr 9 w terminie do 10.11.2015r. Prace przekazane po tej dacie nie będą rozpatrywane. 

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać jedną pracę.

Wraz z pracami należy przekazać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać: prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór w załączniku do regulaminu). Etykietę trzeba umieścić z tyłu pracy. 

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

Przebieg konkursu:

Po otrzymaniu prac zbierze się jury w skład którego wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów. Prace oceniane będą w 2 kategoriach językowych: język niemiecki i angielski oraz 2 wiekowych: kl. I-III i IV-VI. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodzeni zostaną laureaci w obu kategoriach i poziomach oraz autorzy prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie podziękowania.

Dodatkowe informacje:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

Prace konkursowe nie będą odsyłane.

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

Przesłanie pracy plastycznej  przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27.11.2015r. na stronie internetowej Organizatora.

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 4 grudnia 2015 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy

 

Organizatorzy:

Izabela Gajda-Chrzanowska

Anita Gorynia                                                                                             Anna Szanin

Joanna Neto                                                                                              dyrektor szkoły

folder Page 1

folder Page 2

forumNarodowe Forum Muzyki to nowe miejsce na mapie Wrocławia, którego inauguracja odbyła się 4 września 2015 roku. Natomiast uczniowie klasy 2a rozpoczęli swoją przygodę z muzyką poważną 7 października uczestnicząc w koncercie „Orient w muzyce”, który zapoczątkował cały cykl koncertów pt.: „Filharmonia dla Młodych”. W koncercie tym dzieci wysłuchały muzyki klasycznej, a także melodii  inspirowanych orientem. W programie były utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Piotra Czajkowskiego, Mikołaja Rimskiego-Korsakowa i Johna Williamsa. To był niezapomniany koncert, wybieramy się na następny…

Centrun6 października 2015r. uczniowie klasy IIa wzięli udział w niezwykłych zajęciach w Centrum Poznawczym Hali Stulecia. Ta niezwykła edukacyjna przestrzeń dostarczyła dzieciom niezapomnianych doznań. Poprzez zabawę uczniowie zdobyli wiele wiadomości na temat historii Hali Stulecia, pomogły im w tym  dotykowe ekrany i mapy, interaktywne gry i zabawy. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach rozwijających wyobraźnię przestrzenną poprzez zabawy z klockami  pt.: „Budowa stacji kosmicznej”. Na zakończenie poszliśmy obejrzeć Pergolę i  fontanny…

Ten jesienny miesiąc będzie obfitował w niezwykłe wydarzenia w bibliotece szkolnej! 1. Pasowanie na czytelnika klas 1 dnia 27.10.2015 r. 2. Szkolne wybory książek – „Książki naszych marzeń”(program rządowy). Na karcie do głosowania wpisz swoje 3 ulubione tytuły. 13 października na lekcji wychowawczej wrzuć kartkę do urny. Najczęściej wpisane tytuły książek znajdą się w zasobach szkolnej biblioteki. 3. Zrób sobie zdjęcie z ulubioną książką! Przyjdź do biblioteki i weź ze sobą ulubioną książkę. Twoje zdjęcie zawiśnie na „Tablicy miłośników książek”.

> Osoby chcące kandydować do Parlamentu Samorządu Uczniowskiego musiały uzyskać poparcie 35 uczniów naszej szkoły oraz zebrać ich podpisy na karcie poparcia dla kandydata.

> Każdy uczeń w szkole mógł poprzeć dowolną ilość kandydatów zgodnie ze swoim sumieniem.

> Nazwiska kandydatów  którzy zebrali 35 podpisów poparcia trafiły na listę wyborczą do Parlamentu Samorządu Uczniowskiego.

> Kandydaci złożyli oświadczenie woli do kandydowania.

> Ponieważ niektórzy z kandydatów chcieli kandydować do parlamentu SU, ale nie chcieli mu przewodniczyć powstała dodatkowa karta wyborcza kandydatów na Przewodniczącego SU. Trafiły na nią nazwiska osób z listy wyborczej do Parlamentu SU, które wyraziły chęć kandydowania na Przewodniczącego SU i złożyły oświadczenie woli.

> Kandydaci odwiedzali klasy, przedstawiali się i mówili kilka słów o sobie i dlaczego kandydują.

> Na karcie wyborczej kandydatów do Parlamentu SU można było zaznaczyć 3 osoby.

> Na karcie wyborczej kandydatów na Przewodniczącego można było zaznaczyć 1 osobę.

> Na karcie wyborczej kandydatów na opiekuna SU można było zaznaczyć 1 osobę.

> W każdej klasie 4-6, z pośród osób chętnych , ale nie kandydujących do władz wybrano po jednej osobie do komisji wyborczej.

> 2 października 2015  roku swoje głosy na kandydatów do Parlamentu SU, na Przewodniczącego SU oraz na Opiekuna SU oddali swoje głosy uczniowie wszystkich klas 1-6. 

> 6 października 2105 roku odbyła się II tura wyborów na Przewodniczącego SU.

> W drugiej turze wyborów  na Przewodniczącego SU kandydowały dwie osoby, które w I turze zdobyły największą, taką samą liczbę głosów.

> Osobami uprawnionymi do głosowania w II turze wyborów byli członkowie Parlamentu  SU wybrani w głosowaniu w I turze.

ORDYNACJA WYBORCZA

 

> Osoby chcące kandydować do Parlamentu Samorządu Uczniowskiego musiały uzyskać poparcie 35 uczniów naszej szkoły oraz zebrać ich podpisy na karcie poparcia dla kandydata.

> Każdy uczeń w szkole mógł poprzeć dowolną ilość kandydatów zgodnie ze swoim sumieniem.

> Nazwiska kandydatów  którzy zebrali 35 podpisów poparcia trafiły na listę wyborczą do Parlamentu Samorządu Uczniowskiego.

> Kandydaci złożyli oświadczenie woli do kandydowania.

> Ponieważ niektórzy z kandydatów chcieli kandydować do parlamentu SU, ale nie chcieli mu przewodniczyć powstała dodatkowa karta wyborcza kandydatów na Przewodniczącego SU. Trafiły na nią nazwiska osób z listy wyborczej do Parlamentu SU, które wyraziły chęć kandydowania na Przewodniczącego SU i złożyły oświadczenie woli.

> Kandydaci odwiedzali klasy, przedstawiali się i mówili kilka słów o sobie i dlaczego kandydują.

> Na karcie wyborczej kandydatów do Parlamentu SU można było zaznaczyć 3 osoby.

> Na karcie wyborczej kandydatów na Przewodniczącego można było zaznaczyć 1 osobę.

> Na karcie wyborczej kandydatów na opiekuna SU można było zaznaczyć 1 osobę.

> W każdej klasie 4-6, z pośród osób chętnych , ale nie kandydujących do władz wybrano po jednej osobie do komisji wyborczej.

> 2 października 2015  roku swoje głosy na kandydatów do Parlamentu SU, na Przewodniczącego SU oraz na Opiekuna SU oddali swoje głosy uczniowie wszystkich klas 1-6. 

> 6 października 2105 roku odbyła się II tura wyborów na Przewodniczącego SU.

> W drugiej turze wyborów  na Przewodniczącego SU kandydowały dwie osoby, które w I turze zdobyły największą, taką samą liczbę głosów.

> Osobami uprawnionymi do głosowania w II turze wyborów byli członkowie Parlamentu  SU wybrani w głosowaniu w I turze.

 

W dniu 26 września br. uczniowie naszej szkoły oraz ich rodziny wzięli udział w peletonie "Rowerem przez Wrocław", organizowanym w ramach IX Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia. Trasa przejazdu liczyła 18 km. Jak co roku spotkaliśmy się przed szkołą, skąd udaliśmy się do miejsca zbiórki w Parku Południowym. Tam uczestnicy peletonu otrzymali "saszetki życia", wodę mineralną, szprychówkę oraz naklejkę z numerem do losowania nagród. Pod eskortą policji wyruszyliśmy na trasę, która kończyła się na Wyspie Słodowej. Wydział Zdrowia UM we Wrocławiu przygotował piknik rodzinny z wieloma atrakcjami.

Szanowni Państwo,
zbliża się 70ty jubileusz naszej szkoły, który planujemy uczcić w październiku 2015 roku. Z tej okazji chcielibyśmy stworzyć sentymentalną galerię zdjęć. W naszych kronikach z minionych lat znajduje się sporo fotografii, z którymi wiąże się wiele emocji. Niektórzy z Państwa przeglądając te kroniki, odnajdują na zdjęciach siebie, swoich kolegów i przyjaciół oraz nauczycieli, którzy zapadli Państwu w pamięć. Wierzymy jednak, że nieprzebraną kopalnię wspomnień i emocji kryje niejedna szuflada, pudełko na strychu, komputerowy dysk lub prywatny, szkolny album naszych absolwentów – właśnie Państwa. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zdecydują się Państwo na podzielenie się z nami, a tym samym z innymi absolwentami i uczniami naszej szkoły tymi pamiątkami. Zeskanowane zdjęcia, sentymentalne, może nawet zabawne prace, sprawdziany, teksty itp. można przesyłać na specjalny adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Mamy ogromną nadzieję, że zechcecie Państwo razem z nami czynnie uczestniczyć w tej podróży w czasie. Bo „Przyszłość, jest prezentem, jaki daje nam przeszłość” . Niech to będzie właśnie prezent dla Was samych – Was z teraźniejszości i Waszych dzieci. Z wdzięcznością Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-6 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Wincenty Pol – portret patrona w ozdobnych ramach”.

Zasady uczestnictwa:

1. Temat: Wincenty Pol – podróżnik, geograf, poeta – w oczach dziecka XXI wieku. Jak wyglądałby dzisiaj?

2. Format: A3.

3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby).

lalkaZainicjowane przez Prezydenta RP Narodowe czytanie „Lalki” przyciągnęło w sobotnie popołudnie chętnych uczniów i rodziców „Dziewiątki” do Ogrodu Botanicznego. W otoczeniu kwitnących drzew i krzewów z prawdziwą przyjemnością można było oddać się atmosferze końca XIX w., którą zapewniły panie ubrane w stroje z epoki. Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz oraz inni znamienici goście, czytali zgromadzonym miłośnikom literatury fragmenty powieści Bolesława Prusa.

1. Podręczniki /obłożone, podpisane /.
2. Zeszyty 16 kartkowe w kratkę- dwa /podpisane i obłożone/. 
3. Zeszyty 16 kartkowe w linie- dwa /podpisane i obłożone/. 
4. Zeszyt 32 kartkowy w kratkę /podpisany i obłożony/. 
5. Pióro, ołówki.
6. Kredki świecowe, ołówkowe, flamastry. 
7. Blok rysunkowy- format A4 i A3. 
8. Blok techniczny biały A4 i kolorowy A4. 
9. Blok techniczny biały A3 i kolorowy A3. 
10. Plastelina, podkładka pod plastelinę. 
11. Farby plakatowe, akwarele, pędzle różnej grubości, kubeczek. 
12. Podkładka do malowania farbami A2 
13. Pastele minimum 12 kolorów 
14. Nożyczki z zaokrąglonymi końcami, klej. 
15. Papier kolorowy (wycinanka) - format A4 
16. Strój gimnastyczny w podpisanym worku / biała koszulka, ciemne spodenki, białe skarpetki, adidasy. 
17. Obuwie zmienne w podpisanym worku. 
18. Linijka 20 cm, piórnik, gumka, temperówka, patyczki do liczenia. 
19. Teczka na gumkę A4 – podpisana.

1435416287ap2Zakończył się rok szkolny. Każdy z nas ma już zapewne plany na wakacje. Podczas różnych wyjazdów, wędrówek i zabaw, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Nasi pierwszoklasiści na pewno o nich nie zapomną, gdyż z wyróżnieniem ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Potwierdzeniem ich udziału w programie był zapis na świadectwie szkolnym i hologram, który otrzymali od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

IMAG0051W sobotę 23.05.2015 wybraliśmy się na wycieczkę rowerową szlakiem Odry.  W imprezie wzięli udział uczniowie i rodzice z naszej szkoły. Pogoda dopisała, humory też. Pokonaliśmy ok 35 kilometrów w obie strony, ale nikt nie czuł się zmęczony. Naszym celem była przystań żeglarska Fundacji Hobbit na Kozanowie. Tam odpoczęliśmy przy ognisku, pograliśmy w kometkę, piłkę i ringo.  Wszyscy bardzo miło i aktywnie spędziliśmy czas.

zielonaW dniach 8.06.15 - 12.06.15 odbyła się Zielona Szkoła, w której wzięli udział uczniowie klas V b, VI a i VI b. Naszym celem była urocza mała wioska na Podhalu - Małe Ciche, ale zanim tam dotarliśmy zwiedziliśmy po drodze królewski Kraków. Drugi dzień wycieczki był bardzo intensywny. Zdobyliśmy pobliską Rusinową Polanę, z której roztacza się wspaniały widok na Tatry, a po obiedzie pojechaliśmy do Wieliczki. Dobrze, że byliśmy tam tylko 2,5 godziny, bo gdybyśmy zabawili dłużej, to dzieci zlizałyby całą sól ze ścian.

1434983671dsc 2412W poniedziałek 22.06.2015r. odbyły się w naszej szkole warsztaty z dietetykiem z Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie kl.0-5. Pani Oliwia Bazylewicz rozmawiała z dziećmi na temat: pierwszego śniadania, warzyw, owoców i przypomniała co oznacza hasło "bezglutenowe".

1434982635dsc 2300Uczniowie klas 2a i 2b wraz z rodzicami wybrali się do Parku Przygodowo-Rekreacyjnego „Kulturinsel Einsiedel” , który znajduje się w sercu Centralnych Łużyc na krańcu Dolnego Śląska. Ten park to prawdziwe wyzwanie, pełne przygód dla dzieci i dorosłych. To tutaj znajdziecie: wielkie piaskownice, fontanny, trasy wspinaczkowe, ruchowe łóżka, domki na drzewie, tunele i wiele innych atrakcji. Zabrakło nam czasu na "zdobycie" całego terenu, ale na pewno jeszcze tam pojedziemy:)

1434982203dsc 22539 czerwca 2015 w naszej szkole gościliśmy pisarkę dziecięcą Annę Paszkiewicz. Warsztaty z dziećmi to połączenie: spotkania autorskiego, zabawy i nauki. W trakcie spotkania uczestnicy poznali losy "Plosiaczka", bawili się w interpretację obrazów malarstwa abstrakcyjnego. Na koniec spotkania dzieci otrzymały książkę "Pafnycy, ostatni smok" Anny Paszkiewicz z jej autografem.

1434981939dsc 228212 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Polskiej Akademii Dzieci. Moderatorem spotkania był nasz uczeń, Bartek Uśniacki. Młodzi prelegenci wraz z ekspertami pokazali słuchaczom jak często są łamane prawa dziecka. Podczas wykładu został wyświetlony wywiad Kasi Chudziak z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Markiem Michalakiem. Spotkanie wywołało wiele emocji, ale i dużo nas nauczyło. Jak zawsze, na końcu zjedliśmy wspólnie pizze.

143481606120150619 135256W piątek 19 czerwca klasy 2b i 4b pojechały na wycieczkę do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Była to nagroda za zwycięstwo w lidze klas, w ramach której trwały kilkumiesięczne zmagania wszystkich uczniów, stanowiące część realizowanego w szkole pilotażowego programu edukacyjnego „Dzieci dla Klimatu” pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC.

143472562711358771 774662912647752 1778269790 nWe wtorek 16 czerwca , klasy I "c" oraz II "c" z uprzejmości Pani Agnieszki Wójcik wybrały się na wycieczkę do Muzeum Motoryzacji w Ślęży. Dziś motocykle i samochody towarzyszą nam na co dzień, lecz dawniej stanowiły dobra luksusowe i niedostępne dla wszystkich. Mali turyści przeżyli wyjątkową podróż do czasów, kiedy motoryzacja posiadała indywidualny i niepowtarzalny charakter. Dzieci poznały około 130 pojazdów - samochodów oraz motocykli wśród których były m.in.: samochody przedwojenne (Rolls-Royce, Ford, BMW),polskie i zagraniczne samochody, produkowane w krajach demokracji ludowej w latach 1945 - 1989

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki plastyki - Izabeli Sosnowskiej - stworzyli prace na OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ANIOŁY I DIABŁY” , zorganizowany przez MDK "Śródmieście" we Wrocławiu. Dwa dzieła zostały zauważone przez jury konkursu. Na wystawie pokonkursowej znalazły się rzeźby Kai Kopczyk, która otrzymała wyróżnienie, oraz Julii Jeziorowskiej. Gratulacje!

1434225036konkurs wroc mosty5Zuzanna Polewska z kl. 4 a odniosła kolejny sukces w konkursie na prezentację multimedialną. Tym razem był to X Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną o Wrocławiu. Tegoroczna edycja miała temat:„ Wrocławskie mosty”. Zuzia sama wykonała zdjęcia mostów naszego pięknego miasta, czym urzekła komisję konkursową i zajęła III miejsce w kategorii szkoły podstawowe. Organizatorem przedsięwzięcia wchodzącego w skład XX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” i VII edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” było Towarzystwo Miłośników Wrocławia, zaś patronatem objął je Dolnośląski Kurator Oświaty.

WP 20150609 0049 czerwca klasa Ia i Ic uczestniczyły w spotkaniu z panem Okamoto, Japończykiem, który opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy na temat Japonii, nazywanej też krajem kwitnącej wiśni. Dowiedzielismy się, że Japonia to kraj niewiele większy od Polski, ale dużo bardziej zaludniony. Uczniowie dowiedzieli się gdzie leży Japonia, jaki jest klimat na Hokkaido i Okinawie, przeciwległych krańcach Japonii. Bardzo podobały się nam tradycyjne stroje Japonek – kimona. Dowiedzieliśmy się również, że Dzień Dziecka obchodzony jest w Japonii 5maja, a symbolem dobrobytu jest karp.

1434199183imgp3696W środę 10 czerwca klasy IV a i IV b wybrały się do wrocławskiego ZOO. Pogoda nam dopisała, humory też. Zwiedziliśmy Afrykarium. Odwiedziliśmy niedźwiedzie, małpy i hipopotamy. Podziwialiśmy wysokie żyrafy i piękne motyle. Karmiliśmy i głaskaliśmy kozy, osły i konie. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, fotografowaliśmy ... Bardzo miło spędziliśmy razem czas!

 

LOGO DZIECI DLA KLIMATU 1W roku szkolnym 2014/15 realizowaliśmy w naszej szkole pilotażowy program edukacyjny „Dzieci dla Klimatu” pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC. Jego odbiorcami byli uczniowie klas 1-6, a także pośrednio rodzice i nauczyciele. Założeniem programu było poznanie środowiskowych, społecznych i ekonomicznych skutków korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom, dzieci poszerzyły swoją wiedzę związaną z produkcją, zużywaniem i oszczędzaniem energii w domu i w szkole. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w szkole, wykonywały karty pracy dla rodziny, dokonywały pomiarów i obserwacji.

1433701686dsc 2240Klasa 2b zajęła I miejsce w szkolnym projekcie "Dzieci dla klimatu" w kategorii kl.1-3. Jako zwycięscy konkursu, reprezentowali kolegów w zmaganiach z innymi wrocławskimi szkołami. Konkurencja była duża, ale mimo to zajęli II miejsce na podium. Przegrana była bolesna ponieważ przegrali tylko jednym punktem. Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom- Antkowi,Bartkowi i Jasiowi :)))

1433700827dsc 2157W środę 13 maja 2015r. klasa 2b gościła w Pana Doktora Tomasza Piekota – wykładowcę Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieci zostały podzielone na 4- osobowe grupy, a w każdej wybrano „STRAŻNIKA WZRUSZENIA”. Pan Tomasz wytłumaczył dzieciom kim jest naukowiec i czym się zajmuje. Przy użyciu patyczków po lodach, kilku słów i swojej wyobraźni dzieci napisały swoją pierwszą książkę. Każda grupa otrzymała ten sam zestaw ale każda książka była inna. Młodzi pisarze wykazali się nie lada wyobraźnią i wrażliwością. Powstały piękne opowieści które pozostaną w naszej pamięci. Dziękujemy Panu Tomaszowi za wspaniałą zabawę.

