Drukuj
Żółtą ikonka z zasmuconą miną, podtrzymująca głowę rękami.

 

 

 

 

Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że w II semestrze nie przydzielono nam nowego asystenta niemieckiego. 
Powodem jest mała liczba chętnych, którzy zgłosili się na semestr letni do organizatorów programu KULTURWEIT.
Mimo to ponownie zgłoszę naszą szkołę do kontynuacji w/w programu od września 2022 roku.

Koordynator programu: Agnieszka Lesiewicz