Drukuj
Uczniowie SP9 z dyplomami zDolny Ślązak

 

Konkursy „zDolny Ślązak” są skierowane do wszystkich uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują: język polski, matematykę, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski oraz język niemiecki.

Gala Laureatów 2022 odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

W roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665. Wśród nich wyłoniono 388 laureatów. 

 

Wyróżnieni uczniowie pokonali trzy etapy: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich, a laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Wśród najzdolniejszych uczniów w województwie kolejny rok z rządu są również nasi uczniowie. Ponownie nasi ósmoklasiści odnieśli sukcesy.

 

Ingrid Siek z klasy 8a została laureatką konkursu z języka niemieckiego. Jest to niezwykły sukces. Ingrid musiała rywalizować z uczniami, którzy posługują się językiem naszych zachodnich sąsiadów na co dzień w domu. Włożony nakład pracy i nauka w szkolnym oddziale dwujęzycznym przyniosły efekty. Uczennica pracowała pod kierunkiem Pani Anny Szanin.

Artur Nguyen Viet z klasy 8d został kolejnym laureatem konkursu z historii. Nasz uczeń wykazał się ogromną wiedzą i wytrwałością. Konkurs ten wymagał znajomości wydarzeń - od starożytności do czasów współczesnych oraz historii regionu Dolnego Śląska. Uczeń swoje pierwsze sukcesy w tej dziedzinie wiedzy odnosił już w klasie czwartej.  Artur pracował pod kierunkiem Pana Karola Wolańskiego. 

Serdeczne gratulacje!!!

Ingrid i Artur dostaną się do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności.

 
Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i  nauczycielami szkół podstawowych,a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.