1433514044wp 20150430 01930 kwietnia, o godz. 12 na placu Nowy Targ zorganizowano I Wrocławską Tamborradę. W I Wrocławskiej Tamborradzie zagrały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, również chór z naszej szkoły. Dzieci zaśpiewały po baskijsku „Marsz San Sebastian”, a także – po polsku – piosenkę „Wroclove”. Do obu utworów wykonali akompaniament na własnoręcznie wykonanych instrumentach. Nazwa imprezy została zaczerpnięta ze święta bębnów, które co roku obchodzone jest w baskijskim San Sebastian.

piotrus13 czerwca 2015 r. klasa IA uczestniczyła w wyjątkowym spektaklu „Piotruś i wilk”, który przygotował  Białostocki Teatr Lalek w ramach 3. edycji Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu. Celem organizowanego od 2013 roku Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci jest przybliżenie wrocławskiej publiczności najnowszych tendencji w sztukach performatywnych dla młodych widzów. W ramach przeglądu zaprezentowano bogactwo i różnorodność technik animacji.

juraW piątek 22 maja 2015 r. dzieci z klasy IA i IC w towarzystwie wychowawców i rodziców pojechały na wycieczkę do Jura Parku w Krasiejowie. Czekało tam na nie wiele atrakcji: Tunel Czasu, w którym mogły prześledzić kształtowanie się początków życia na Ziemi, Ścieżkę Edukacyjną na której oglądały rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości.

1433413748wp 20150603 11 21 24 proSpotkanie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku! Klasa 5a znalazła się dziś w świetnym miejscu, w samym centrum Wrocławia - Dzielnicy Wzajemnego Szacunku - Czterech Wyznań. To tu, obok siebie żyją, modlą się i wspólnie pracują Katolicy, Ewangelicy, Żydzi i Prawosławni. Różnią się historią, niektórymi zwyczajami i wierzeniami. Jedno ich łączy - zażyła, wewnętrzna wiara i chęć działania we wspólnocie. Te magiczne miejsca - świątynie - przeniosły nas do antycznego, gotyckiego i barokowego świata przepięknej architektury, a ponadto przybliżyły nam sakralny kult ludzi wierzących.

143327471520150601 151131W dniu 1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka radośnie i kolorowo! Tego dnia, w świetlicy szkolnej, każde dziecko mogło przeistoczyć się w motyla, kota, wróżkę albo pirata. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, buźki naszych Świetliczaków stawały się kolorowe i jeszcze bardziej uśmiechnięte. Chętnych do pomalowania buzi nie było końca...

 

...

1432982848106Dyrekcja AUCHAN Bielany Wrocławskie zaprosiła z okazji 19 rocznicy urodzin uczennice naszej szkoły do wzięcia udziału w pokazie mody dziecięcej i młodzieżowej. Dziewczynki, przy pomocy pracowników galerii, mogły skomponować strój, który następnie prezentowały na wybiegu. Dostarczyło im to dużo frajdy i było świetną zabawą. Nasze małe modelki wykazały ogromną inwencję, wybierając poszczególne elementy strojów, a także dodatków do nich.

21 maja 2015r. w Szkole Podstawowej nr 118 odbył się Finał VIII Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Rowerowy zawrót głowy” pod hasłem „Na rowerze-zdrowo, pięknie i ciekawie", który organizowany był we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naszą szkołę reprezentowali w Finale 4 laureaci, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione przez Jury. Poniżej prezentujemy końcowe wyniki:

turniej ekoW dniu 16 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 38 we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod hasłem "Z ekologią na Ty". Jego celem jest propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych wiedzy ekologicznej i zdrowotnej oraz kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. W konkursie wzięło udział 14 szkół wrocławskich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI B: Mateusz Kelner i Jakub Woźniak oraz z klasy III B: Oliwia Straszko i Filip Szemelak.

Terminy i nowe wnioski zapisu do świetlicy szkolnej:
- Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 odbywają się w dniach 21.05. - 19.06.2015r.
- Wniosek (nowy) należy pobrać w sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej lub ze strony (poniżej).
- Wypełniony wniosek, należy złożyć w w/w terminie w sekretariacie szkoły.
- Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-VI, których rodzice pracują zawodowo, ze względu na organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
- Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy będzie wywieszona dnia 21.06.2015r.
- W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmie dyrektor szkoły, po wcześniejszym złożeniu podania przez rodziców lub opiekunów prawnych.

1431897156dsc 0995W czwartek 30.05.2015r. klasy 1a i 2b wybrały się na wycieczkę zorganizowaną przez Nadleśnictwo Świdnica. Podczas zajęć edukacyjnych poznaliśmy zwierzęta żyjące w tutejszych lasach.Dużo uwagi poświeciliśmy nietoperzom, byliśmy w jaskini nietoperzy, zwiedziliśmy szkółkę leśną itp. Po intensywnej pracy, nadszedł czas na grę w piłkę, chowanego i jedzenie kiełbasek. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i dobrą zabawę.

Pod koniec kwietnia odbył się u nas szkolny etap VIII Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Rowerowy zawrót głowy” pod hasłem „Na rowerze-zdrowo, pięknie i ciekawie” organizowany we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Poniżej prezentujemy wyniki:

1431897370dsc 2141Choć, historia Rumcajsa i jego syna Cypisa jest dobrze znana, to artyści Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza jeszcze raz wprowadzili nas w barwną opowieść o wielkiej miłości. Piękne, kolorowe dekoracje, błysk reflektorów, różnorodność dźwięków sprawiły, że dzieci przeniosły się w głąb Rzacholeckiego Lasu i przeżyły niezapomniane chwile.

1431896820dsc 2113Dnia 24 kwietnia br. uczeń klasy 2b - Bartek Uśniacki wygłosił wykład "CZOŁGI II WOJNY ŚWIATOWEJ". Bartek ze swoim tatą w wolnych chwilach sklejają modele czołgów, poszerzają wiedzę tematyczną i techniczną. Prelegent opowiedział o czołgach z całego świata w sposób "lekki i przyjemny". Bartek zainteresował słuchaczy trudnym tematem budowy czołgów, na koniec spotkania młodzi słuchacze zadawali ekspertowi pytania. Nasz ekspert wykazał się dużą wiedzą i pasją.

W ramach zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, zorganizowanych przez Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, klasa II B wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach "Rozum - wiedza - mądrość". Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem biblioteki i pracą bibliotekarzy, a także bogatą ofertą księgozbioru. W ramach warsztatów wzięli aktywny udział w procesie kształtowania świadomości znaczenia książki i czytelnictwa dla rozwoju mądrości człowieka i posiadanej przez niego wiedzy. Mamy nadzieję, iż wizyta w bibliotece i nabyte tam doświadczenia przyczynią się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem wśród naszych dzieci.

1.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, o formacie nie mniejszym niż 20x30cm. W przypadku fotografii cyfrowej należy dodatkowo dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej, na płycie CD, w jak największej rozdzielczości (płyta opisana tak samo jak praca na odwrocie).

2. Zdjęcia nie mogą być fotomontażami.

Termin: 2.06.15r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Dla uczniów klas 4-6.

Należy napisać wiersz – klasyczny lub biały (wiersz bezrymowy).

Tematyka prac - "Ogród - Magiczny kwiat – Nowe Ogrody Kultury-Magia Ogrodu…"

Prace należy złożyć w 3 egzemplarzach.

Kryteria oceny:

- pomysłowość autorów,
- poprawność formy literackiej,
- poprawność językowa,
- oryginalność potraktowania tematu.

Termin: do 22.05.2015r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Warunki uczestnictwa:

- konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI,

- do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów organizacji konkursu.

CZĘŚĆ LITERACKA:

uczestnik konkursu literackiego pisze pracę na temat: „Chciałbym się przenieść w przeszłość - opowiedz o swoich przygodach w wybranej epoce historycznej”; praca nie może przekraczać dwóch stron tekstu komputerowego formatu A-4 napisanego czcionką 12 Times New Roman, odstęp 1,5.

CZĘŚĆ PLASTYCZNA:

uczestnik konkursu plastycznego wykonuje pracę plastyczną na temat: „Jak wygląda czas?” Ciągle narzekamy, że mamy zbyt mało czasu. Mówimy wtedy, że czas szybko płynie, ucieka, przelewa się nam przez palce. Najlepiej, gdyby można go było schwytać, zamknąć gdzieś, zatrzymać. Praca plastyczna może być wykonana z dowolnych materiałów, bez tzw. form przestrzennych; praca musi być opisana przez ucznia w kilku zdaniach - o czym opowiada, co przedstawia, jakie jest założenie młodego artysty; może być interpretacją powiedzenia związanego z zagadnieniem czasu.

Termin: do 19.05.2015r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Regulamin konkursu:

- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

- format pracy A4 w pionie,

- minimum 4, maksymalnie 6 plansz

– na każdej planszy 6 kadrów,

- technika: obrazki rysowane kredką, wypowiedzi pisane odręcznie,

- okładka tytułowa, na której poza tytułem należy umieścić autora, klasę, nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna,

- prace indywidualne.

Termin: 25.05.15r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Ocenie podlegać będzie:
- zgodność z regulaminem,
- oryginalność i pomysłowość,
- walory estetyczne.

Uczniowie klas IV-VI tworzą opatrzoną ciekawym tytułem pracę plastyczną, dla której inspiracją jest twórczość Jana Twardowskiego.

Technika: kolaż.

Format : A3.

Termin: 22.05.15.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

W pracach ma znaleźć się odniesienie o uwzględnienie odniesień (obrazów, słów, cytatów…) do biografii i twórczości Jana Twardowskiego – księdza, poety, powstańca, laureata Orderu Uśmiechu, dziecięcej Nagrody SERCA, opiekuna dzieci i chorych i patrona szkół.

14312831705Wiele osób widząc drzewko Bonsai zastanawia się dlaczego jest takie małe, jednocześnie przypominając pokrojem dorosły okaz. Osoby, które pierwszy raz spotykają się ze sztuką Bonsai mogą pomyśleć, że stanowią one to specjalny gatunek drzew, których nasiona można kupić w sklepie. Klasa I c dzięki zaangażowaniu Pana Rafała Wodzickiego wie, że żadna z tych informacji nie jest prawdziwa. W piątek byliśmy gośćmi w Jego niezwykłym ogrodzie. Dowiedzieliśmy się, że drzewka Bonsai są takie małe za sprawą odpowiedniej pielęgnacji, której zadaniem jest doprowadzenie rośliny do formy karłowej oraz nadania jej wiekowego wyglądu dorosłego drzewa.

W naszej szkole zorganizowany był konkurs plastyczny pt. „ZACZAROWANA OKŁADKA”.
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie i otrzymaliśmy wiele prac.
I miejsce zajęła Emilia Paś z klasy I d,
II miejsce – Hanna Kozdra z klasy I c,
III miejsce Przemysław Pasternak z klasy III a.

143071765320150429 125635W środę 29 kwietnia nasi uczniowie wzięli udział w II etapie Międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „The Best of English” dla uczniów klas VI szkół podstawowych, zorganizowanego przez Prywatne Gimnazjum Językowe Parnas we Wrocławiu. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania i słuchania ze zrozumieniem, znajomością zasad gramatyki i słownictwa na poziomie B1 oraz wiedzą na temat krajów anglojęzycznych. Mateusz Kelner z kl. 6b oraz Paweł Witko z kl. 6b najlepiej napisali test w etapie szkolnym, wygrali tę część konkursu i zakwalifikowali się do etapu II - międzyszkolnego.

Dnia 28 kwietnia, jak co roku w naszej szkole, zorganizowany został już V Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny. Każdą szkołę reprezentowali uczniowie klas szóstych, którzy pełni emocji i ducha walki podjęli wyzwanie w potyczkach językowych.
Mistrzem wiedzy o poprawności naszego języka została: Agnieszka Sokołowska ze Szkoły Podstawowej nr 36, 
II miejsce zajęła – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 47- Julia Lenkiewicz, natomiast tuż za nią, na podium, z wynikiem III miejsca stanęła Kaja Urbaniuk ze Szkoły Podstawowej nr 118 . Jury postanowiło w tym roku przyznać również wyróżnienie. Otrzymał je Andrzej Korpacki ze Szkoły Podstawowej nr 17 .

Zwycięzcom, a także wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

1430423819cam00822Zagadki, rymowanki, rebusy, pytania ukryte w zakamarkach szkoły a nawet ćwiczenia fizyczne – to wyzwania przed którym stanęli uczestnicy konkursu czytelniczego poświęconego znakomitej książce „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem” autorstwa Martina Widmarka. Wydawnictwo Zakamarki – patron akcji „Czytajmy razem” podarował naszej bibliotece kilkanaście egzemplarzy „Antykwariatu...” Chętni uczniowie z klas 4 przeczytali książkę w ekspresowym tempie i z niebywałą sprawnością poradzili sobie z konkursowymi poleceniami.

1430422737cam00836W ramach akcji „Czytajmy razem” w naszej szkole po raz kolejny zorganizowana została akcja promująca czytelnictwo. Partnerzy akcji – Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Emka i Zakamarki podarowały naszej bibliotece szereg fascynujących książek, które znalazły się w „Magicznym kufrze”. Każdy uczeń mógł indywidualnie wybrać interesujący go tytuł, by po kilku tygodniach zademonstrować swojej klasie prezentację, wykład, pracę plastyczną, poświęconą przeczytanej książce.

3krasnoludkiW czwartek 9 kwietnia klasa IA wybrała się do Teatru Muzycznego Capitol, aby obejrzeć widowisko muzyczne „Trzy wesołe krasnoludki”. Dowiedzieliśmy się, że historię o trzech przebiegłych stworkach leśnych napisał i zilustrował w latach 30. ubiegłego wieku szwedzki autor książek dla dzieci, Einar Norelius. Opowieść przełożył na język polski L.J. Wirski i według tego właśnie tłumaczenia Jan Brzechwa spisał krasnoludkowy poemat wierszem.

14300353851.1311W piątek 24.04. klasy I "c" i II "c" wybrały się na wycieczkę autokarową do Pawłowic. Celem wycieczki było zwiedzanie przepięknego parku. Dzięki uprzejmości Państwa Wodzickich dzieci usłyszały historię Parku oraz pałacu, który się tam znajduje. Jest to arboretum, czyli park specjalistyczny, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy. W zabytkowym parku przypałacowym znajduje się trasa przyrodniczo- widokowa. Spacerując parkiem dzieci poznały m.in. wyjątkowe dęby.

142980985920150423 133232Gratulujemy Basi Jagodzińskiej z kl. 5b, która zajęła II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA KOMIKS W JĘZYKU ANGIELSKIM „My Day as a/an…(animal)” dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 / Liceum Ogólnokształcące Nr XIII). Uczniowie mieli za zadanie zastanowić się jakim zwierzęciem chcieliby być przez jeden dzień i wymyślić historyjkę, a następnie przygotować komiks w formie książeczki, rozpoczynający się zdaniem: One day I woke up and saw I was a/an…(animal). Jury oceniało oryginalność pomysłu, technikę pracy oraz umiejętności językowe. Basia przygotowała piękny komiks pt.: „My Day as a cat.”

Uczniowie naszej szkoły - pod opieką nauczycielki plastyki, I. Sosnowskiej - wzięli udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej "Ziemia jest jedna" - "Planeta Ziemia - nie jesteśmy sami", organizowanym przez MDK "Śródmieście" we Wrocławiu. Na konkurs napłynęły 933 prace z całej Polski. Wśród nagrodzonych znalazły się dzieła naszych uczennic. Helena Wiśniewska (kl. 4a) otrzymała wyróżnienie w kategorii malarstwo, zaś Łucja Tatarynowicz (kl. 4a) - wyróżnienie w kategorii grafika i rysunek. Gratulacje!!!

1429471763dsc 2082Po dwuletniej przebudowie otwarto teatr w 2013r. Korzystając z okazji, musieliśmy go zwiedzić. Modernistyczne wnętrze, odrestaurowane z niezwykłą pieczołowitością robi wrażenie. Podczas tej podróży poznaliśmy historię budynku, różnorodność rozwiązań architektonicznych zastosowanych podczas przebudowy. Zwiedziliśmy kulisy teatru, garderoby, salę baletową, salę prób.

W tym miesiącu klasa 2b 1429471673dsc 2007wybrała się na zajęcia edukacyjne "Na krańcach świata". Zdobyliśmy wiedzę na temat wpływu naszych codziennych czynności na ekosystem biegunów. Po zakończeniu zajęć, ruszyliśmy do pracy. Naszym zadaniem było sfotografowanie rożnych gatunków zwierząt. Najwięcej zdjęć dzieci wykonały w Afrykarium. Piękna pogoda sprawiła że mogliśmy z niedużej odległości wykonać ujęcia zwierząt.

1429471541dsc 1936W marcu uczniowie klas 1a,1b,2a i 2b gościli edukatorów z Wrocławskiego Ekocentrum. Pani Monika Szyrmer i Pani Magdalena Berezowska-Niedźwiedź przeprowadziły zajęcia z zakresu ochrony przyrody pt."Jeż swój zwierz". Po zakończeniu zajęć w sali, ruszyliśmy w teren, by lepiej poznać najbliższy nam krajobraz. Podczas tego spotkania zrozumieliśmy jak ważne jest by każdy z nas dbał nie tylko o siebie, ale o planetę na której żyjemy.

1429471370035Co to jest mit? W co wierzyli Grecy? Gdzie mieszkali bogowie?- na te i wiele innych pytań, odpowiedział 27.02.2015r. Kuba Gaj, uczeń klasy 2b. Młody prelegent, w ramach PAD-u wygłosił wykład "MITOLOGIA-BAJKI NIE TYLKO DLA DOROSŁYCH". Kuba od najmłodszych lat, fascynuje się mitologią. Jak sam mówi, najbardziej lubi mitologie grecką i dlatego też to jej poświęcił najwięcej uwagi podczas swojego wystąpienia.

.

 

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki konkursu "Wycinanka Wielkanocna".
Z Klasy 0-1
I miejsce - Joanna Hutnik klasa 1c Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
II miejsce - Klara Curyło klasa 1b Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13
III miejsce - Gabriela Łuczak klasa 1b Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13

W dniu 11 kwietnia br. dwóch uczniów z klasy VI B - Paweł Witko i Jakub Woźniak - wzięli udział w II Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o komunikacji miejskiej pod hasłem "Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu". Celem konkursu było propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych wiedzy o ekologicznym korzystaniu z transportu miejskiego. Chłopcy wykazali się dużą wiedzą na temat znajomości połączeń komunikacyjnych w mieście, przepisów i regulaminu komunikacji miejskiej i innych tematów związanych z ekologią transportu.

Raz w miesiącu uczestniczymy w zajęciach w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, uczestnicząc w projekcie "Polska Akademia Dzieci". Już kolejny nasz uczeń - Kuba Gaj - miał możliwość zaprezentowania swojej wiedzy na szerokim forum odbiorców. Przeprowadzony przez niego wykład dotyczył mitologii greckiej. W bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej przedstawił historie najważniejszych bogów greckich. Wykład Kuby wywarł duże wrażenie na licznym gronie słuchaczy oraz przysłuchującym się wystąpieniu ekspercie z tej dziedziny, którzy nagrodzili go gromkimi brawami.

capitol13 marca 2015 klasa Ia wybrała się do Teatru Muzycznego Capitol. Po wejściu do teatru znaleźliśmy się na tzw. PODWÓRKU, czyli miejscu gdzie można usiąść, odpocząć. Tutaj też spotkaliśmy się z Panią Agnieszką, która oprowadziła nas po CAPITOLU, pokazała miejsca niedostępne dla widzów. Trasa naszej wycieczki została zaplanowana tak, by pokazać współczesną i dawną architekturę, Dużą Scenę Capitolu, ale także umożliwić obejrzenie kulis teatru, sal prób, technologii sceny (zapadni, sceny obrotowej oraz bogatych rozwiązań świetlnych).

wielkanoc2015Kochani Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

Drodzy Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

oraz Pracownicy Administracji i Obsługi.

Składam serdeczne życzenia pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Wszystkim życzę wiosennej mocy budzenia się do życia, energii, pogody ducha oraz wiary w ludzi, w siebie i swoje możliwości. Niech Tajemnica Wielkiej Nocy przypomni o tym, co w życiu ważne i piękne, a skrzydła wiary przykryją kamienie zwątpienia i uniosą ponad przemijanie.

Anna Szanin
dyrektor szkoły

I miejsce: Julia Borkowska, 5b Helena Wiśniewska, 4a II miejsce: Piotr Bieganowski, Michał Furmankiewicz, 4a Karolina Matusiak, 5b III miejsce Magdalena Dyba, 5b Aleksandra Janikowska, Wiktoria Motylska, 4b Klaudia Sadkowska, 5b Wyróżnienia: Maja Dzielendziak, 4a Julia Dyrcz, Julia Marzec, 4b Eliza Jarosz, Nikola Wijas, 5a Julia Jeziorowska, 5b Joanna Praduń, Olaf Pankiewicz, 4b Łucja Tatarynowicz, 4a Jury: Mirosława Antczak, Joanna Neto, Izabela Sosnowska

mms img766039024Sobota i niedziela, 7 i 8 marca, były dla drużyn DI z naszej szkoły niezwykle aktywnym i wyjątkowym weekendem. Dziewczyny z Portalu Kreatywności (Karolina Barszczyk kl.4a, Maja Dzielędziak kl.4a, Marta Hamberger kl.4a, Sandra Kulesza kl.4a, Hania Wers kl.4b, Emilia Zajączkowska kl.4b) oraz KONFITURA z kl.3a i kl.3b wzięły udział w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności POLSKA, Wrocław 2015. Zaprezentowały przed ekspertami przygotowywane od października WYZWANIA DRUŻYNOWE oraz WYZWANIA” NA JUŻ”, które poznały dopiero na miejscu.

jajkoOdwiedzając 19 marca wrocławskie ZOO uczniowie klasy IA uczestniczyli w zajęciach poświęconych jajku. Dzieci obejrzały filmiki o narodzinach zwierząt wykluwających się z jaja: wężach, aligatorach, żółwiach, ptakach, rybach, płazach. Mogły też zobaczyć cały cykl rozwojowy, aż do wyklucia się kurczaczka. Duże zaciekawienie wzbudziły zagadki - czyje to jajo? Okazało się, że największe jaja znosi struś, natomiast malutkie jajka znoszą przepiórki.

142713738020150323 140453Gratulujemy Zuzannie Polewskiej z kl. 4a, która zajęła II miejsce w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim dla klas 4- 6 szkół podstawowych „VALENTINE’S DAY – HISTORY AND SYMBOLS”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu. Zuzia przygotowała piękną pracę w programie Power Point. Jury oceniało zgodność prezentacji z tematem konkursu, poprawność językową oraz kreatywność i pomysłowość.

1427036154cam00755Klasa 4B poznała książkę Ewy Chotomskiej „Pamiętnik Felka Parerasa”, wyd. Literatura. Uczniowie tak bardzo „zżyli się” z tytułowym bohaterem, że postanowili narysować przepiękne prace, zachęcające do dbania o psy. Każdy uczeń wykonał indywidualną pracę, która zawisła na szkolnej tablicy, by przesłanie płynące z plakatów mogło trafić do szerszego grona odbiorców. Wydawnictwo Literatura w ramach akcji „Czytajmy razem” podarowała naszej bibliotece szereg wspaniałych książek, które staną sie niebawem czytelniczą inspiracją do stworzenia wspaniałych prac, nie tylko plastycznych.

1427035695cam00767W ramach projektu „Czytajmy razem” w naszej szkole znów zagościł wyjątkowy gość. Tym razem p. Paulina Nowakowska – przedstawicielka wydawnictwa Zakamarki zorganizowała w klasach 2A, 2B, 3A i 3B niezwykle interesujące warsztaty detektywistyczne. Uczniowie poznali tytułowych bohaterów serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” oraz wątki charakterystyczne dla powieści detektywistycznych.

1427035526cam00751Jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, jednak nie zawsze znamy wszystkie piękne i zagadkowe miejsca w naszym mieście. Pani Izabela Przepiórkiewicz, autorka przewodnika „Zagadkowy Wrocław” pomogła nam poznać i rozszyfrować kilka z nich. Opowiedziała nam także, jak trudna i wymagająca jest droga do napisania i wydania własnej książki. W ramach akcji „Czytajmy razem” wydawnictwo EMKA podarowało naszej bibliotece kilka ciekawych tytułów dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska, w tym także „Zagadkowy Wrocław”. Zapraszamy do biblioteki!

142696543120150318 103448W środę 18 marca klasa 4b wybrała się do Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej we Wrocławiu na zajęcia „Unia Europejska w pigułce". Dzieci miały możliwość zdobyć informacje na temat UE, a także pochwalić się tym, co już wiedzą. Prowadząca lekcję europejską Pani Olga była mile zaskoczona wiedzą uczniów klasy 4b, a wychowawczyni klasy –dumna ze swoich podopiecznych. Na chwilę każdy został posłem Parlamentu Europejskiego i prezentował swój kraj. Wszyscy świetnie się uczyli i bawili!

Dnia17.03.2015r., wspólnie z klasą wybraliśmy się do Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej. Temat zajęć dotyczył wielokulturowości w UE. Uczniowie, kierowani pytaniami przez prowadzącego, dzielili się wiedzą dotyczącą najistotniejszych wydarzeń, faktów, zmian zachodzących na przestrzeni lat w krajach Unii. By poznać kulturę, obyczaje innych krajów, uczniowie zaangażowani zostali do rozwiązywania atrakcyjnych łamigłówek, odnajdowania symboli,skojarzeń. W tej grze każdy został zwycięzcą i otrzymał słodki upominek. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie !:)

Konkurs Plastyczny

“Wycinanka Wielkanocna”

Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Świąt Wielkanocnych.

Przedmiotem konkursu jest wycinanka wielkanocna.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z wykonywaniem ozdób na Święta Wielkanocne i popularyzacja różnorodnych form twórczości ludowej, pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób wielkanocnych,

rozwijanie wrażliwości estetycznej, pomysłowości oraz uzdolnień plastycznych dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy.

Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe.

W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne, samodzielnie wykonane

v   klasy 0-I

v   klasy II – III

v   klasy IV – VI

Głównym celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z wykonaniem ozdób na Święta Wielkanocne i popularyzacja twórczości ludowej.

Zasady konkursu

 1. Wycinanki mogą być wykonane techniką dowolną i powinny nawiązywać do wycinanek ludowych.
 2. Prace mają być związane z tematyką wielkanocną.
 3. Praca powinna być wykonywana indywidualnie.
 4. Format pracy  do rozmiaru A3
 5. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca uczestnika: imię, nazwisko, wiek oraz szkoła, do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna szkolnego.
 6. Każda szkoła dołącza do prac konkursowych formularz zgłoszeniowy (jeden formularz na dowolną ilość prac). Prace konkursowe nie będą odsyłane.
 7. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac na konkurs.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac.
 9. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą Dyrektora, nauczycieli, Rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.
 10. Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z czterech osob.
 11. Komisja Konkursowa będzie oceniać:

- pomysłowość,

- estetykę,

- ogólny wyraz estetyczny.

Zgłoszenia i terminy

Osoby, które chcą wiąż udział w konkursie dostarczają prace konkursowe do Organizatora osobiście (na portiernię Szkoły) lub listownie na adres Szkoły (jednak Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenia prac)

Termin zgłaszania prac konkursowych: 27.03.2015r.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola

ul. Nyska 66

50-505 Wrocław

Termin rozstrzygnięcia konkursu 31.03.2015r. natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po 10.04.2015r.

            Organizatorzy:                                                  dyrektor szkoły:

         Katarzyna Choma                                                   Anna Szanin

Paulina Żelezińska                                                               

Katarzyna Szydłowska

Kinga Domagała


[1]prace najmłodszych muszą być wykonane samodzielnie (bez wkładu pracy dorosłych), zgodnie z umiejętnościami manualnymi na danym etapie rozwoju dziecka.

Prace wykonane przez dorosłych a sygnowane nazwiskiem dziecka będą dyskwalifikowane!

kolejkowoKOLEJKOWO to największa w Polsce makieta kolejowa, która znajduje się na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu. Klasa Ia wybrała się tam 11 marca, aby przyjrzeć się z bliska miniaturom najpiękniejszych dworców kolejowych, pociągów, ale nie tylko... Znajdują się tam także miniatury kamieniczek wrocławskich, z drogami, torowiskami, po których poruszają się samochody, tramwaje... czyli mały kawałeczek miasta tętniącego życiem.

I miejsce i tytuł Mistrza Lubina zajął nasz uczeń w łyżwiarstwie szybkim. Zawody odbyły się w sobotę 21 lutego na torze jazdy szybkiej w Lubinie. Artur zaprezentował bardzo wysokie umiejętności łyżwiarskie i ku zaskoczeniu miejscowych zawodników i trenerów w pięknym stylu pokonał rywali zdobywając piękny puchar i nagrodę rzeczową. Warto dodać, że wygrał z zawodnikami klubowymi.

capitol3 marca 2015 klasa Ia  wybrała się do Teatru Muzycznego Capitol. Po wejściu do teatru znaleźliśmy się na tzw. PODWÓRKU, czyli miejscu gdzie można usiąść, odpocząć. Tutaj też spotkaliśmy się z Panią Agnieszką, która oprowadziła nas po CAPITOLU, pokazała miejsca niedostępne dla widzów. Trasa naszej wycieczki została zaplanowana tak, by pokazać współczesną i dawną architekturę, Dużą Scenę Capitolu, ale także umożliwić obejrzenie kulis teatru, sal prób, technologii sceny (zapadni, sceny obrotowej oraz bogatych rozwiązań świetlnych).

1425117945cam00738Uczniowie klasy 4B wzięli udział w niecodziennej akcji promującej czytanie w Teatrze Muzycznym Capitol – Aktorzy Capitolu czytają dzieciom. Wysłuchali fragmentu arcydzieła „Mały książę” czytanego przez p. Justynę Antoniak – wybitną aktorkę, która swym niezwykłym głosem zaczarowała naszych uczniów. Dzieci mogły zrelaksować się na wygodnych pufach i poduszkach, by w zupełnie nieskrępowany sposób poddać się urokowi płynącemu z czytania. To było niezwykle cenne doświadczenie!

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Wiosną malowane”

Zasady uczestnictwa:
1. Technika: pastele suche, pastele tłuste, farby plakatowe, akwarele
2. Format: A3.
3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez 2 osoby.
4. Termin: 14.03.2015.
5. Prace należy dostarczyć opiekunce konkursu – Izabeli Sosnowskiej.

„XIII Biennale grafiki i rysunku & miniatury 8x8 – Niech żyje linia!” – etap szkolny

Dla uczniów klas 4-6

Temat: dowolny

Proponowane techniki realizacji: monotypia, linoryt, gipsoryt, etc., ołówek, piórko, pastel, węgiel, pędzel. Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50x70cm, w wypadku miniatury 8x8

Termin: do 05.05.2015r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Kilka uwag o temacie konkursu: Konkurs jest pretekstem do pozyskania pięknych prac graficznych i rysunkowych, będących zapisem wrażliwości i wyobraźni młodych twórców. Dowolność tematyczna daje możliwość wypowiedzi artystycznej o treściach ważnych dla młodych, przez co ukazuje ich próby poznawania świata i odkrywania własnej tożsamości.

XXII wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna” - etap szkolny

Dla uczniów klas 4-6

Temat: „Planeta Ziemia – nie jesteśmy sami”.

Proponowane techniki realizacji: fotografia, rysunek, malarstwo, grafika, formy rzeźbiarskie, ceramika, szkło, techniki mieszane, własne etc. Format: dowolny, nie większy niż 50x70

Termin: do 03.03.2015r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Kilka uwag o temacie konkursu: Planeta Ziemia to jeden wielki organizm, gdzie wszystko co żyje – czy to w wodzie, na lądzie lub w powietrzu ma na siebie ogromny wpływ. Jeśli będziemy o tym zapominać i burzyć harmonię istniejącą w przyrodzie poprzez nadmierną eksploatację jej bogactw i dewastację jej powierzchni to zniszczymy również siebie. Bez innych stworzeń przestaniemy istnieć. My - ludzie powinniśmy dostrzec że jesteśmy tylko częścią świata – ważną, ale nie najważniejszą. Przedstawmy plastycznie jak potrafimy współistnieć we wspólnej przestrzeni z innymi stworzeniami , jak zależymy od siebie nawzajem i jak możemy dbać o naszą planetę aby trwała jak najdłużej.

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY– etap szkolny Dla uczniów klas 4-6

Temat: „ANIOŁY I DIABŁY” Proponowane formy artystycznej wypowiedzi: fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut).

Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50x70cm, rzeźba – nie przekraczający 50x30x30cm

Termin: do 10.04.2015r.

Prace składać u p. I. Sosnowskiej.

Kilka uwag o temacie konkursu: Człowiek od początków dziejów czuł potrzebę wsparcia jakiejś nadprzyrodzonej siły, co ujawnia się we wszystkich religiach monoteistycznych : judaizm, chrześcijaństwo i islam – tymi istotami są anioły dobre i złe. Patrząc na historię aniołów, nasze wyobrażenia o nich ukształtowały przez wieki święte teksty (np. Biblia), lecz również wielcy artyści rzeźbiarze, malarze nadając im fizyczną formę doskonalszą od ludzkiej. Anioły są naszymi braćmi i przewodnikami – to piękne fizycznie istoty, uskrzydlone, co jest uosobieniem niematerialności duszy. Anioły zamieszkują niebo i maja swoja hierarchię np.: SERAFINY - strzegą tronu boskiego (mają trzy pary skrzydeł: dwoma zakrywają twarz, dwoma nogi a pozostałe dwa służą do latania); CHERUBINY – mają dwie pary skrzydeł lecz cztery oblicza: człowieka, wołu, lwa i orła. ARCHANIOŁY – przewodzą innym aniołom w walce z mocami zła (Michał, Gabriel); ANIOŁY UPADŁE – to te, które zgrzeszyły pychą i zostały wygnane z nieba przez Boga. Szatan, diabeł przybiera różne postaci, nie zawsze straszne (często powabne), może mieć nogi i rogi kozła, skrzydła nietoperza, postać smoka lub węża – kusi do zła. „GDY ŚPIMY, ANIOŁY ROZMAWIAJA Z NASZA DUSZĄ” Anonim

dzien otwarty20 lutego 2015 zorganizowany został na naszej szkole Dzień Otwarty. Przyszli uczniowie „Dziewiątki” mieli okazję zapoznać się z budynkiem szkoły - obejrzeć sale lekcyjne, w tym nowoczesną salę przyrody, pracownie komputerowe, a także sale gimnastyczne i stołówkę. Można również było zaznajomić się z bogatą ofertą edukacyjną poprzez udział w licznych zajęciach otwartych, m. in. plastycznych ("Na szkle malowane", "Ze sztuką za pan brat", "Ekoplastyka"), literackich ("W krainie naszych bajek"), matematycznych ("Zabawki i gry matematyczne", "Igraszki logiczne"), historycznych ("Zagadki XX wieku"), językowych ("I can sing!") i sportowych ("I Ty możesz zostać drugą Agnieszką Radwańską!").

Dn. 03.03.2015 o godz. 16.30 w małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas I z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – p. psycholog Haliną Łojewską, dotyczące współpracy z PPP oraz specyficznych problemów w uczeniu się. Podczas spotkania rodzice będą mogli wypełnić kwestionariusz badania zagrożenia dysleksją u dzieci, którego wyniki rodzice otrzymają później od wychowawcy klasowego. Dzieciom, u których zostanie wykryte zagrożone dysleksją, zaproponowane będą badania w Poradni P-P.

Wspaniale spisały się nasze dziewczyny kolejny raz wygrywając łyżwiarski wielobój" Błękitna sztafeta" Zawody odbyły się na sztucznym lodowisku przy ulicy Spiskiej i stały na wysokim poziomie sportowym. Walka o czołowe lokaty była bardzo zacięta. Łyżwiarki z SP9 wygrały wszystkie pięć konkurencji zaliczanych do wieloboju, lecz różnice między czołową trójką (sportowa szkoła z Lubina oraz Żmigrodu) były niewielkie. Skład drużyny: Ewa Gubernator, Wiktoria Major, Magda Dyba, Klaudia Woźniak, Julia Borkowska, Katarzyna Grębosz. Opiekun drużyny: Wiesław Forkasiewicz

1424113157p2160009W poniedziałek 16 lutego 2015r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród zdobytych w VIII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM „I’M ECO-FRIENDLY”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 we Wrocławiu. Uznanie jury zdobyły prace dwóch naszych uczniów. JAKUB WOŹNIAK z klasy 6b zajął III miejsce, a TOMASZ TRELA z klasy 4b otrzymał wyróżnienie.

1423927721p2130011W piątek 13 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu odbył się finał VI edycji Wrocławskiego konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim „VISIT THIS PLACE WITH ME!”. Nasi uczniowie byli najlepsi! ANTONI CZUWARA z klasy 6a zajął I MIEJSCE, a DAMIAN JAGIEŁŁO z klasy 6b – II MIEJSCE! Zanim chłopcy znaleźli się w finale musieli przejść dwa wcześniejsze etapy. Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej (w programie Power Point) w języku angielskim na temat wybranego miasta w kraju anglojęzycznym (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia).

Znakomicie spisali się nasi reprezentanci w zawodach siatkarskich "czwórek" chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku wywalczyli brązowe medale w Mistrzostwach Wrocławia pozostawiając w pobitym polu około 60-ciu wrocławskich podstawówek. Walka była bardzo zacięta, chłopcy walczyli o każdy punkt.Radość z sukcesu była tak wielka jakby zdobyli mistrzostwo świata. Gratulujemy. Skład zespołu zamieszczony na stronie sportowych osiągnięć szkoły.

Bez tytułuWe wtorek 3 lutego klasa I A uczestniczyła w spektaklu „Czarodziejski flet”. CZARODZIEJSKI FLET we Wrocławskim Teatrze Lalek nie jest operą – to muzyczny spektakl przeznaczony dla dzieci: lekki i zabawny, z szybkim tempem i wieloma odniesieniami do współczesności. Twórcy przedstawienia bawią się zarówno muzyką genialnego kompozytora, jak i operową konwencją. Mozart w przedstawieniu nosi sportowe buty i gra na doskonale znanych dzieciom  instrumentach: dzwonkach, kontrabasie, perkusji, a nawet butelkach z wodą.

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki konkursu "Święta radością pachnące". Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac oraz podział uczestników na grupy wiekowe mamy bardzo wielu laureatów:

1423414742p2060015GRATULACJE dla Emilki Paś z kl. Id za zajęcie II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Językowym „The Most Beautiful Christmas Card”. Konkurs, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 58 we Wrocławiu, był przeznaczony dla uczniów klas I-III. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować kartkę świąteczną związaną ze świętami Bożego Narodzenia z życzeniami w języku angielskim. Cieszymy się, że wyjątkowa praca Emilki została doceniona przez konkursowe jury, które oceniało oryginalność, estetykę, zgodność pracy z tematem i poprawność językową.

Drogi/-a przyszłoroczny/-a Pierwszoklasisto/-ko,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola

zaprasza Cię z wraz z Rodzicami lub Opiekunami do odwiedzania szkoły,

do której będziesz uczęszczał/-a w roku szkolnym 2015/2016.

Spotykamy się w piątek 20 lutego 2015 r. w godzinach od 12:30 do 18:00

 

 Program Dnia Otwartego

KORYTARZE

Wernisaż prac plastycznych

PARTER

12:30 – 13:30 –Fiu, fiu – będzie się działo! –  świetlica szkolna – p. A. Różycka

12:30 – 13:30 –Ze sztuką za pan brat –sala nr 8 – p I. Sosnowska

13:30 – 14:30 – W krainie naszych bajek – świetlica szkolna – p. M. Chrąchol

13:30 – 14:30 – Igraszki logiczne – sala nr 7 – p. A. Sanak

14:30 – 15:30 – Kolorowy świat – świetlica szkolna -  p. M. Symonowicz

14:30 – 15:30 – Język Maszyn – sala nr 7 – p. M. Kobylańska

15:30 – 16:30 – Gimnastyka buzi i języka – gabinet logopedyczny – p.  A. Soja

15:30 – 16:30 – Wrzuć na luz! – gabinet pedagoga – p. J. Dolata

I PIĘTRO

12:30 – 13:30 – Zimowe inspiracje – sala nr 10 – p. A. Zdanowicz

13:30 – 14:30 – Ekoplastyka – sala nr 14 – p. E. Pilarczyk, p. J. Wieczorek

14:30 – 15:30 – Artystyczny zawrót głowy – sala nr 8 – p. M. Romanowska

14:30 – 15:30 – Kraina lodu – kula śniegula – sala nr 9 – p. K. Choma, p. A. Słowiak

14:30 – 15:30 – I can sing! –  sala nr 15 – p. J. Neto

14:30 – 15:30 – Zagadki XX wieku – sala nr 13 – p. A. Bednarska

15:30 – 16:30 – Oczyma wyobraźni – sala nr 13 – p. M. Suchta

15:30 – 16:30 –Spacerkiem po wrocławskich bibliotekach – sala nr 15 – p. A. Rej

15:30 – 16:30 – Drugi język obcy w nauczaniu wczesnoszkolnym – korzyści z niego płynące (prelekcja dla rodziców) – sala nr 14 – p. B. Jaroszewicz

II PIĘTRO

12:30 – 13:30 – Odbij łapki i zrób kwiatki – sala nr 22 – p. S. Kowal

13:30 – 14:30 – Szykujemy się do wiosny – sala nr 21 – p. B. Pikor

14:30 – 15:30 – Ratujemy i uczymy ratować – sala nr 23 – p. J. Sulicz

14:30 – 15:30 – W marcu jak w garncu – sala nr 22 – p. I. Półgrabia, p. K. Szydłowska

15:30 – 16:30 – Na szkle malowane – sala nr 19 – p. J. Sulicz

15:30 – 16:30 – Zabawki i gry matematyczne – sala nr 24 – p. B. Stankiewicz

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

12:30 – 13:30 – Łapu, capu i po strachu! - p. A. Haładaj, p. K. Domagała

13:30 – 14:30 – I Ty możesz zostać drugą Agnieszką Radwańską! – p. W. Forkasiewicz

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

16:30 – 17:00 Część artystyczna

17:00  ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Przyjdź, zobacz, wybierz. Czekamy na Ciebie!

mgr Anna Szanin

dyrektor szkoły

Z ogromną przyjemnością chcemy ogłosić wyniki konkursu "Na zdrowie, na szczęście na to Boże Narodzenie".
I miejsce Martyna Fijak, Rafał Radomski, Oliwia Bryś
II miejsce Zuzanna Szpara, Emilia Małek
III miejsce Hanna Kozdra, Maja Kantor
Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Niebawem roześlemy dyplomy i nagrody. GRATULUJEMY !!!!

pomocW naszej szkole realizowany jest program „Ratujemy i uczymy ratować – nauka udzielania pierwszej pomocy”. Objęci są nim szczególnie uczniowie klas I. Podstawowe treści związane z bezpieczeństwem wprowadzane są na zajęciach szkolnych w ramach realizacji zagadnień edukacji społeczno-przyrodniczej, zdrowotnej i wychowania fizycznego. Niniejszy program zakłada poszerzenie wiadomości na temat podstawowych czynności ratujących życie w nagłych wypadkach.

CZYTAJMY RAZEM"9" znalazła się w wyjątkowym gronie 10 szkół, które przystąpiły do pionierskiego projektu Wrocław Światową Stolicą Książki 2016-2017, w ramach akcji Wrocław Europejską Stolicą Kultury. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowane zostaną liczne działania ukierunkowane na propagowanie czytelnictwa - spotkania autorskie, warsztaty i konkursy pod patronatem wydawnictw wspierających tę inicjatywę: Literatura, Zakamarki, eMka, Dwie Siostry.

W DN.19.01-30.01.2015 ZAPRASZAMY

dzieci i młodzież

na FERIE z 9-tką

 

OTWARTE SALE GIMNASTYCZNE, WYJŚCIA, WYCIECZKI :

gry zespołowe (duża sala gimnastyczna) :

koszykówka, siatkówka, piłka halowa, uni hokej, dwa ognie)

dzieci  codziennie : 9.00.-13.00

młodzież  gimnazjalna –codziennie - godz. 13.00-15.00

wyjątkowo w dniach 19.01, 21.01, 22.01

zapraszamy w godz. 11.00-15.00 dzieci , 15.00-17.00 młodzież

 

tenis stołowy (mała sala gimnastyczna)

poniedziałki :

dzieci -  9.00-13.00

młodzież  13.00-15.00

czwartki,  piątki – 14.00-15.00 - młodzież

czwartki,  piątki 9.00-10.00  - dzieci

 

łyżwy Pergola :  3 zł środy 10.00 -15.00   (3zł  na bilety tramwajowe, wstęp  i wypożyczenie sprzętu pokrywa Urząd Miasta)

Aqua Park : czwartki godz. 10.00- 15.00 (cena 26 zł za 3 godziny.)

Bobolandia –  20.01.2015

9.00-16.00 (15zł + 2 bilety tramwajowe)

Multikino   piątek 23.01  – (11 zł bilet wstępu +  bilety tramwajowe)

Wyjście  godz.10.00 powrót  godz. 14.00

Centrum Wspinaczkowe „Tarnogaj” poniedziałek 26.01.2015  godz. 12.30 -15.00 (10zł) 

MC Donalds – wtorek 27.01 godz. 12.00-14.00 (10zł)

SKY Tower  (piątek 30.01) – gra w kręgle – 13 zl  (+ 2 bilety tramwajowe)

godz. 10. 00- 14.00

 

Konieczność zgłoszenia co najmniej dwa dni przed imprezą u pedagoga szkolego

(ilość miejsc ograniczona)

TEL. 713672427,  697973336

Istnieje możliwość wykupienia obiadu w cenie 7zł

 ZAPRASZAMY !!!!

 

Szanowni Państwo,

W placówce zostanie przeprowadzona ewaluacja w ramach Programu Wzmocnienia Systemu Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jednym z elementów badania jest ankieta kierowana do rodziców. Wizytatorom zależy na Państwa opinii, która w istotny sposób przyczyni się do sprawnego zgromadzenia informacji o pracy szkoły. Ankietę można wypełnić on – line. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Prosimy o rzetelne przekazanie informacji.

Termin wypełnienia ankiety został zaplanowany na dni 7 - 12 stycznia 2015 r.
w godzinach od 16:30 do godz. 22.00.

Poniżej podajemy instrukcję wypełnienia ankiety:

 1. Proszę uruchomić przeglądarkę, najlepiej Google Chrome lub Mozilla.
 2. Wprowadzić adres strony www.seo2.npseo.pl/online/49006 (Proszę sprawdzić poprawność adresu).
 3. Po wejściu na podany adres na ekranie komputera wyświetli się na czerwono numer kontrolny ankiety, pod nim znajduje się okienko, w które należy wpisać PIN, dla Państwa placówki jest to R9
 4. Wypełnianie ankiety jest możliwe dopiero po wpisaniu podanego numeru PIN.
 5. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć komunikat „Sprawdź ankietę”.
 6. System automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pytania zostały wypełnione.
 7. System zaznaczy na zielono brak odpowiedzi – nie ma obowiązku udzielenia wszystkich odpowiedzi.
 8. Ponowne przyciśnięcie komunikatu „Zapisz ankietę” spowoduje jej automatyczne zapisanie. Pojawi się komunikat „Dziękujemy, ankieta została zapisana”.
 9. Proszę nie klikać na komunikat „Rozpocznij ankietę”(gdyż uruchomi się kolejna ankieta)
 10. Dziękujemy. Prosimy o zamknięcie przeglądarki.

Zgodnie z tradycją, już od kilku lat w naszej szkole organizujemy charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy. Do akcji aktywnie włączyli się nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Kiermasz zorganizowano pod egidą Koła Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na operację naszego ucznia - Kacpra z kl.1d. Cała akcja nie przyniosłaby zamierzonego efektu, gdyby nie ludzie dobrej woli - rodzice, nauczyciele, pracownicy okolicznych firm. Wszystkim gorąco dziękujemy i życzymy pomyślności w Nowym Roku.

W tym roku uczniowie klas 1d i 2b wystąpili przed publicznością liczącą ponad 200 osób. Przedstawienie pt."Zabawimy się w Jasełka" odbyło się w wesołej konwencji. Dzieci doskonale opanowały swoje role. Widzowie wraz z małymi aktorami przeżywali odgrywane sceny, które pomogły im wczuć się w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Pani M.Kołłątaj przygotowała aktorów i chór do zaśpiewania najpiękniejszych kolęd. Nasz trud został doceniony przez pracowników i prezesa firmy Neonet, szkoła otrzymała świąteczny prezent:) W imieniu swoim i dzieci serdecznie dziękujemy Rodzicom, Pani M.Mączce, Panu G.Kańskiemu za pomoc w przygotowaniu przedstawienia.

1419073775pc190075Każdego roku przed świętami wszystkie klasy w naszej szkole urządzają świąteczne spotkania. Uczniowie z klasy 4b bardzo starannie się do tego przygotowali. Pachnące pierniczki, bożonarodzeniowe dekoracje i piosenki, opłatek, serdeczna atmosfera, składanie życzeń … Było naprawdę świątecznie! WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

.

1419073424pc170003W środę 17 grudnia klasy czwarte wybrały się do Muzeum Narodowego, w którym podziwiały zgromadzone tam eksponaty. Obejrzeliśmy jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie kolekcję sztuki średniowiecznej, prezentowaną na wystawach: Śląska Rzeźba Kamienna XII-XVI w. oraz Sztuka Śląska XIV-XVI w. Bardzo podobała nam się wystawa czasowa „Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem”, na której wystawione zostały witraże z największej i najcenniejszej w Polsce kolekcji, jaką posiada właśnie wrocławskie Muzeum Narodowe.

jaselkaStary, bo zapoczątkowany przez Świętego Franciszka, ale wciąż żywy zwyczaj wystawiania jasełek, kultywowany jest w "9" każdego roku. Widowisko przygotowane przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły zachwyciło wszystkich zgromadzonych rodziców, grono pedagogiczne, a także dzieci. Kolorowa Betlejemska gwiazda połyskująca nad żłóbkiem i Świętą Rodziną, symbolizowała cud Betlejemskiej nocy, a także różnorodność wszystkich kontynentów. Zamieszkujący je ludzie, podobnie jak i my, oczekują na przyjście na świat Bożego syna.

Wiersze Juliana Tuwima cieszą się wśród uczniów naszej szkoły niesłabnącą popularnością, ponieważ na zorganizowany w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy poświęcony poecie, z głosiła się rzesza chętnych. Zwyciężył Michał Grzebielec z kl. 3a, drugie miejsce zajął Jakub Sobański z kl. 3b, a trzecie Magda Masternak z kl. 3a. Warto wspomnieć, że za sprawą Maszy Krychtenko mieliśmy okazję usłyszeć jeden wiersz w języku ukraińskim. Trzeba podkreślić, że poziom recytacji był bardzo wyrównany, dlatego trudno było wyłonić laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, gratulacje i brawa. Dla zwycięskiej trójki przewidziano nagrody książkowe.

1418233978lets go to ireland-10.12.2014 012Serdecznie gratulujemy Zuzi Polewskiej z klasy 4a oraz Tomkowi Treli z klasy 4b, którzy zajęli ex aequo II miejsce w trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Let’s go to Ireland”. Konkurs, zorganizowany przez Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu, był przeznaczony dla uczniów klas 4-6. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną w języku angielskim (w programie Power Point) na temat wybranego rejonu/ miasta w Irlandii. Tomek w swojej pracy przedstawił Dublin, a Zuzia – Cork. Oboje spisali się znakomicie!

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z piątkowego wyjścia Pierwszoklasistów do Afrykarium.
Przygotował go dla nas Pan Marcin Spisacki – tata Julki z klasy I c.
Miłego oglądania. ->FILM<-

Mistrzostwo Strefy Centrum Wrocław zdobyli nasi reprezentanci w minisiatkówce "czwórek" chłopców. Po wygraniu grupy eliminacyjnej (26.11.2014),której byliśmy gospodarzem (2:0 z SP90, 2:0 z SP61)zdobyliśmy awans do zawodów półfinałowych. W półfinałach (03.12.2014) pokonaliśmy gospodarzy SP97 2:0 oraz SP63 po 2:1.Finał również rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść pokonując SP72 oraz ponownie SP63. Nasi chłopcy dzielnie walczyli i zasłużenie wywalczyli tytuł.Warto dodać ,że w całym turnieju nasi reprezentanci oddali rywalom zaledwie jednego seta. Skład drużyny zostanie zamieszczony w osiągnięciach sportowych szkoły. Wiesław Forkasiewicz

1417981741dsc 1641W piątek 5.12.2014r. uczniowie kl.0 i kl.2b wysłuchali wykładu 7-letniej Samiloby Ajeki. Dziewczynka opowiedziała studentom o swoim barwnym dzieciństwie, które spędziła w Ameryce Południowej. Dzieci poznały kulturę i zwyczaje tamtego regionu. Najwięcej radości wzbudziły zwierzęta które mieszkały z Samiloby w jej rodzinnym domu a był to mrówkojad, małpa i papuga ara. Samilody pokazałam jak opiekowała się swoimi pupilami, aż nie były gotowe wrócić do dżungli.

W piątkowy poranek zawitał do naszej szkoły Mikołaj. Jak co roku przyniósł ze sobą kosz pełen słodkich niespodzianek. Obdarował nie tylko dzieci, ale również dorosłych towarzyszących swoim pociechom w drodze do szkoły. Dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia z Mikołajem, upamiętniając w ten sposób to miłe spotkanie. Świętego Gościa w jego działaniach wspomogła hojnie Rada Rodziców. Wizyta Mikołaja była dla nas wielką radością i już z niecierpliwością czekamy na gwiazdkę.

25 października 2014r. Weronika Kaśków z klasy 6a,wzięła udział w VI Międzyszkolnych warsztatach dla dzieci „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”. Celem warsztatów, które składały się z 4 części, było propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw zdrowotnych. Pierwsza, to była część sportowa, w której uczestnicy uczyli się tańca Zumba. W części dotyczącej zdrowego odżywiania, uczniowie mierzyli ilość cukru jaką się spożywa w ciągu dnia. Wykonywanie strojów z papieru ekologicznego, odbywało się w kolejnej części - ekologicznej. Ostatnia część polegała na wyrażaniu emocji, które towarzyszą nam w życiu.
Wszyscy uczestnicy warsztatów dobrze się bawili, a przede wszystkim uczyli.

1417953322pc0500035 grudnia 2014r. odbyła się uroczysta gala, podczas której uczniowie wrocławskich szkół podstawowych odebrali dyplomy i nagrody za niezwykłe prace plastyczno-językowe, wykonane w ramach V WROCŁAWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKÓW OBCYCH „JĘZYK I OBRAZ”. Jest to konkurs polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego w formie obrazkowej, już kolejny rok organizowany przez naszą szkołę. Laureatom i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

AndrzejkiW piątek 28 listopada klasy 4a i 4b bawiły się na zorganizowanych przez siebie andrzejkach. Uczniowie przygotowali wróżby, rodzice zapewnili pyszne, słodkie przekąski. Było i lanie woski, i układanie butów … były tańce, śmiech i świetna zabawa! W galerii – zdjęcia z imprezy.

.

afrykariumW piątek 5 grudnia na zaproszenie Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, klasy pierwsze z wychowawcami, rodzicami  i Panią Dyrektor SP nr 9 Anną Szanin  miały okazję zwiedzić jedyne w Polsce Afrykarium. Uczniowie mogli z bliska obejrzeć faunę i florę Czarnego Lądu. Poszczególne fragmenty pawilonu są podzielone geograficznie i odpowiadają wybranym terenom Afryki. Przechodząc przez tunel ze szkła akrylowego mogliśmy oglądać świat wód oceanicznych od dołu m.in. obserwować rekiny, płaszczki, samogłowy, ośmiornice, żółwie morskie i meduzy.

asp2 grudnia 2014 r. klasa IA odwiedziła jedną z najciekawszych uczelni wrocławskich - Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Klasa IA realizuje „Program nauczania plastyki w klasach I-III”, uczniowie od pierwszego dnia nauki w szkole są za pan brat z kartkami, pędzlami, farbami, kredkami… Okazało się że studia na Akademii to nie tylko malowanie, rysowanie, rzeźbienie… to również projektowanie bardzo różnych rzeczy np. samochodu, konewki, koszyka na zakupy… i wiele, wiele innych przedmiotów.

bobolandiaZbliżają się Mikołajki i każdy, duży czy mały, czeka na miły upominek... 6b w tym roku zrezygnowała z tradycyjnych prezentów i postanowiła miło spędzieć razem czas. Uczniowie wybrali się do Bobolandii i na jeden dzień zapomnieli, że są już "prawie dorośli" :) Było bardzo wesoło. A w drodze powrotnej pojawiły się komentarze, że szkoda, iż nie mogą tego powtórzyć za rok... Czyżby zaczęło do nich docierać, że to już ostatni rok razem...?

W ubiegły piątek (28.11.2014) uczniowie klas VI uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata” autorstwa dr. Krzysztofa Wojcieszka prowadzonym przez psychologa ze stowarzyszenia „Promocja Zdrowia”. Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkol podstawowych, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa (V- VI klasa). Ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

W DN. 19.01.2015 -30.01.2015 ZAPRASZAMY

dzieci i młodzież szkoły podstawowej 
na FERIE z 9-tką

W programie m.in.

 • wycieczki (wyjście do kina, Aquaparku, wizyta w Mc Donalds, ścianka wspinaczkowa, kręgle, łyżwy, inne)
 • bal karnawałowy  z konkursami i nagrodami
 • gry i zabawy świetlicowe
 • zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne i teatralne
 • posiłki (II śniadanie i obiad).

Harmonogram dnia:

 • 7.30 – 8.30 zbiórka, zabawy dodolne
 • 8.30- 10.45 zajęcia programowe
 • 10.45 – 11.15 drugie śniadanie
 • 11.15-13.15 – zajęcia programowe
 • 13.15 – 13.45 obiad (stołówka)
 • 13.45 – 15.30 zajęcia programowe
 • 15.30 -16.30 odbieranie dzieci, zabawy dowolne

* W dniach, w których zaplanowano wyjścia, może nastąpić korekta programu)

Koszt uczestnictwa 70 zł za każdy tydzień.

Zapisy i dodatkowe informacje u pedagoga szkolnego Jolanty Dolaty (tel. 71 3672427)

Szkolny  Klub Młodego Wolontariusza  prosi każdą klasę o przygotowanie paczek i dostarczenie do pedagoga szkolnego  do dnia 09.12.2014r. Podzielimy  je na  niżej wymienione akcje świąteczne.

"Złotówka dla św. Mikołaja"przebiega dwutorowo.  Można zbierać  symboliczne złotówki, które zostaną  przeznaczone dla dzieci wychowujących się bez rodziców  albo przynieść zabawki, słodycze, książki lub gotowe paczki, które będą mikołajkowymi upominkami                         dla podopiecznych Caritas.

„Aniołkowe Granie”to akcja zbierania  paczek dla dzieci z Pogotowi Rodzinnych i Rodzinnych Domów Dziecka.

„Świąteczne dary dla Polaków  na wschodzie”od wielu lat prowadzi Telewizja Polska Studio Wschód. Paczka świąteczna z Polski zawieziona na Boże Narodzenie do naszych Rodaków                    na Kresach zawsze jest przyjmowana z wielkim wzruszeniem. Na dary czekają również rodziny obchodzące Boże Narodzenie Prawosławne - to bardzo często rodziny mieszane, polsko-ukraińskie.  Prosimy o różne dary, również odzież i artykuły spożywcze, higieniczne.

ciachoWe wtorek 25 listopada odbyły się warsztaty kulinarne pt. "Ciasteczkowe inspiracje". W nawiązaniu do zbliżających się andrzejek uczniowie piekli ciasteczka z wróżbą. Zabawy było co nie miara! Dzieci poznały przepis na ciasteczka, samodzielnie robiły ciastka, a po upieczeniu delektowali się smakiem oraz sprawdzali jaka czeka ich przyszłość.

1417163542zdjcie318126 listopada 2014 r. odwiedziły naszą szkołę dzieci z Przedszkola nr 136 „Mały Sportowiec”. Uczniowie klasy IA powitali ich bardzo serdecznie, pokazali klasę, następnie całą szkołę: sale, bibliotekę, świetlicę, sale gimnastyczne… Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądali klasę, podręczniki, przybory szkolne. Było wesoło, chwilami śmiesznie, ale też poważnie, bo nauka w szkole to już poważna sprawa… Umówiliśmy się już na następne spotkanie w grudniu, będziemy razem z przedszkolakami malować choinki…

1417163805zdjcie320727 grudnia 2014 r. uczniowie klasy IA odwiedzili Centrum Edukacji Europejskiej. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci zapoznały się z ideą Unii Europejskiej, dowiedziały się jakie państwa należą do Unii i wiele innych ciekawych rzeczy związanych z Unią, Europą… „Bajkowa Europa” to tytuł zajęć w których uczestniczyli uczniowie, bohaterowie bajek byli przewodnikami po państwach Unii…

.

1417109403img 4345We wtorek 25 listopada klasa II a wybrała się do Centrum Edukacji Europejskiej gdzie wzięła udział w zajęciach dydaktycznych, które miały na celu przybliżenie młodym uczestnikom wiedzy na temat Unii Europejskiej. Jak sobie można wyobrazić, sprawne zorganizowanie i dbałość o skuteczne działanie Unii wymagają wysiłku wielu ludzi. Na zajęciach dowiedzieliśmy się min. Jakie kraje są członkami Unii? Jak pracuje Parlament Europejski? Jakimi językami posługują się członkowie Unii ? Wszyscy wiemy, że państwa europejskie połączyły się dobrowolnie i pokojowo w Unię Europejską. Rzecz jasna, nie we wszystkim w pełni się zgadzają, ale potrafią zasiąść wspólnie do stołu, wyjaśnić swoje racje i rozwiązać konflikty. Chętnie weźmiemy udział jeszcze raz w takich zajęciach !

JĘZYK ANGIELSKI

Kategoria: klasy I – III

I miejsce Nina Stachańczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Wrocław
II miejsce Blanka Środecka – Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
III miejsce Zuzanna Pondel – Szkoła Podstawowa nr 9, Wrocław
Wyróżnienia Łukasz Borszcz – Szkoła Podstawowa nr 40, Wrocław Hanna Urbanowicz – Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław Karolina Zimnowodzka – Szkoła Podstawowa nr 113, Wrocław

Opis: Jak co roku na lodowisku przy ulicy Spiskiej nasi uczniowie brali udział w Mistrzostwach Szkoły w wieloboju "Koperta łyżwiarska" Udział wzięło łącznie trzydziestu uczniów i uczennic. Każdy uczestnik pięciokrotnie pokonywał trasę koperty(trzy razy przodem i dwa razy tyłem). O wyniku końcowym decydowała suma dwóch najlepszych czasów w jeździe przodem i lepszy czas w jeździe tyłem. Walka była bardzo emocjonująca i do ostatnich przejazdów nie było wiadomo kto wygra. Po zsumowaniu wyników najlepszą okazała się Ewa Gubernator, która pokonała Antka Czuwarę o 0,3 sek oraz Wiktorię Major o 1 sek. Pozostałe wyniki zostaną zamieszczone na sportowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej sportowych osiągnięć szkoły.Gratuluje zwycięzcom.

1417005078dsc02151Od wielu już lat nasza szkoła uczestniczy w Radosnej Paradzie Niepodległości, która 11 listopada przechodzi uliczkami Rynku Głównego we Wrocławia. W tym roku nasza szkoła otrzymała od Pana Rafała Dudkiewicza, Prezydenta Miasta ogromne wyróżnienie. Reprezentacja społeczności szkolnej podczas uroczystości niosła flagę Prezydenta Wrocławia a w całym pochodzie szliśmy jako druga szkoła. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wspierani przez młodszych kolegów i koleżanki, którzy pojawili się na Rynku wspólnie z Rodzicami przemaszerowali przez centrum miasta.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola,

 ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław

Regulamin Konkursu

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Cele Konkursu

 1. wzbudzenie zainteresowania kulturą regionu,
 2. upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników,
 3. kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników – wymiana doświadczeń,
 4. prezentacja wytworów twórczej pracy własnej,
 5. dzielenie się radością podczas wspólnej pracy z rodziną.

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych

w szkołach i przedszkolach w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy 1 oraz oddziały przedszkolne

- klasy 2-3

- klasy 4-6

Zasady konkursu

 1. Pierniczki powinny być wykonane z ciasta piernikowego (przykładowe przepisy dołączone do regulaminu), i ozdobione według własnej inicjatywy,
 2. Praca powinna być wykonywana indywidualnie (lub z pomocą domownika – rodzica/rodzeństwa),
 3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca uczestnika: imię, nazwisko, wiek oraz szkoła, do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna szkolnego,
 4. Każda szkoła dołączona do prac konkursowych formularz zgłoszeniowy (jeden formularz na dowolną ilość prac). Prace konkursowe nie będą odsyłane,
 5. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac na konkurs,
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac,
 7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą Dyrektora,nauczycielii Rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnymprzebiegiem konkursu,
 8. Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z czterech osób,
 9. Komisja Konkursowa będzie oceniać:

- pomysłowy kształt piernika,

- estetykę wykonania pracy,

- ogólny wyraz estetyczny,

Zgłoszenia i terminy

Osoby, które chcą wiąż udział w konkursie dostarczają prace konkursowe do Organizatora osobiście (na portiernię Szkoły) lub listownie na adres Szkoły (jednak Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenia prac)

Termin zgłaszania prac konkursowych: 12.12.2014r.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola

Ul. Nyska 66

50-505 Wrocław

Termin rozstrzygnięcia konkursu 15.12.2014r. natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po 10.01.2015r.

Organizatorzy:                                                 

         Paulina Żelezińska                                                                 Anna Szanin

Katarzyna Choma                                                               dyrektorszkoły

Katarzyna Szydłowska

Kinga Domagała

PIERNIK NR 1

Składniki na około 40 pierników:

- 2 szklanki mąki,

- 2 łyżki miodu,

- ¾ szklanki cukru,

- 1 ½ łyżeczki sody oczyszczonej,

- ½ torebki przyprawy do pierników,

- 1 łyżka masła,

- 1 średnie jajko (dodatkowo jedno jajko do posmarowania pierników),

- około 1/3 szklanki ciepłego mleka.

Do mąki wlać gorący miód i wymieszać, ciągle ugniatając dodawać kolejno cukier, sodę, przyprawę do piernika, a gdy masa przestygnie masło i jajko. Dolewać stopniowo po jednej łyżce mleka, ciągle ugniatając ciasto na gładką, średnio twardą masę. Ciasto rozwałkowywać na stolnicy a następnie wycinać pierniczki. Piec w temp 180st nie dłużej niż 10 – 15 min.

PIERNIKK NR 2

Składniki:

50 dkg mąki pszennej,

25 dkg cukru pudru,

2 jajka,

10 dkg masła,

2 łyżki miodu,

2 łyżki rumu,

Przyprawa do piernika,

½ łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki dokładnie wymieszać i zagnieść z nich ciasto. Ciasto rozwałkować i wykrawać z niego pierniczki. Piec w temp 180st około 10 min.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola,  ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław

 

Regulamin Konkursu

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Cele Konkursu

 1. rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych i literackich,
 2. kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów życzeń/wierszy świątecznych,
 3. rozwijanie aktywności twórczej uczniów,

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy 0-1

- klasy 2-3

- klasy 4-6

Formy pracy

- pisemna do 30slów

- dowolna praca plastyczna – format nie większy niż 15cmx15cm

Zasady konkursu

 1. Życzenia w formie pisemnej lub plastycznej powinny być wykonane samodzielnie lub z pomocą osób dorosłych,
 2. Praca powinna być wykonywana indywidualnie,
 3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca uczestnika: imię, nazwisko, wiek oraz szkoła, do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna szkolnego,
 4. Każda uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie pracę nie będą zwracane uczestnikom,
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i sprzedaży prac konkursowych na Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym w szkole,
 6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoczesną zgodą Dyrektora, nauczycieli i Rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu,
 7. Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z czterech osób,
 8. Komisja Konkursowa będzie oceniać: pomysłowość prac, poprawność pisowni, estetykę wykonania pracy, ogólny wyraz estetyczny,

Zgłoszenia i terminy

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie dostarczają prace konkursowe do Organizatorów w terminie do: 12.12.2014r.

klasy 0-1 Paulina Żelezińska

klasy2-3 Katarzyna Szydłowska

klasy4-6 Kinga Domagała

Termin rozstrzygnięcia konkursu 15.12.2014r. natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po 10.01.2015r.

Organizatorzy:                                                 

               Paulina Żelezińska                                                                                    Anna Szanin

Katarzyna Choma                                                                                  dyrektor szkoły

Katarzyna Szydłowska

Kinga Domagała

mapetyW piątek 21 listopada w ramach organizowanego Tygodnia Życzliwości gościliśmy w szkole animatorów z Fundacji L’Arche. Spektakl z udziałem lalek – Muppetów wcielających się w osoby z zespołem Downa mieli możliwość obejrzeć uczniowie klas czwartych i piątych. Przeprowadzona w kolejnej części projektu pogadanka dotycząca życzliwości, tolerancji, a także niepełnosprawności miała za zadanie uwrażliwić nas na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które są przecież naszymi koleżankami i kolegami. Tak abyśmy potrafili być dla siebie życzliwi przez cały rok.

euroW środę - 19 listopada wybraliśmy się na Uniwersytet Ekonomiczny, by uczestniczyć w lekcji na temat waluty euro. Poznaliśmy historię, idee wprowadzenia jej do obiegu, kraje które z niej korzystają oraz inne ciekawostki dot. Unii Europejskiej. Gry i zabawy edukacyjne przybliżyły dzieciom ważne tematy związane z polityką i ekonomią państw członkowskich.

1416772988dsc 1547W listopadowy piątek klasa 2b wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez p. Jakuba Szymczaka, który jest z zawodu ornitologiem. Podczas zajęć w sali poznaliśmy najbardziej popularne ptaki mieszkające w naszym mieście. Kolejnym etapem spotkania były zajęcia terenowe w parku Wschodnim. Korzystając z lornetek obserwowaliśmy ptaki, ich gniazda oraz sprawdziliśmy obrączki łabędzi. Frajdę sprawiło nam obliczenie wieku drzew żyjących w parku, niektóre mają ponad 200 lat.

pasowanieRecytacja wierszy, bajkowe zgadywanki, kostiumy i uroczyste ślubowanie towarzyszyły ważnej dla klas 1. Uroczystości - Pasowania na Czytelnika biblioteki. Na ten podniosły moment dzieci ciekały z ogromnym zniecierpliwieniem! Chętnie uczestniczyły w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów z klas starszych. Zwieńczeniem wspólnej zabawy było wysłuchanie "próśb książki" i złożenie obietnicy szacunku do książki.

niepodlNarodowe Święto Niepodległości - 11 listopada, to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu. Społeczność szkolna "9" spotkała się w piątek 7 listopada na uroczystym apelu z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę upragnionej, wywalczonej przez wiele pokoleń Polaków niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem p. Karoliny Pogorzelskiej i Magdaleny Stawiarz zaprezentowali najważniesze etapy polskiej drogi do wolności roku 1918. Niezwykle ciepłe przyjęcie otrzymała grupa doskonale przygotowanych "Krakowiaków" - przedszkolaków z zaprzyjaźnionego przedszkola "Pitagoras".

1415571023dsc 1436

Klasa 2b gościła ostatnio w Zoo, na zajęciach edukacyjnych na temat Gadów zdobyliśmy nie tylko wiedzę ale i niesamowite doświadczenia. Pani Monika edukator Wrocławskiego Zoo pozwoliła nam dotykać m.in. wężową wylinkę, czaszkę krokodyla. To była lekcja pełna emocji a później poszliśmy zwiedzać perłę ZOO - Afrykarium. W kompleksie przedstawiający ekosystemy Czarnego Kontynentu widzieliśmy hipopotamy, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki, rekiny, płaszczki, pingwiny i inne zwierzęta. Oglądaliśmy krokodyla z odległości 30 cm, rekiny pływały nad naszymi głowami... :))))

2014-10-25 04525 października 2014r. Weronika Kaśków z klasy 6a,wzięła udział w VI Międzyszkolnych warsztatach dla dzieci „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”. Celem warsztatów, które składały się z 4 części, było propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw zdrowotnych. Pierwsza, to była część sportowa, w której uczestnicy uczyli się tańca Zumba.

sadzenieDnia 29 X 14r. nasi uczniowie brali udział w sadzeniu młodych drzewek na terenie szkoły. Każda klasa otrzymała pod opiekę jedno drzewo, którym będzie się zajmowała do końca swojej nauki w naszej szkole. Uczniowie sadzili je pod kierunkiem pana Rafała Wodzickiego, architekta krajobrazu, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na ich temat. Wśród posadzonych 14 drzew można podziwiać piękne serbskie świerki i jarząby mączne.

stzela Drużyna7 października 2014 odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w strzelectwie sportowym. W zawodach wzięły udział 23 reprezentacje szkół  z Wrocławia i innych miejscowości naszego regionu. Każda reprezentacja liczyła 10 zawodników (5 dziewcząt i 5 chłopców). W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła I miejsce z wynikiem 890 punktów, a w klasyfikacji indywidualnej Klaudia Woźniak, Maciek Lipiński i Mateusz Kelner zostali wice mistrzami Dolnego Śląska. GRATULUJEMY!

1414442389imag0386

W miniony czwartek uczniowie klasy Id wybrali się na pierwsze w tym roku warsztaty w Muzeum Narodowym. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się jakie mogą być tematy w malarstwie a następnie mogły samodzielnie wykonać swoje prace, które będziemy mogli podziwiać w galerii prac dziecięcych zorganizowanych w Muzeum.

1414439877dsc 1465

W sobotę 25.10.2014r. w Szkole Podstawowej 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu odbył się VIII międzyszkolny konkurs dla klas III „ Zawsze zdrowi”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl.3b: Oliwia Straszko, Szymon Cedzyński i Krystian Jagiełło. W tym roku w konkursie startowało 14 szkół Promujących Zdrowie. W I etapie konkursu każdy uczestnik musiał indywidualnie rozwiązać test.

1414439052dsc 1433

W poniedziałek 20 X klasa 2b gościła we Wrocławskim Ekocentrum. Przygotowano dla nas 4h zajęcia edukacyjne dotyczące ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. Podczas zajęć zdobyliśmy wiedze na temat: 3R- reduce, reuse, recykle; eletro-odpadów; zmian zachodzących w klimacie, ekologicznych zakupów; zrównoważonej diety.

1414438184dsc 1383Korzystając ze słonecznej pogody w październiku dzieci z kl.2b wybrały się do parku Południowego gdzie czekała na nich niespodzianka... Pani Marta Suchta przygotowała dla dzieci grę terenową - podchody. Klasa została podzielona na 3 grupy. Każda z grup musiała uciekać, zostawiać ślady (zadania do rozwiązania) oraz łapać inną grypę i wykonywać jej zadania.

dn113 października w klasie „0“ świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz oczywiście Dzień Nauczyciela (14.10).  Nie byłoby nauczycieli bez uczniów, a uczniów bez nauczycieli, dlatego przyjęcie było dla wszystkich. Były życzenia, słodki poczęstunek i rozmowa nt. tego świeta oraz, oczywiście świetna zabawa. Bardzo wszystkim dziękujemy za pamięć.

1414436987imag0438

W piątek 24 października o godzinie 11.00 w Auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Przemówienie inauguracyjne wygłosiła koordynator projektu dr Anetta Pereświet-Sołtan. Uroczyste ślubowanie Studentów/tek I roku studiów prowadziła Prodziekan dr Urszula Dzikiewicz-Gazda. Młodzi uczestnicy otrzymali indeksy i zaśpiewali hymn Uczelni.

1414529486img 8126

W sobotę 18 października klasy Ib i Id wybrały się na wycieczkę integracyjną do Kamieńca Wrocławskiego. Przepiękna miejscowość nieopodal miasta a w niej ukryte wspaniałe miasteczko indiańskie Tipi Town. Dzieci podczas zabawy poznały kulturę plemion indiańskich, dowiedziały się, jak żyli, czym się trudnili i jak postępowali z jeńcami, którzy bezprawnie wtargnęli do wioski :)

JP2 2Dnia 25.10.2014 w Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Literacki. " Jan Paweł II- Papież- Poeta, Papież- Pielgrzym". Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 6b, Michalina Witczak i Ewa Ulańczyk.

,,

,,

14140054011We wtorek klasy 1"c" i 2"c" wybrały się do Parku Brochowskiego na spacer edukacyjny. Dzieci zapoznały się z historią najstarszego wrocławskiego parku oraz poznały nowe gatunki drzew i krzewów. Humor i pogoda wszystkim dopisały. W parku urządzony jest również labirynt grabowy. Labirynt stanowi rodzaj trójwymiarowej łamigłówki i wymaga ułożenia w głowie planu miejsc, w których się już było. Podobno najlepszym sposobem na wyjście z labiryntu jest trzymanie się zawsze prawej lub lewej ściany. Nasze dzieciaki znakomicie sobie poradziły i szybciutko znalazły wyjście z labiryntu. Po wyczerpującym i interesującym spacerze uczniowie aktywnie odpoczęli na placu zabaw, korzystając również z tamtejszej ogólnodostępnej siłowni.

1413812412img 7458 Rodzinna atmosfera i fantastyczna zabawa przy tanecznych rytmach, to niezawodny element zorganizowanego w sobotę 18 października 2014 roku RODZINNEGO PIKNIKU INTEGRACYJNEGO. Na naszym szkolnym boisku tańczyliśmy, grillowaliśmy, robiliśmy gigantyczne bańki mydlane i wspólnie, aktywnie, spędzaliśmy sobotnie przed i popołudnie. Tego słonecznego dnia integrowali się uczniowie naszej szkoły, ich rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, przyjaciele oraz nauczyciele.

Nasza szkoła w swoich działaniach edukacyjnych poszukuje ciągle nowych rozwiązań. Staramy się, aby w sposób ciekawy i niekonwencjonalny przybliżyć uczniom różne problemy naukowe. W tym celu zaprosiliśmy do naszej placówki przenośne planetarium "Bajkonur". Wyposażone jest ono w najnowocześniejszy projektor, który dysponuje szerokimi możliwościami. Mobilne planetarium daje niezwykłą możliwość zapoznania się z wyglądem nocnego nieba oraz zjawisk zachodzących nad naszymi głowami, nie tylko w nocy, ale i w dzień. Tajemnice wszechświata odsłania w ciekawy sposób astronom, podróżnik i zapalony popularyzator nauki - Tomasz Lewicki.

DSC 0481Wszyscy uczniowie klas I we wrześniu przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Mały Mistrz. Dzieci podczas Uroczystości pasowania na ucznia zdobyły sprawności tancerza. W czwartek klasa Id po raz pierwszy wybrała się na lodowisko. Większość uczniów pierwszy raz założyła łyżwy... ku zdziwieniu instruktorów i nauczycieli wszystkie dzieci świetnie radziły sobie z utrzymaniem równowagi na lodzie. Na kolejnych lekcjach będziemy doskonalić nasze zdolności, aby w styczniu zbobyć upragnioną sprawność łyżwiarza. 

pasowaie 14Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 9 już są pełnoprawnymi uczniami! 14 października  pierwszoklasiści ze zniecierpliwieniem, a zarazem uśmiechem  na ustach czekali na tę chwilę. Dzieci przywitały tradycyjnym polonezem znamienitych gości przybyłych na tę szczególną okazję, m.in.: Prezydenta Miasta Wrocławia – Pana Rafała Dudkiewicza, który osobiście dokonał uroczystego aktu pasowania na ucznia, Radnego Rady Miejskiej – Pana Jarosława Krauze, Dyrektor Wydziału Edukacji – Panią Ewę Przegoń.  

Dnia 1 października 2014 roku odbyły się  w naszej szkole  WYBORY DO WŁADZ SZAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.  Tego dnia wszyscy uczniowie szkoły klas 1-6 mogli wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich w Parlamencie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014 / 2015. We wrześniu, każdy z kandydatów musiał zebrać przynajmniej 35 głosów poparcia, aby trafić na listę wyborczą. W efekcie do Parlamentu  SU kandydowało 20 osób, a 15 z najwyższą liczbą głosów trafiło do władz SU.

V WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH

„JĘZYK i OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie Językowym: „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego, związanych z kolorami w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

 

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie                     i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

 

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego i niemieckiego związanych                    z kolorami w formie obrazu.

 

Warunki udziału w konkursie:

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac z jednej lub z każdej kategorii językowej (po 3 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-III i IV-VI) i dostarcza je na adres Szkoły Podstawowej Nr 9 w terminie do 7.11.2014r. Prace przekazane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać jedną pracę.

Wraz z pracami należy przekazać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać: prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór      w załączniku do regulaminu). Etykietę trzeba umieścić z tyłu pracy.

 

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

 

Przebieg konkursu:

Po otrzymaniu prac zbierze się jury w skład którego wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość        oraz walory estetyczne obrazów. Prace oceniane będą w 2 kategoriach językowych: język niemiecki i angielski oraz 2 wiekowych: kl. I-III i IV-VI. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodzeni zostaną laureaci w obu kategoriach i poziomach oraz autorzy prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie zaświadczenia.

Dodatkowe informacje:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

Prace konkursowe nie będą odsyłane.

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich        oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 28.11.2014r. na stronie internetowej Organizatora.

 

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 5 grudnia 2014 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy

 

Organizatorzy:

Izabela Gajda-Chrzanowska

Anita Gorynia                                                                                            Anna Szanin

Joanna Neto                                                                                               dyrektor szkoły

Karolina Pogorzelska                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY      

V WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH

„JĘZYK i OBRAZ”                                   KATEGORIA: JĘZYK ANGIELSKI

 

 

NAZWA SZKOŁY

 

 

 

ADRES SZKOŁY

 

 

TEL. SZKOŁY

 

ADRES MAILOWY SZKOŁY

 

 

NAZWISKO, IMIĘ ORAZ ADRES MAILOWY SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU

 

 

KLASY I – III

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Nazwisko i imię opiekuna

1

     

2

     

3

     

KLASY IV – VI

1

     

2

     

3

     
         

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin konkursu.

Data i czytelny podpis

szkolnego opiekuna konkursu   ………………………………………………………………………

Proszę wypełnić drukowanymi literami.

 

Załącznik do regulaminu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

V WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH

„JĘZYK i OBRAZ”                                   KATEGORIA: JĘZYK NIEMIECKI

 

 

NAZWA SZKOŁY

 

 

 

ADRES SZKOŁY

 

 

TEL. SZKOŁY

 

ADRES MAILOWY SZKOŁY

 

 

NAZWISKO, IMIĘ ORAZ ADRES MAILOWY SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU

 

 

KLASY I – III

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Nazwisko i imię opiekuna

1

     

2

     

3

     

KLASY IV – VI

1

     

2

     

3

     
         

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin konkursu.

Data i czytelny podpis

szkolnego opiekuna konkursu   ………………………………………………………………………

 

Załącznik do regulaminu

 

 

Wzór etykiety

 

Prezentowany idiom:

Nazwisko i imię ucznia

 

Klasa

 

 

Nazwa szkoły

 

 

Nazwisko i imię opiekuna

 

 

1413224833cam03342

W piątek 10 października, klasa 2 "c" wybrała się do Ogrodu Japońskiego aby poznać jego historię oraz dowiedzieć się różnych ciekawostek na temat roślin i kultury japońskiej. Pan Rafał Wodzicki oprowadził uczniów po całym ogrodzie ciekawie i profesjonalnie opowiadając m.in. o drzewkach bonsai. Dodatkowo dzieci mogły nakarmić piękne karpie pływające w ogrodowym stawie.

.

UWAGA !

Z okazji Dnia Papieskiego i Tygodnia Papieskiego w naszej szkole zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs plastyczny dla klas I- III

„ Świętość Jana Pawła II- widziana oczami dziecka „

Prace wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, należy złożyć w terminie do 15.10.2014

u p. Magdaleny Mączki

lub ks. Piotra Jarosławskiego.

Konkurs multimedialny dla klas IV-VI

Prezentacja multimedialna

„ Jan Paweł II- święty” .

Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point .

Objętość  do 20 slajdów; wewnętrzna organizacja oraz ilustracja slajdów dowolna.

W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem

i nazwiskiem uczestnika, klasą.

Termin złożenia prac do 15.10.2014

u p. Magdaleny Mączki

lub ks. Piotra Jarosławskiego

elektro3 października uczniowie VIb wyruszyli w miasto. Celem nie był spacer sam w sobie, choć pogoda była ku temu idealna. Uczniowie postanowili wziąć udział w konkursie ekologicznym, organizowanym w ramach Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu. Spacer edukacyjny w formie „podchodów z zadaniami” był dla nas czymś nowym i wszyscy byliśmy ciekawi tego, co nas czeka. Zaopatrzeni w mapki ruszyliśmy w drogę. Do kolejnych plansz z zadaniami kierowały nas również wskazówki na planszach poprzedzających.

tauron30 września 2014r. o godz. 10.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie nowoczesnej Sali Przyrody, sponsorowanej przez firmę TAURON Ekoenergia. Utworzenie takiej sali było możliwe dzięki sukcesowi, jakim było zdobycie jednej z pięciu nagród w konkursie w ramach autorskiej akcji społecznej „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia. Zwycięskie szkoły otrzymały honorowy tytuł „Szkoły naturalnie najlepszej” oraz „Salę Przyrody TAURON Ekoenergia”.

1412195100img 2550W sobotę 27 września 2014 grupa naszych uczniów, absolwentów oraz wspierających nas rodziców wzięła udział w peletonie rowerowym, który odbywał się w ramach VIII Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia, zorganizowanych pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Przejazd peletonu zabezpieczony był przez Policję oraz Straż Miejską i przebiegał ulicami Wrocławia. Strat miał miejsce w Parku Południowym, meta na Wyspie Słodowej, gdzie odbywała się impreza plenerowa. Łącznie w tym dniu przejechaliśmy ok. 20 kilometrów. Trasa zaproponowana przez organizatorów wynosiła 8,85 km, my przecież musieliśmy dotrzeć do miejsca startu, a później wrócić z miejsca mety do szkoły. 

1412167634img 7270XIV obchody Europejskiego Dnia Języków już za nami!!!. Po niezapomnianych wakacjach większość z nas wie,jak ważna jest znajomość języków obcych. W "9" uczymy się pilnie języka angielskiego i niemieckiego. W szkole korytarze przybraliśmy kolorowymi językami z barwami państw. Poza szkołą w tym roku uczniowie klasy IV b wzięli udział w warsztatach interaktywnych w języku angielskim w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego organizowanych przez Ameican Corner.

miedzygorze25 września klasy 3 wybrały się na pierwszą wycieczkę z noclegiem do Międzygórza. Wyjechaliśmy o 8 rano, po 2 godzinach dotarliśmy do pensjonatu. Tam się rozpakowaliśmy i ruszyliśmy w góry. Po trudnej wspinaczce dotarliśmy na ,,Igliczną". Na szczycie zrobiliśmy sobie krótki odpoczynek i zwiedzaliśmy Kościół p.w. Matki Bożej Śnieżnej. Następnie udaliśmy się do wodospadu ,,Wilczki". Bardzo zmęczeni wróciliśmy do pensjonatu, gdzie czekała na nas kolacja.

domek krasnalowW piątek 12.09.2014r. wrocławski Rynek oraz Ogród Staromiejskim zamieniły się w ogromną wioskę Krasnoludków. Radosna Parada Krasnali przeszła korowodem z pod Ratusza do Teatru Lalek gdzie odbył się III Festiwal Krasnoludków. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie domku dla naszych wrocławskich małych mieszkańców.

19 września w piękne, słoneczne przedpołudnie klasy IIa i IIc wybrały się do wrocławskiego ogrodu zoologicznego na lekcję przyrody. Tym razem bohaterami naszej wycieczki były zwierzęta żyjące na terenie Azji. Obejrzeliśmy z wielkim zainteresowaniem pandę małą, krokodyla, tygrysa, nosorożce oraz jeden z wielu rodzajów małp. Zwierzęta zachowywały się tak jakby czuły, że bardzo nam zależy aby wszystko dokładnie zobaczyć.

1411908756dsc 1332Korzystając ze słonecznej jesiennej pogody kl.2b wybrała się na zajęcia edukacyjne do Zoo. Tym razem uczniowie zapoznali się z tematem pt."Na tropie jaja". Dzieci poznały poszczególne etapy rozwoju zarodka zwierząt jajorodnych i jajożyworodnych. Młodzi przyrodnicy zobaczyli i dotknęli "jaja" m.in. strusia, krokodyla czy żółwia. Różnorodność ich kształtów była tematem dyskusji. Najwięcej zachwytów wzbudziło jajo ptaka Emu.

1411908642dsc 1339W czwartek 25.09 klasa 2b gościła niesamowitego zwierzaka w swojej sali. Gatunek ten żyje na Ziemi od mln lat - pomimo to ludzie słabo go znają. Jeż, który nas odwiedził trafił do domu naszej Ady gdyż sam nie dał by sobie rady. Państwo Budzińscy otoczyli go opieką i dali mu dom. Mama Ady opowiedziała dzieciom gdzie mieszkają jeże, co jedzą, jak ważna jest ich rola w przyrodzie oraz co my sami możemy zrobić by chronić ten zagrożony gatunek. Dzieci w ciszy by nie spłoszyć malca poznały jego budowę i dotykały jego kolców. Dla wielu z nas będzie to niezapomniana przygoda... Dziękujemy serdecznie p. M. Budzińskiej 

1411908475dsc 1397W piątek 26.09.2014 firma SERVIER na Wrocławskim Rynku zorganizowała lekcje o magicznym organie jakim jest ludzkie serce. Dzieci z kl.2b poznały budowę serca i całego układu krwionośnego. Specjaliści przypomnieli nam jak dbać o nasz organizm, a my z pozytywną energią ruszyliśmy do domu by tam przypominać jak istotne jest dbanie o zdrowie.

1411908207dsc 1347W ostatni piątek września klasy 2a i 2b odwiedziły Humanitarium - Ogrody Doświadczeń, gdzie podziwialiśmy nową wystawę pt. "Szkiełko i oko - tajemnice optyki". Wystawa przeniosła nas w świat, w którym nie wszystko jest takie na jakie wygląda. Każdy uczeń mógł samodzielnie zbadać jak oko reaguje na złudzenie optyczne, czy też wyjaśnić zasadę zachowania energii...

.

festiwal naukiJuż po raz siedemnasty odbywa się największe na Dolnym Śląsku intelektualne święto, czyli Dolnośląski Festiwal Nauki. W tym roku pod hasłem "Ścieżki rozumu". Z tej okazji, dnia 24 września, nasza szkoła gościła pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w ramach tegorocznego festiwalu przygotowali dla uczniów naukowe pokazy. Pracownice uczelni nie tylko zafundowały dzieciom ogrom wiedzy z dziedziny fizyki („Siłowanie prawami natury”), czy chemii („ Co w chemii piszczy?), ale pozwoliły uczniom na uczestniczenie w interesujących doświadczeniach. Dzieci stały się odbiorcami profesjonalnie zaprezentowanych lekcji o otaczającym nas świecie.

1411580563wp 20140920 0031W eliminacjach XIII Wrocławskiego Maratonu Matematycznego 18.09.2014 r. uczestniczyło 30 uczniów klas IV - VI. Do finału, który odbywał się w sobotę 20.09.2014 r. w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikował się Mateusz Kelner - uczeń klasy VI b. Finaliści co godzinę, w kolejnych rundach, przystępowali do pisania testów matematycznych. Mateusz rozegrał pięć rund. To duże osiągnięcie - serdeczne gratulacje.

Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze, to firma zajmująca się produkcją energii elektrycznej z wody i wiatru. Obecnie spółka eksploatuje 35 elektrowni wodnych i 4 farmy wiatrowe.

W ramach swojej działalności, poza produkcją zielonej energii, firma przeprowadza autorską akcję społeczną adresowaną do szkół podstawowych pod nazwą „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”. Na terenie działania spółki funkcjonuje już czternaście „Sal Przyrody TAURON Ekoenergia”. W bieżącym roku szkolnym, do ich grona dołącza Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.

 W sobotę - 27 września 2014 r. WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO i PARTNERZY ORGANIZACYJNI zapraszają do udziału w peletonie rowerowym, Rowerem przez Wrocław Zbiórka uczestników przejazdu rowerowego: - Park Południowy, ul. Waligórskiego, od godz. 9.30. Start godz. 11.00 Trasa przejazdu (8,85km):

9 września 2014 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy

Sala

0

Choma Katarzyna       Słowiak Agata

9

1a

Lenart Alina

mała sala gimn.

1b

Półgrabia Izabela         Szydłowska Katarzyna

czytelnia

1c

Bulzacka Teresa         Kowal Sylwia

22

1d

Żelezińska Paulina     Zborowicka Anna

18

2a

Pikor Barbara

21

2b

Haładaj Alina              Domagała Kinga

17

2c

Zdanowicz Agata

10

3a

Cieśla Maria               Kobylańska Marta

24

3b

Jolanta Sulicz

23

4a

Sosnowska Izabela

8

4b

Neto Joanna

15

5a

Stawiarz Magdalena

7

5b

Pilarczyk Elżbieta      Wieczorek Joanna

14

6a

Rudzka Beata

6

6b

Pytlowany Agnieszka

13

klimatPilotażowy program edukacyjny pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Czas trwania rok szkolny 2014/15. Odbiorcami programu są uczniowie w wieku 6-13 lat (klasy1-6) oraz pośrednio ich rodzice i nauczyciele. Założeniem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii. Dzieci uczestniczące w programie poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom będą uczyły się zagadnień związanych z produkcją, zużywaniem (odczyty z mierników) i oszczędzaniem energii w domu i w szkole. Program obejmuje również rodziny dzieci w nim uczestniczących, dlatego duże znaczenie ma zaangażowanie się rodziców w realizację poszczególnych zadań. Sposoby realizacji programu: zajęcia edukacyjne w szkole, karty pracy dla rodziny (w domu), rywalizacja szkolna w lidze klas, konkurs międzyszkolny.

ulotka str 1 ulotka str 2

1 września 2014 r.

Klasa

Nazwisko i imię wychowawcy

Sala

0

Choma Katarzyna          Słowiak Agata

9

1a

Lenart Alina

18

1b

Półgrabia Izabela  Szydłowska Katarzyna

22

1c

Bulzacka Teresa           Kowal Sylwia

13

1d

Żelezińska Paulina      Zborowicka Anna

świetlica

2a

Pikor Barbara  

21

2b

Haładaj Alina                Domagała Kinga

17

2c

Zdanowicz Agata

10

3a

Cieśla Maria             Kobylańska Marta  

24

3b

Jolanta Sulicz

23

4a

Sosnowska Izabela 

8

4b

Neto Joanna

15

5a

Stawiarz Magdalena 

7

5b

Pilarczyk Elżbieta    Wieczorek Joanna

14

6a

Rudzka Beata  

6

6b

Pytlowany Agnieszka

czytelnia

 

 •  9.00 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
 •  9.15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej
 • 10.00 – rozejście się do sal 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
serdecznie zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015,

które odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 9.00.    

Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach,
a następnie wspólnie udają się do sali gimnastycznej
na akademię inaugurującą 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

                                                                               mgr Anna Szanin 

-> Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego <-

szczesliwej drogi"Szczęśliwej drogi już czas…” Jak co roku, tymi słowami zakończył się uroczysty apel, zamykający rok szkolny 2013/2014. Wręczono nagrody i dyplomy, świadectwa z wyróżnieniem. Dwie uczennice klasy VIa otrzymały statuetkę sowy za najwyższą średnią w szkole. Szóstoklasiści z dumą zatańczyli poloneza, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Niejednemu pociekła łza na myśl o rozstaniu z kolegami, z którymi spędzili ostatnie lata…

dzielnicaOd 1995 roku cztery wspólnoty wyznaniowe: rzymskokatolicka, ewangelicko - augsburska, prawosławna i żydowska tworzą we Wrocławiu „Dzielnicę Wzajemnego Szacunku”. Obecnie społeczności czterech wyznań nie tylko biorą udział w wydarzeniach religijnych, ale razem tworzą i realizują wspólne inicjatywy: artystyczne, edukacyjne, społeczne.

Droga Społeczności Szkolna,

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14,

które odbędzie się 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.00. w sali gimnastycznej.    

Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach, a następnie wspólnie udają się na uroczystą akademię.                

                                                                               mgr Anna Szanin 

kryzysoweW poniedziałek 23 czerwca uczniowie klas szóstych byli z wizytą w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Była to niezwykła okazja zobaczyć, jak skoordynowane są prace służb dbających o bezpieczeństwo w naszym mieœcie: Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz pozostałych Służb Miejskich. Bardzo dziękujemy, że mogliœśmy zobaczyć to niesamowite miejsce.

bezpieczenstwo17 maja 2014 w naszej szkole spotkało się 48 przedstawiciele klas czwartych z 14 szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie na X Międzyszkolnym Konkursie „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”, zorganizowanym pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów i zasad ruch drogowego, uświadomienie zagrożeń istniejących na drodze oraz potrzeby troski o zdrowie, życie własne i innych uczestników ruchu.

Agencja Rynku Rolnego zorganizowała dla uczniów klas I-III naszej szkoły piknik pod hasłem "Smacznie, zdrowo, kolorowo - warzywnie i owocowo" realizowany w ramach projektu "Owoce w szkole". Podkreślić należy, iż jesteśmy jedyną wrocławską szkołą, w której organizowano takie przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy zatem do nas uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 73 przy ul. Glinianej. Była to impreza rekreacyjna o charakterze edukacyjnym promująca zdrowe odżywianie i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

zielonaKorzystając z pięknej pogody, uczniowie klas Vb, VIa i VIb wyjechali na Zieloną szkołę. W Toruniu przywitał nas "krzyżacki" przewodnik, który po zwiedzaniu miasta zabrał nas do swoich włości, a mianowicie do ruin zamku krzyżackiego. Jednak prawdziwą potęgę krzyżackickiego budownictwa zobaczyliśmy dopiero w Malborku, gdzie mimo upływu lat, zamek prezentuje się dumnie.

kras1W dniu 6 czerwca 2014 klasa Ia była na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie. Zwiedziliśmy ,,Tunel Czasu”, Oceanarium, Pawilon Kości, przeszliśmy ścieżką dydaktyczną . Bawiliśmy się w wesołym miasteczku i niezwykle atrakcyjnym Placu Zabaw. Zakupiliśmy wiele pamiątek. Czas szybko płynął i trzeba było wracać do Wrocławia.

 

.

Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji. Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś możesz sprawdzić kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym.

W dniu 07 czerwca br., w sobotni upalny dzień, grupa uczniów z naszej szkoły oraz ich rodziców pod kierunkiem nauczycieli - Izabeli Bykowskiej - pomysłodawczyni, Beaty Rudzkiej, Aliny Haładaj, Marty Suchty oraz Wiesława Forkasiewicza udała się na wycieczkę rowerową do Galowic. Towarzyszyli nam również uczniowie i rodzice z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 17. Trasa liczyła 16 km w jedną stronę, ale poradziły sobie z nią nawet najmłodsze dzieci z klasy IB.

trzebnica10 czerwca 2014 r. klasa IIIA i IIIB wybrały się na wycieczkę szynobusem do Trzebnicy. Dzieci zostały zaproszone przez koleżankę Julkę Krych (która wyprowadziła się do Trzebnicy), jej mamę, oraz wychowawczynię Julki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Julka i jej mama przywitały wszystkich na dworcu. Następnie wszyscy poszliśmy do lasu bukowego, który znajduje się niedaleko stacji kolejowej, nad pięknymi stawami. Zanim dzieci wyruszyły do lasu, wszyscy ochoczo pobiegli na ścieżkę rekreacyjną poćwiczyć.

cukier lukier5 czerwca 2014 r. klasa III A udała się do Manufaktury „Cukier, lukier”, aby odebrać wyróżnienie w ramach konkursu plastycznego „Kraina słodyczy”. W nagrodę uczniowie otrzymali lizaki i cukierki wytwarzane przez Manufakturę, oraz pamiątkowy dyplom. Korzystając z okazji, dzieci wzięły udział w warsztatach na których nauczyły się robić lizaki i cukierki, oczywiście z pomocą pań pracujących w cukierni. Okazało się, że jest to bardzo ciekawe, twórcze zajęcie.

opytkW środę 27.05.2014 klasa 1 "c" wybrała się do salonu optycznego Vision Express w CH Borek, aby zapoznać się z pracą optyka. Dzieci mogły przymierzyć okulary przeciwsłoneczne, zbadać wzrok oraz dowiedzieć się jaki jest proces tworzenia zamówionych okularów.

Po wizycie dzieci otrzymały upominki, z czego bardzo się ucieszyli.

radosny usmiechW dniu 8 maja odbyło się podsumowanie zorganizowanego przez naszą szkołę VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”. Na konkurs wpłynęły 53 prac z 14 szkół należących do Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Nasi uczniowie z klas drugich uzyskali wyróżnienia i otrzymali nagrody

ratusz miejski2 czerwca uczniowie klas szóstych oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w bardzo ciekawej wizycie w Ratuszu Miejskim. Była to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć gabinety, w których na codzień pracują włodarze naszego miasta. Duże wrażenie zrobiły na nas zarówno pięknie odnowione wnętrza, jak i nowoczesnoœć wyposażenia. Oczywiœcie najwięcej radoœci sprawiło zajęcie miejsca w prezydenckim fotelu, czy stuknięcie laską przewodniczącego Rady Miasta. Bardzo dziękujemy za spotkanie.

ratuszW tym roku szkolnym uczniowie klas 4-6 brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu. Dla klas czwartych wkraczających dopiero w tematy integracji europejskiej przygotowano zajęcia p.t. Unia w pigułce. Uczniowie klas piątych mieli szanse poszerzyć swoją wiedzę w trakcie zajęć o Wielokulturowoœci w Europie.

dzien mamy 201427 maja 2014 roku odbyła się w naszej szkole impreza z okazji Dnia Matki i Ojca. W tym szczególnym dniu społeczność szkolna miała okazję obejrzeć finał „TALENT SHOW 2014”. Wśród prezentacji talentów naszych uczniów znalazły się pokazy taneczne, kulinarne i sportowe. Nie zabrakło również występów muzycznych – wokalnych i instrumentalnych, popisów literackich i plastycznych oraz prezentacji multimedialnej.

4 czerwca klasy trzecie gościły Pana Tomasza Piaseckiego, weterynarza i wykładowcę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pan Tomasz przyniósł ze sobą tajemnicze pudła… Okazało się, że w pudłach znajdują się mali mieszkańcy. Były tam małe myszki, z futerkami jak jeże, zupełnie łyse i malutkie, także dwa gekony i jeden wąż. Okazało się, że nikt nie boi się tych groźnych z nazwy zwierząt. Każdy chciał dotknąć miłego futerka myszki, lub aksamitnej skóry węża czy gekona. Pan Tomasz opowiedział wiele ciekawostek z życia tych zwierząt, o tym w jaki sposób należy się nimi opiekować, gdyby ktoś zdecydował się na hodowanie takiego zwierzątka w domu. Jednocześnie przestrzegał przed zbyt pochopnym kupnie zwierząt, tylko dlatego, że są takie ładne, opiekowanie się zwierzętami to duża odpowiedzialność.

Przez dwa miesiące nasi uczniowie walczyli o miano najlepszej drużyny w piłce nożnej. Po dwumiesięcznych zmaganiach najlepsi okazali się reprezentanci klasy VA, którzy wygrali wszystkie mecze. W finale pokonali reprezentantów klasy VIB 8-2. W zawodach uczestniczyło osiem zespołów. Zwycięzcy grali w składzie: Ciechacki Kuba, Deptuła Kacprer, Czuwara Antek, Łyskawiński Adrian, Kaczmarski Patryk.

Organizator: Wiesław Forkasiewicz

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu zaprosiła Zespół d/s Promocji Zdrowia naszej szkoły do udziału w organizowanej przez siebie konferencji "Znaczenie owoców i warzyw w diecie dzieci w świetle programu Owoce w szkole". Dla licznie zgromadzonych gości - przedstawicieli wielu wrocławskich szkół, Wydziału Zdrowia i Wydziału Edukacji UM we Wrocławiu - wykłady wygłosiły naukowe autorytety z tej dziedziny z Uniwersytetów Medycznego i Przyrodniczego we Wrocławiu. Ogromnie cieszy nas wyróżnienie w postaci możliwości przedstawienia w tym gronie osiągnięć naszej szkoły w zakresie realizacji wspomnianego programu. Wykład na temat "Dobre praktyki dotyczące działań edukacyjnych realizowanych w ramach programu Owoce w szkole" wygłosiły Marta Suchta i Kinga Domagała. Prezentację multimedialną pomogła przygotować Paulina Żelezińska. Podsumowaniem imprezy był występ uczniów z klasy IB, przygotowany przez Martę Kołłątaj. Został on bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzonych gości. Dzieci zostały nagrodzone upominkami, Natomiast Pani Dyrektor Anna Szanin za całokształt osiągnięć szkoły otrzymała symboliczne kamienne jabłko.

W dniu 30 maja przy Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbył się happening z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu. Wzięli w nim udział również uczniowie z naszej szkoły z klas IB, IIIB VIA i VIB pod opieką Izabeli Półgrabi i Marty Suchty. Z transparentami i okrzykami na ustach przemaszerowali wraz z innymi uczestnikami ulicą Oławską do Rynku i z powrotem. Następnie odbyły się występy artystyczne dzieci - śpiewy, tańce, inscenizacje. Wszyscy otrzymali baloniki z hasłami antytytoniowymi oraz drobne upominki. Inicjatywa ta przyczyni się na pewno do popularyzowania stylu życia wolnego od tytoniu.

Podobnie jak nasze dziewczęta znakomicie spisali się  chłopcy. W międzyszkolnych zawodach siatkarskich zajęli I miejsce pokonując wszystkich przeciwników i awansowali do zawodów finałowych.( kolejno: SP71-2:1, SP2 2:0, SP80 2:0, 73-2:0). Na pochwałę zasłuzyli również: Kacper Modzelewski, Grzesiek Matysiak, Szymon Sowicki, Michał Hendrysiak, którzy na wysokkim poziomie sędziowali zawody.

biennaleUczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki plastyki, p. Izabeli Sosnowskiej, wzięli udział w II Ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej – przeglądzie twórczości zorganizowanym w związku z realizacją programu Młodzi Obywatele Kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.Na wystawę we wrocławskim Ratuszu zakfalifikowane zostały prace Julii Borkowskiej (kl. 4b), Jakuba Czerczuka (kl. 4a), Amelii Jakubczak (4a) oraz Karoliny Kowalczyk i Alicji Palus (kl. 6a).

Bardzo dobrze spisały się dziewczynki w zawodach siatkarskich "dwójek". Po ciekawych i pełnych emocji spotkaniach zajęły I miejsce i awansowały do zawodów finałowych. W pokonanym polu pozostawiły: SP71, SP34, SP99, SP90 .Przygoda z siatkówką się zaczęła. Brawo dziewczyny, tak trzymać!

Polska Izba Mleka oraz Polska Izba Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprosiła naszą Szkołę, jako jedną z dwóch we Wrocławiu, do udziału w Mlecznych Lekcjach w ramach kampanii "Mam kota na punkcie mleka". Grupa uczniów z klas II i III, wyłoniona przez p. Martę kołłątaj, uczestniczyła w lekcji organizowanej w dniu 22 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Worcella we Wrocławiu. Dzieci dowiedziały się dlaczego mleko, jogurty i sery powinny być stałymn elementem diety każdego człowieka.

dla mamDzieci z klasy III A postanowiły zrobić swoim mamom niespodziankę na "Dzień mamy". Przyniosły z domu materiały potrzebne do przygotowania tych niespodzianek: kolorowy filc, nitki, igły, nożyczki, kolorowe guziki i wstążki. Uczniowie z zapałem wzięli się do pracy, czasu zostało bardzo mało… Niektórzy pierwszy raz mieli w rękach igłę i nitkę, ale wszystkim ta zabawa bardzo się podobała. Niespodzianki udały się! Dzieci wręczą je swoim mamom w poniedziałek…

wrozoo20 maja uczniowie klasy IIIA i IIIB odwiedzili  wrocławskie ZOO. Dzieci miały okazję zobaczyć  i dowiedzieć  się  wielu ciekawych rzeczy związanych ze zwierzętami, którym grozi wyginięcie. Do takich zwierząt należą: jelenie milu nazywane też jeleniami Dawida, makaki czubate, węże wężoszyje, ptaszniki czerwono kolanowe, takiny i wiele wiele innych…

W dn. 09.06.2014r. o godz. 16.30 w małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców, którzy mają co najmniej troje dzieci. Podczas spotkania zaprezentujemy programy, których celem jest poprawa jakości życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych, w tym zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. Proponowane formy wsparcia przeznaczone są dla wszystkich rodzin wielodzietnych bez względu na sytuację materialną. 

Serdecznie zapraszamy !!!

Za sprawą zorganizowanego dla klas 1 konkursu czytelniczego, od kilkunastu dni biblioteka szkolna żyła wierszami Jana Brzechwy. Reprezentacje pierwszaków starły się ze sobą w konkursie czytelniczym, który polegał na odpowiadaniu na szczegółowe pytania z treści wierszy (np. co kupiła kaczka-dziwaczka, by napisać list) i znajomości postaci w nich występujących (np. Wymień cztery gatunki warzyw z wiersza "Na straganie").

minikoncertW dniu 10 kwietnia 2014, w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się popis gry na pianinie, dzieci z zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczyciela klasy fortepianu Ludmiły Kurek.

 

 

turniejDzieci z naszej szkoły - Joanna Raduń i Jola Pankiewicz z klasy III B, przygotowane przez Izabelę Półgrabię oraz Mateusz Kelner, przygotowany przez Elżbietę Pilarczyk - wzięły udział w XI Międzyszkolnym Konkursie Ekologiczym "Młodzi ekolodzy - nadzieją na czystość Ziemi". Wykazali się oni dużą wiedzą ekologiczną, zajmując miejsce w czołówce szkół biorących udział w konkursie. Gratulujemy.

21 maja 2014r. w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu odbył się Finał VII Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego pt. „Świat ptasich prawd”. Naszą szkołę reprezentował uczeń Jakub Sobański z kl.2b, który zdobył II miejsce w kategorii: Praca plastyczna „Ptaki cudaki” klasy I-III. Podczas finału można było obejrzeć prace wszystkich uczestników konkursu oraz poznać autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych z Indii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski.

Dnia 12 maja 2014r. komisja konkursowa II etapu VII Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Świat  ptasich  prawd” zakończyła swoje prace i spośród uczestników konkursu wybrała laureatów w poszczególnych kategoriach. Z ogromną radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Jakub Sobański z klasy 2b został laureatem konkursu w kategorii: Praca plastyczna „Ptaki cudaki” klasy I-III.

Są jeszcze wolne miejsca na kolonię do Chłapowa 10.08-23.08.2014. Cena 1270 ZŁ Zapraszamy

mech8 maja 2014r. z p. E. Pilarczyk – naszą panią od przyrody, uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach przyrodniczych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 90. Podczas tych zajęć robiliśmy dużo fajnych rzeczy, np. sprawdzaliśmy jak wygląda mech pod mikroskopem, układaliśmy regulamin zachowania się na terenie rezerwatu i wykonywaliśmy doświadczenie „Czy mech chłonie wodę”. Dzięki tym warsztatom dużo się nauczyliśmy o torfowiskach i dowiedzieliśmy się, jak ważna jest ich ochrona.

Gratulujemy naszym szóstoklasistom! Paweł Gryglewicz z klasy 6a zwyciężył w dwóch konkursach z języka angielskiego! Zdobył I miejsce w II Międzyszkolnym konkursie na komiks w języku angielskim "I Had a Dream..." i I miejsce w VII Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim "My Dream Holiday". Dawid Adamowicz z klasy 6b zajął III miejsce w VII Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim "My Dream Holiday". BRAWO!

jezyk1W poniedziałek 12 maja odbyła sie w naszej szkole Gala Wrocławskiego Międzyszkolnego Konkursu Językowego "Język i Obraz", który organizujemy już od kilku lat. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego. Wyniki zostały ogłoszone na naszej stronie internetowej pod koniec kwietnia.

II miejsce w Mistrzostwach Wrocławia srefy "Centrum" zajęli nasi chłopcy w rozgrywkach "trójek" klas V. W zawodach finałowych, które odbyły się w SP72 wygraliśmy  2-0 z SP72 oraz 2-0 z SP76. W meczu o pierwsze miejsce ulegliśmy SP63 1-2. Skład zespołu zostanie zamieszczony na stronie osiągnięć sportowych szkoły.

Zapisy do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 9  we  Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 odbywają się w dniach  19.05. - 18.06.2014r.

 1. Wniosek (nowy) należy pobrać w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.
 2. Wypełniony wniosek, należy złożyć w w/w terminie w sekretariacie szkoły.
 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-VI, których rodzice pracują zawodowo, ze względu na organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 4. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy będzie wywieszona dnia 23.06.2014r.
 5. W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmie dyrektor szkoły, po wcześniejszym złożeniu podania przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu
zaprasza na spotkanie informacyjne rodziców dzieci,
które w roku szkolnym 2014/2015 podejmą naukę
w klasie pierwszej oraz w oddziale przedszkolnym -„0”.
Odbędzie się ono w piątek 13 czerwca 2014 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

torresDn. 25.04.2014 w naszej szkole gościł Jose Torres w ramach programu Wrocławski Most Tolerancji - Wszyscy w jednym rytmie. Muzykując na instrumentach z różnych stron świata przekonaliśmy się , jak różnorodność i indywidualność mogą wspaniale współgrać w jednej orkiestrze. Podobnie może być wśród nas „ Jesteśmy różni, ale jednocześnie możemy bez konfliktów żyć obok siebie” – mówi ł Torres. Prawdziwym smaczkiem był taniec salsy w wykonaniu mistrza i utalentowanej P. Ani.

Dnia 29 kwietnia , jak co roku w naszej szkole, zorganizowany został już IV Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny. Każdą szkołę reprezentowali uczniowie klas szóstych, którzy pełni emocji i duch walki podjęli wyzwanie w potyczkach językowych. Mistrzem wiedzy o poprawności naszego języka został Marek Świergoń ze Szkoły Podstawowej nr 61. II miejsce zajęła Julia Kiezik – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 37, natomiast tuż za nią, na podium, stanęła Agnieszka Ucherek ze Szkoły Podstawowej nr 47. Zwycięzcom, a także wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

majowe30 kwietnia był dla uczniów naszej szkoły dniem wyczerpującym. Po ciekawym spotkaniu z p. Jose Torresem przyszedł czas na zmagania "Majowej Ligi Klas." Klasy 4-6 przygotowywały plakaty poświęcone przypadającym na początek maja świętom. Wspominaliśmy 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wydarzenia 1- Majowe w Chicago, wiele uwagi poświęciliśmy Fladze Rzeczpospolitej Polskiej oraz 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wiedza, którą zdobyliśmy podczas nauki i pracy przydała się podczas godzinnych zawodów na sali gimnastycznej, z których, po rozwiązaniu 7 zadań, zwycięsko wyszła klasa VB. Gratulujemy!

W czwartek 24 kwietnia emocjonującym meczem hojejowym klasa VI B zakończyła tegoroczny sezon łyżwiarski na krytym lodowisku przy ul. Spiskiej we Wrocławiu. Przez 6 miesięcy trwającego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły doskonalili umiejętności jazdy na łyżwach pod czujnym okiem p.Wiesława Forkasiewicza i pod opieką swoich wychowawców. Cieszymy się, że już wiosna, ale trochę szkoda integrujących zespoły zajęć na tafli. Czekamy na przyszły rok!

5 marca 2014 roku byliśmy organizatorami grupy eliminacyjnej w minisiatkówce chłopców klas piątych. W czterozespołowej grupie zajęliśmy drugie miejsce i awansowaliśmy do zawodów finałowych. Nasi chłopcy pokonali SP42 2-0, SP30 2-0 i ulegli po zaciętej walce SP63 1-2. Skład drużyny zostanie zamieszczony w osiągnięciach sportowych.

kanonizacja"Nie lękajcie się iść drogą świętości!" (Św. Jan Paweł II)
Dnia 25. kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji kanonizacji dwóch wielkich Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Występy artystyczne były poświęcone pamięci i czci największego Polaka, Jana Pawła II. Uczniowie z klas: 2a, 2b, 5b i 6a przygotowali występ pod tytułem "Święty uśmiechnięty". Dzieci przepięknie opowiedziały historię życia Lolka z Wadowic. Nie zabrakło również oprawy multimedialnej, dzięki której mogliśmy obejrzeć zdjęcia oraz posłuchać niektórych, ale jak pokrzepiających słów świętego człowieka.

JĘZYK ANGIELSKI
Kategoria: klasy I – III
I miejsce Nike Dyczek - Szkoła Podstawowa nr 2, Wrocław
II miejsce Jowana Kołowrotkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 63, Wrocław
III miejsce Piotr Iwaszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 24, Wrocław

ziemiaW dniu 24 kwietnia odchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Świętowaliśmy pod hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”. Poprzez zabawy i udział w konkursach chcieliśmy zwrócić uwagę wszystkich na promowanie odpowiednich zachowań zgodnych z prawami natury. Przez udział w konkursie „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny” zachęcaliśmy do rozważnej i odpowiedzialnej segregacji odpadów i społecznej walki o likwidowanie dzikich wysypisk.

PADDnia 25.04.2014r klasa 1b kolejny  raz uczestniczyła w zajęciach Polskiej Akademii Dzieci, organizowanych w auli DSW. Ten wykład był dla nas niezwykle interesujący i ważny, gdyż prelegentami byli: Jan Glanert, Mateusz Pasiński i Jonatan Siudziński - uczniowie kl.1b. Młodzi eksperci - Jaś i Mateusz opowiadali o skałach, wulkanach i minerałach. Jonatan wspierał kolegów i zaprezentował widowni niezwykłą kolekcję minerałów. Dzieci mogły oglądać m.in. piryt "złoto głupców" oraz niezwykle rzadki meteoryt.

lekcja muzealna9 kwietnia udaliśmy się z całą klasą III a do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną pt. „Wielkanoc w sztuce”. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie – wiosną rozpoczyna nowy cykl życia. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję, dlatego również w sztuce ma to bogate odzwierciedlenie. Dzieci zobaczyły obrazy i rzeźby przedstawiające różne scenki .

zyczenia2014Serdeczne życzenia pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.
Wszystkim życzę wiosennej mocy budzenia się do życia, energii, pogody ducha oraz wiary w ludzi, w siebie i swoje możliwości.
Niech Tajemnica Wielkiej Nocy przypomni o tym, co w życiu ważne i piękne, a skrzydła wiary przykryją kamienie zwątpienia i uniosą ponad przemijanie.

Pod koniec marca odbył się w naszej placówce I etap (szkolny) Międzynarodowego Konkursu Ekologiczno-Prozdrowotnego „Świat ptasich prawd” pod hasłem „EKO skutecznie - dla ptaków bezpiecznie”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-3. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz gratulujemy pomysłowości i talentu.

Dwa złote medale i tytuły Mistrzów Wrocławia w wielobojach łyżwiarskich zdobyli  nasi uczniowie. Na sztucznym  lodowisku przy ulicy Spiskiej nasi łyżwiarze i łyżwiarki kolejny raz zademonstrowali swoje wielkie umiejetności jazdy na łyżwach. Jezscze raz okazało się,  że, wytrwała praca przynosi bardzo dobre wyniki. Dodam tylko, że w tym roku zdobyte medale były wyjątkowo piękne. Składy  zespołów zostały zamieszczone w na stronie osiągnięć sportowych szkoły.

ogrodkiW piątek 4 kwietnia klasa 1 b wybrała sie do Zakładu Obserwatorium Klimatologii i Ochrony Atmosfery by poznać tajemnice Meteorologii. Dzieci poznały tajniki przewidywania pogody poprzez obserwacje: ciśnienia powietrza, wiatru, chmur. Młodzi badacze zapoznali się z urządzeniami meteorologicznymi. Klatka meteorologiczna to drewniana skrzynka ustawiona na wysokości 2 m nad poziomem terenu, mająca przewiewne ściany, pomalowane na biało dla odbijania promieni słonecznych, mieszcząca zestaw przyrządów meteorologicznych.

zielona szkW dniach 24 – 28 marca br. liczna grupa naszych uczniów przebywała na „Zielonej Szkole” w miejscowości Bardo. Szkołę reprezentowały klasy pierwsze, trzecie i klasa IVB – w sumie 75 osób oraz nauczyciele. Pobyt obfitował w szereg atrakcji. Poznaliśmy Bardo i jego malownicze okolice. Szczególne wrażenie zrobiło na nas Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej, a w nim ruchoma szopka.

parnasWielkie gratulacje dla JEREMIEGO SZYNDLARA, ucznia klasy 6a, za zajęcie III miejsca w V edycji konkursu języka angielskiego „THE BEST OF ENGLISH” dla uczniów klas VI szkół podstawowych, którego organizatorem było Prywatne Gimnazjum Językowe Parnas we Wrocławiu. Konkurs składał się z dwóch etapów oraz finału. W I etapie (eliminacje szkolne) uczestnicy rozwiązywali pisemny test, który sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość zasad gramatyki i słownictwa na poziomie B1 oraz wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

wernisaz14 marca 2014 r. uczniowie klasy III A wzięli udział w wernisażu prac dziecięcych „Mam marzenie” Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119. Wernisaż miał miejsce w Galerii pod Plafonem, Rynek 58. Na uroczystość uczniowie udali się ze swoją wychowawczynią i rodzicami. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda profesjonalny wernisaż, a do tego zorganizowany w tak pięknym miejscu jak odnowiona Wojewódzka Biblioteka Miejska. Duże wrażenie zrobiły na nas prezentowane prace. Do Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu uczęszczają dzieci z dysleksją oraz z trudnościami w nauce.

muzeum 0W czwartek 13.03.2014 klasa 0 po raz pierwszy wybrała się na warsztaty do Muzeum Narodowego. Dzięki Pan Basi, która wprowadziła nas w świat sztuki i malarstwa dzieci miały okazję zobaczyć wiele ciekawych portretów, krajobrazów a także obrazów przedstawiających sceny rodzajowe oraz martwą naturę. Dowiedzieliśmy się, co odróżnia od siebie te tematy malarskie oraz, co jest dla nich charakterystyczne. Po ciekawej lekcji zeszliśmy na warsztaty plastyczne, gdzie każdy mógł samodzielnie narysować każdy z poznanych tematów oraz opowiedzieć o swoich odczuciach i wrażeniach jakie towarzyszyły mu podczas wizyty w muzeum.

sadzonkiKlasa 1b wybrała się na śniadanie do Parku J. Słowackiego, aby zaobserwować wiosenne kwiaty, które w tym roku wyjątkowo wcześnie pięknie wzeszły. W parku pracownicy firmy „Park M” ze Starego Sącza - dbający o Wrocławskie rośliny - pokazali dzieciom jak zasadzić bratki. Każdy uczeń mógł nawet kilkakrotnie posadzić kwiatki. Mali ogrodnicy otrzymali w nagrodę sadzonki, które zabrali do domów. Dzieci zobowiązały się regularnie dbać o rośliny.

muzeumW czwartek 13.03.2014 kolejny raz wybraliśmy się na warsztaty do Muzeum Narodowego. Tego dnia mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych portretów, maskę mumii oraz meble i szkło użytkowe z przełomu XVI w. Największy podziw dzieci ( i nauczycieli) zdobył jednak obraz wybitnego malarza Jana Matejki pt. „Śluby Jana Kazimierza”. Wielkość i bogactwo tego dzieła wzbudziły wiele emocji w młodych zwiedzających.

capitolKlasa Ib po raz pierwszy wspólnie wybrała się do Wrocławskiego Teatru Muzycznego „Capitol” na przedstawienie „Zaczarowane Podwórko”. Przed występem dzieci zwiedziły budynek odrestaurowanego teatru, który swoją urodą i wystrojem wnętrz zdobył ich uznanie. Następnie zajęliśmy swoje miejsca w lożach i z uwagą obejrzeliśmy przedstawienie.

Trzymaj się prostoWrocławskie Centrum zdrowia SP ZOZ jest w tym roku realizatorem Programu profilaktyki Wad Postawy “Trzymaj się prosto”. Program skierowany jest do dzieci 4-19 lat. Można dzieci zarejestrować do lekarza ,który kwalifikuje do zajęć oraz chodzić na ćwiczenia na salę gimnastyczną lub na basen (jeśli dzieci umieją pływać). Jeśli rejestracja będzie do lekarza, który kwalifikuje na zajęcia przy ul. Celtyckiej w “Celmedzie,” to zajęcia na basenie są zorganizowane w Aquaparku na Borowskiej. Do zajęć na sali są dopłaty w wysokości 3 zł , do zajęć na basenie - 4 zł .

KORYTARZE

 • Wernisaż prac plastycznych


PARTER

 • 13.30 – 14.30 s. 8 – Zajęcia koła technicznego – p. J. Drozd, p. K. Kędzierska
 • 13.30 – 14.15 s. logopedyczna - Zajęcia logopedyczne – p. A. Soja
 • 14.30 – 15.00 s. 6 – Gry logiczno-matematyczne w wykorzystaniem komputera, p. B. Rudzka
 • 14.00 – 15.00 świetlica szkolna – Warsztaty: papieroplastyka, p. K. Szydłowska, p. A. Różycka


I PIĘTRO

 • 13.00- 13.40 s. 15 – Quiz humanistyczny – p. M. Stawiarz
 • 13.20- 14.00 s. 14 – Pokaz prezentacji uczniowskich – p. E. Pilarczyk
 • 13.30- 14.10 s. 10 – Wystawa książek wykonanych przez dzieci.
                                  Zajęcia plastyczne „Wiosna paluszkami malowana” – p. A. Lichocka, p. S. Kowal


II PIĘTRO

 • 12.00 -13.00 s. 21 – Zabawki edukacyjne. Gry i zbawy matematyczne – p. B. Stankiewicz
 • 13.00-13.30 s. 22 – Zajęcia plastyczno-ekologiczne – p. I. Półgrabia
 • 13.00-13.30 s. 21 - Muzykoterapia „Na przyjęciu cukrowej wróżki”-p.M.Kołłątaj
 • 13.30-14.30 s. 24 – Gry i zabawy edukacyjne – p. M. Cieśla, p. M. Zemła
 • 13.00-13.30 s. 23 – Zajęcia z pierwszej pomocy – p. J. Sulicz
 • 14.00-14.45 s. 18 – Zajęcia plastyczne, malowanie na szkle.
                                 Wernisaż prac uczniów na korytarzu – p. A. Lenart
 • 14.00-14.30 s. 19 –Zajęcia metodą W. Sherborne – p. A. Haładaj, p. K. Domagała
 • 14.30-15.00 s. 22 – Zajęcia z kinezjologii edukacyjnej – p. J. Bielska

 • Kawiarenka p. M. Suchta, p. A. Haładaj, p. J. Dolata

 Serdecznie zapraszam
uczniów klas 0-6
do udziału w II Szkolnym Konkursie Plastycznym
„Wiosną malowane”

 

Zasady uczestnictwa:

1.      Temat: wiosenne motywy – kwiaty, bociany, drzewa z pąkami, bazie, park wiosną itp.

2.      Technika: wycinanka, wydzieranka z kolorowego papieru.

3.      Format: A3 lub A4.

4.      Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.

5.      Termin: 17.03.2014 r.

6.      Prace należy dostarczyć opiekunce konkursu – Izabeli Sosnowskiej (sala 8).

Serdecznie zapraszam

uczniów klas 4-6

do udziału w szkolnym etapie konkursu plastycznego

„Sztuka smaku - kuchnia artystyczna”

Zasady uczestnictwa:

1. Temat: martwa natura (piękne patery, misy i talerze jako „cytaty” z malarstwa holenderskiego wieku XVII albo ryby w galarecie, ciasta czy torty, kiełbasy, kosze owoców, półmiski z jadłem, słoiki z grzybami, dżemem itp.) lub sceny biesiadne wokół stołu (np.: uroczystości świąteczne, urodzinowe, ale też zwykły obiad, śniadanie), sceny prezentujące pięknie nakryte do posiłku stoły oraz te przedstawiające śmieci, resztki jedzenia i bałagan po uczcie), lub portrety inspirowane twórczością Giuseppe Arciboldi’ego (wyobrażenia ludzkich twarzy albo sylwetek komponowane przy pomocy warzyw, owoców i wszelakiej roślinności), lub plastyczne przedstawienia problemów głodu, obżarstwa i anoreksji.

2. Technika: dowolna.

3. Format: dowolny.

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

5. Termin: 24.03.14 r.

6. Prace należy dostarczyć opiekunce konkursu – Izabeli Sosnowskiej (sala 8).

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH

„JĘZYK i OBRAZ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we Wrocławskim Międzyszkolnym Konkursie Językowym: „Język i obraz”. Jest to konkurs plastyczno-językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego lub niemieckiego, związanych z jedzeniem w formie obrazkowej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu.

Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja idiomów języka angielskiego i niemieckiego związanych z jedzeniem w formie obrazu.

Warunki udziału w konkursie:

Szkoła, biorąca udział w konkursie, wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac z jednej lub z każdej kategorii językowej (po 3 z każdej kategorii wiekowej: kl. I-III i IV-VI) i dostarcza je na adres Szkoły Podstawowej Nr 9 w terminie do 4.04.2014r. Prace przekazane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu uczestnik może nadesłać jedną pracę.

Wraz z pracami należy przekazać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu).

Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać: prezentowany idiom, nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego (wzór w załączniku do regulaminu). Etykietę umieścić trzeba z tyłu pracy.

Forma prac jest dowolna, na płaszczyźnie. Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela, collage, itp.

Przebieg konkursu:

Po otrzymaniu prac zbierze się jury w skład którego wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów. Prace oceniane będą w 2 kategoriach językowych: język niemiecki i angielski oraz 2 wiekowych: kl. I-III i IV-VI. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Nagrodzeni zostaną laureaci w obu kategoriach i poziomach oraz autorzy prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie zaświadczenia

Dodatkowe informacje:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac.

Prace konkursowe nie będą odsyłane.

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu.

Przesłanie pracy plastycznej przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszonej pracy i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie naruszył praw autorskich oraz praw osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa naruszył, który tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29.04.2014r. na stronie internetowej Organizatora.

Informacje dla laureatów zostaną również przekazane drogą mailową na adresy mailowe szkół.

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy

 

Organizatorzy:

Anna Szanin - dyrektor szkoły

Izabela Gajda-Chrzanowska                                                                                      

Joanna Neto                                                                                                              

Karolina Pogorzelska

Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław

wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu

zaprasza do udziału w II EUROPEJSKIM FESTIWALU PIOSENKI ESPERANCKIEJ.

Festiwal odbywa się co roku w każdy trzeci piątek maja w dwóch kategoriach:
1. chór lub zespół
2. solista.

Uczestnicy: mieszkańcy Europy.
Wiek uczestników: 6-18 lat. 
Każdy uczestnik może wykonać dwie piosenki: jedną w języku esperanto, drugą w swoim lub obcym języku narodowym. 

Oceniane są tylko piosenki esperanckie.

Weź udział w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu, który odbędzie się w piątek 23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu ul. Nyska 66.

HONOROWYMI PATRONAMI festiwalu są MILA VAN DER HORST KOLIŃSKA znana esperantystka, honorowy członek Światowego Związku Esperantystów (UEA) i Międzynarodowego Związku Nauczycieli Esperantystów (ILEI) oraz senator Rzeczypospolitej Polskiej profesor EDMUND WITTBRODT, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka a obecnie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto.

zwyciescy esperanto
[Na zdjęciu organizatorzy i uczestnicy ubiegłorocznego festiwalu]

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
podając w temacie e-maila: E-kanto.

CZEKAJĄ CENNE NAGRODY! Jedną z nich będzie profesjonalne nagranie nagrodzonych piosenek.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2014 r.

W imieniu organizatorów:
Małgorzata J. Komarnicka - dyrektor Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław
Anna Szanin – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu 

konkursy j angI znowu dotarła do nas dobra wiadomość. Uczennica klasy 4a – Amelia Jakubczak – zdobyła wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „Atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 58. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy (przestrzennej lub płaskiej), przedstawiającej wybraną atrakcję turystyczną jednego z krajów anglojęzycznych ( Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia) wraz z opisem w języku angielskim.

legoW dniu 11 lutego 2014 r. klasa IIa zwiedziła największą w Polsce wystawę klocków Lego w Pasażu Grunwaldzkim. Eksponaty prezentowały postacie, miejsca i wydarzenia znane z bajek, filmów, sceny historyczne oraz budowle znane na całym świecie m.in. makieta Lego City, mistrz Yoda z Gwiezdnych Wojen, budynek opery w Sydney czy Tadż Mahal.

SREBRNE MEDALE I TYTUŁ WICEMISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA zdobyli nasi uczniowie w łyżwiarskich wielobojach "ZŁOTY KRĄŻEK". Nasza drużyna oparta na uczniach z klas V -tych po zaciętej walce uległa drużynie ze Żmigrodu. Zdobycie srebrnych medali jest dla naszych chłopaków bardzo dużym osiągnięciem. Mimo bardzo ambitnej walki minimalnie ulegli przeciwnikom, którzy byli od nich o rok starsi. Chłopcy zdobyli , również pamiątkowy puchar.Serdecznie gratulujemy zwyciezcom i zapowiadamy walkę o "złoto", w przyszłym roku.

wieslawZŁOTE MEDALE i tytuły MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA zdobyły nasze dziewczęta w łyżwiarskich wielobojach "BŁĘKITNA SZTAFETA". Kolejny raz nasze dziewczyny okazały się najlepsze w łyżwiarskich zmaganiach. Po pięknej walce zdecydowanie pokonały wszystkie rywalki. W nagrodę otrzymały złote medale i puchar. Dzięki najwyższej randze sportowej rywalizacji, dziewczęta z klas VI otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do gimnazjum.

Valentines Card 1W lutym uczniowie klas 1 – 6 wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym „VALENTINE’S CARD IN ENGLISH” (kartka walentynkowa po angielsku), organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 40 we Wrocławiu. Zadaniem dzieci było przygotowanie kartki walentynkowej wraz z wierszykiem lub życzeniami w języku angielskim. Jury oceniało oryginalność i estetykę, zgodność pracy z tematem oraz poprawność językową w 3 kategoriach wiekowych (osobno klasy I i II; osobno klasy III i IV; osobno klasy V i VI). 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów przyszłych klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 7 marca 2014 r. o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Nyskiej 66.
Jednocześnie informuję, że Dzień Otwarty Szkoły odbędzie się w piątek 21 marca 2014r., na który zapraszam wraz z dziećmi.

Z wyrazami szacunku
mgr Anna Szanin
dyrektor szkoły

 

Zgodnie zapisem ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art.14 ust. 3. „Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego”. W związku z powyższym, powiadamiam Państwa o obowiązku rozpoczęcia przez dziecko 5-letnie, urodzone w roku 2009 oraz dziecko 6-letnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., w dniu 1 września 2014 r. rocznego przygotowania przedszkolnego.

zimowe zooW styczniu 2014r. ruszyły kolejne lekcje edukacyjne w Ogrodzie Zoologicznym. W ramach budowania więzi pomiędzy uczniami oraz utrwalania bezpiecznych zachowań podczas przebywania poza szkołą klasy 0 i Ib postanowiły nawet pomimo mroźnej pogody wybrać się do wrocławskiego ZOO. Dzieci chciały sprawdzić jak w tym trudnym okresie radzą sobie zwierzęta. Na miejscu okazało się, że pomimo niskich temperatur opiekunowie bardzo dobrze przygotowali swoje zwierzaki do zimy.

radiologia31.01.2014r mogliśmy przyjąć w naszej szkole specjalnego gościa jakim była dr n. med. Joanna Bladowska. Pani Asia jest radiologiem we wrocławskim szpitalu klinicznym i zgodziła się przybliżyć nam tajemnice swojego zawodu. Uczniowie klas 0 i Ib mogli poznać, co kryje się pod sekretną nazwą RTG czy TK. Dowiedzieliśmy się, co lekarz może zobaczyć na zdjęciach radiologicznych, do czego służy tomograf komputerowy i jakie obrazy można na nim stworzyć oraz jak wspaniała i kolorowa jest technika obrazowania ludzkiego ciała dzięki rezonansowi magnetycznemu.

bal karnawalowyKarnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. W naszej szkole również został zorganizowany wspaniały bal karnawałowy. Z tego też powodu 15.01.2014r. wszyscy uczniowie klas młodszych zgromadzili się na pięknie przystrojonej sali gimnastycznej. Wszystkie dzieci przyszły we wspaniałych i oryginalnych strojach, każdy przygotowany był na świetną zabawę i wiele atrakcji.

podziekowaniePod koniec roku 2013 odbyła się w naszej szkole zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt. Wzięli w niej udział uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele. Zebrane zostały dwa duże kartony darów, wśród nich były m.in.: koce, ręczniki, kołdry, miseczki, różne rodzaje karmy suchej i w puszkach. Dzieci z Klubu Ekologa przygotowały również kolorowe kartki z noworocznymi życzeniami dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dary zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej. Wszystkim uczestnikom zbiórki bardzo dziękujemy za tak liczny udział, okazaną pomoc i szczodre serce. Dziękujemy także pani Anecie Koszelowskiej, mamie naszej uczennicy Emilii z kl.2b, za zawiezienie w imieniu szkoły zebranych prezentów.

Visit 001Z dumą możemy poinformować o wielkim osiągnięciu naszych uczniów. W finale V edycji wrocławskiego konkursu „VISIT THIS PLACE WITH ME!” („Odwiedź to miejsce ze mną!”) Szymon Zajączkowski z klasy 6b zajął II miejsce, a Natalia Siudzińska z klasy 6a zajęła miejsce III. Konkurs, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 63, wymaga od uczestników naprawdę dużo pracy. Odbywa się w trzech etapach.

drapiezne ptaki5 lutego 2014 w klasach młodszych odbyła się prelekcja pt. „Ptaki drapieżne…”, którą poprowadził pan Marcin Marzec z Fundacji „Św. Huberta”. Dzieci mogły z bliska zobaczyć największą żyjącą w Polsce sowę – puchacza, dowiedzieć się o niej i innych ptakach drapieżnych wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego że: sowy były tępione i prześladowane przez człowieka ze względu na złą sławę jaką przypisywano im w legendach i zabobonach, z drugiej strony przedstawiana od wieków jako symbol mądrości i wiedzy.

Zapraszam do udziału w KONKURSIE LITERACKO – PLASTYCZNYM "JESTEM AUTOREM I EDYTOREM KSIĄŻKI"

Dla kogo: uczniowie klas 4-6

 1. Autorem książki może być jeden uczeń i jeden opiekun.

 2. W książce należy zamieścić 6 wierszy bądź 3 teksty pisane prozą.

   ` 3. Tematami tekstów mogą być:

- Moja Mała Ojczyzna ( rodzina, podwórko, znajomi, szkoła...),

- Moja Ojczyzna (miast, wieś, rzeka, góry, przyroda...)

4. Utwory muszą być własnego autorstwa ( plagiat dyskwalifikuje pracę).

 1. Książka, od strony edytorsko – plastycznej, powinna być wykonana dowolną techniką i w dowolnym kształcie, ale z uwzględnieniem materiałów trwałych.

 Termin: prace należy składać u p. I. Sosnowskiej (sala 8) w terminie do 3 marca 2014.

Zapraszam do udziału w BIENNALE SZTUKI UŻYTKOWEJ

Dla kogo: uczniowie klas 4-6

Temat pracy plastycznej: sztuka użytkowa - ceramika, biżuteria, tkaniny czy meble, a także ubiory, drobne elementy wyposażenia wnętrz i zabawki, wszelkie techniki dekoracyjne, wyroby powstałe w wyniku recyklingu (z plastikowych butelek, kubków, nakrętek, worków foliowych itp.)

Format: dowolny

Technika: dowolna

Prace mogą być wykonane indywidualnie (przez jedną osobę) lub zbiorowo (maksymalnie 4 osoby).

Termin: prace należy składać u p. I. Sosnowskiej (sala 8) w terminie do 3 marca 2014.

jaselka klasoweDnia 19.12.2013r uczniowie kl.1b spotkali sie ze swoimi rodzinami na klasowej Wigilii. Dzieci przygotowały słodki poczęstunek oraz przedstawienie jasełkowe.   W realizację tego przedsięwzięcia włożyły wiele energii, co zaowocowało długimi brawami i wzruszeniem widzów . Wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy i podzieliliśmy się opłatkiem. 

dzien babciPo raz drugi uczniowie naszej szkoły odwiedzili Dom Opieki dla osób starszych przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji, z którym "Dziewiątka" rozpoczęła współpracę w grudniu. Tym razem dzieci z klasy 1B przygotowały przepiękne Jasełka i zaprezentowały je zebranym w świetlicy seniorom. Wszystkie pierwszaki miały kostiumy i odważnie mówiły swoje role, mimo licznie zgromadzonej widowni. Natomiast dziewczyny z klasy 5A wykonały taniec nowoczesny izaśpiewały najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

22 stycznia w Szkole Sportowej nr 50 odbyły się zawody finałowe w siatkówce chłopców "CZWÓREK". Znakomicie spisali się nasi uczniowie, zdobywając w rozgrywkach brązowe medale. Bardzo się cieszę, że po trzyletniej pracy zakończyliśmy zawody z takim suncesem.W pokonanym polu pozostawiliśmy około 50 wrocławskich szkół.

21 stycznia w Szkole Sportowej nr 3 odbyły się finały Mistrzostw Wrocławia W Siatkówce "CZWÓREK" Dziewcząt. Nasze dziewczęta spisały się znakomicie i po bardzo pasjonujących rozgrywkach zajęły V miejsce we Wrocławiu. Przed nami znlazły się szkoły, które specjalizują się w siatkówce. Na 60 startujących szkół wynik naszych dziewcząt zasługuje na wielkie brawa. Niestety rozstawienie zespołów było dla nas bardzo niekorzystne. Trafiliśmy na późniejsze złote i srebrne medalistki, z którymi przegraliśmy w "tie-break'ach". Poziom zawodów była bardzo wysoki.

Pierwszy raz byliśmy organizatorami zawodów cwiercfinałowych o Mistrzostwo Wrocławia "czwórek" chłopców, które odbyły się 17 stycznia tego roku. Nasi chłopcy we wspaniałym stylu pokonali czołowe wrocławskie szkoły i awansowali z I szego miejsca do zawodów finałowych. Kolejno pokonaliśmy SP 45 2:0, SP97 2:0 oraz SP28 2:0. Skład zespołu zostanie zamieszczony na stronach - osiągnięcia sportowe szkoły.

 20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 50 odbyły się ćwierćfinały Mistrzostw Wrocławia w minipiłce siatkowej dziewcząt "czwórek". Nasze wspaniałe dziewczęta spisały sie znakomicie i grając w elicie najlepszych wrocławskich szkół zajęły II miejsce i tym samym uzyskały awans do ścisłego finału. Wygraliśmy z SP nr 36 2:0, SP nr 95 2:0 oraz ulegliśmy gospodyniom SP nr 50  0:2. Skład zespołu został zamieszczony w osiągnieciach sportowych szkoły.

II miejsce i tytuł wicemistrzowski zdobyły nasze dziewczęta w Mistrzostwach Wrocławia strefy "Centrum" w minisiatkówce "czwórek" Podobnie jak nasi chłopcy dziewczeta spisały sie doskonale pokonując wszystkie szkoły za wyjątkiem Sportowej Szkoły (siatkarskiej) nr 97.  W finale  wygralismy z SP76 2:0, SP42 2:0 i ulegliśmy SP97 0:2. Skład zespołu: Małkowska Patrycja, Baron Anita, Zdziennicka Nicola, Palus Alicja, Kowalczyk Karolina, Łońska Wiktoria, Plewinska Wiktoria, Siudzińska Natalia, Karyś Karolina, Ulańczyk Agnieszka.

Kolejny raz nasi reprezentanci zostali Mistrzami Wrocła