Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Praca tygodnia

Klasa IC
Klasa IC

Projekty

{slide= Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych } projekt systemowy, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2 wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od 1 września 2011 do 28 lutego 2013r.

Projekt jest bezpłatny i udział w nim jest dobrowolny.

Zaplanowano, że w naszej szkole weźmie w nim udział 77 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wsparcie dla uczniów/uczennic w ramach projektu obejmuje:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia,
- zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów z wadami rozwojowymi (np. biobeedback),
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Walorem projektu jest fakt, że dzieci będą pracowały z naszymi nauczycielami.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” można znaleźć na stronie internetowej www.zojm.wroclaw.pl (zakładka: Projekty unijne)
lub u koordynatorów szkolnego projektu p. Jolanty Dolaty i p. Aliny Haładaj {/slide}

{slide= Włącz książkę, włącz czytanie } organizator portal mimamo.pl.
Akcja polegała na propagowaniu czytelnictwa w szkole, jak również poza jej murami, w związku z czym, nauczyciel biblioteki wraz z dziećmi odwiedzili Dom Opieki nad ludźmi starszymi, gdzie uczniowie czytali i recytowali poezję Tuwima. Zwieńczeniem projektu było otrzymanie przez naszą bibliotekę certyfikatu \"Miejsce przyjazne książce\". W projekcie uczestniczyło ośmioro uczniów z klas 4- 6, z opiekunem p. Anną Wąs. {/slide}

{slide= WF z klasą } To ogólnopolski program Centrum Edukacji Obywatelskiej, mający za zadanie w możliwie największym stopniu uatrakcyjnić zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego. Program realizowany jest przy wsparciu „ Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. honorowy patronat nad programem objął Minister Sportu i Turystyki, oraz Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu w szkole jest p. Wiesław Forkasiewicz.

Aktywna Dziewiątka I - BLOG 2013/2014

Aktywna Dziewiątka II - BLOG 2014/2015  {/slide}

{slide= Tenis 10 } Wrocławski program popularyzacji tenisa. Misją tego programu jest zachęcenie do tenisa jak największej liczby dzieci oraz nabycie przez nich podstawowych umiejętności techniczno – taktycznych, adekwatnych do możliwości psychofizycznych. Ważnym aspektem jest ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10. Oprócz nauki gry w tenisa dzieci usprawniają koordynację, motorykę dużą, lateralizację, sprawność ruchową oraz przede wszystkim nabierają pozytywnego stosunku do sportu. W projekcie biorą udział uczniowie klasy 2a i 3b. {/slide}

{slide= Język maszyn } to nazwa projektu oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest pokazanie, że programowanie nie jest zarezerwowane tylko dla informatyków i programistów, ale może być dostępne dla wszystkich. To jedno z dwóch działań będących częścią innowacyjnego miejskiego programu Wrocław koduje. Podczas zajęć uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności korzystania z nowych technologii i uczą się podstaw programowania. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z \"języka maszyn\" w szkołach, które zgłoszą się do projektu. Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów działającej przy Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miasta przygotowali dla nauczycieli pomoce, dzięki którym w przystępny i prosty sposób można uczniom przekazać podstawy i zasady programowania. Zajęcia w naszej szkole prowadzi dwoje nauczycieli p. Izabela Półgrabia oraz p. Marta Zemła.  {/slide}

{slide= Owoce w szkole } Ogólnopolski projekt dla klas I - III szkół podstawowych, sponsorowany i finansowany przez Agencję Rynku Rolnego. Jego celem jest propagowanie zdrowego, bogatego w witaminy, odżywiania. W jego ramach dzieci nieodpłatnie otrzymują trzy razy w tygodniu zdrowe warzywa i owoce, a także soki. Autorzy projektu w czasie jego trwania przewidzieli szereg różnego rodzaju konkursów, imprez i pikników dla dzieci i ich rodzin. Są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, promujące zdrowe odżywianie i aktywny sposób spędzania czasu. {/slide}

{slide= Mleko w szkole } Ogólnopolski projekt, w ramach którego dzieci otrzymują w szkole nieodpłatnie mleko. Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. {/slide}

{slide= Śniadanie daje moc } Ogólnopolski projekt, którego celem jest wytworzenie wśród dzieci nawyku zdrowego żywienia. W ramach podjętych działań uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali śniadanie, które obfitowało w zdrowe i kaloryczne produkty. {/slide}

{slide= Forum zdrowia } W ramach projektu Zespół ds. promocji zdrowia oraz chętni rodzice z dziećmi i nauczyciele spotykają się systematycznie co miesiąc, aby propagować zdrowy styl życia. Zorganizowano m.in. peleton rowerowy, zajęcia pod znakiem zumby, zabawy ruchowe z piłkami edubal, warsztaty zdrowego żywienia. {/slide}

{slide= Uczeń w formie } Program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń odżywiania dla dzieci wrocławskich szkół podstawowych, pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM we Wrocławiu. {/slide}

{slide= Moje pierwsze pieniądze } Ogólnopolski projekt z zakresu wczesnoszkolnej edukacji finansowej. {/slide}

{slide= Klub Bezpiecznego Puchatka } Ogólnopolski projekt dot. bezpieczeństwa, pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Kuratoriów Oświaty. W ramach projektu w miesiącu grudniu dzieci miały m.in. możliwość wziąć udział w ogólnopolskim teście wiedzy o bezpieczeństwie.{/slide}

{slide= Integracja europejska dla najmłodszych } Projekt mający na celu propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat Unii Europejskiej i działalności Polski w ramach Unii. {/slide}

{slide= Polska Akademia Dzieci (PAD) } Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci w wieku od 6. do 12. lat. Mali eksperci w trakcie wykładów przekazują słuchaczom wiedzę w wybranym obszarze swoich zainteresowań. Zajęcia odbywają się cyklicznie w wybrane dni w trakcie roku akademickiego. Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawość świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów.
Czytaj więcej {/slide}

{slide= Akademia Młodego Kucharza } Cykl warsztatów, w ramach których uczniowie uczą się gotować, piec, z elementami wiedzy o zdrowym odżywianiu. {/slide}

{slide= Dzieci dla Klimatu (KIDS for CLIMATE) } Pilotażowy program edukacyjny pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Czas trwania rok szkolny 2014/15. Odbiorcami programu są uczniowie w wieku 6-13 lat (klasy1-6) oraz pośrednio ich rodzice i nauczyciele. Założeniem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii. Dzieci uczestniczące w programie poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom będą uczyły się zagadnień związanych z produkcją, zużywaniem (odczyty z mierników) i oszczędzaniem energii w domu i w szkole. Program obejmuje również rodziny dzieci w nim uczestniczących, dlatego duże znaczenie ma zaangażowanie się rodziców w realizację poszczególnych zadań. Sposoby realizacji programu: zajęcia edukacyjne w szkole, karty pracy dla rodziny (w domu), rywalizacja szkolna w lidze klas, konkurs międzyszkolny. {/slide}

{slide= Mały Mistrz } Ogólnopolski Program Mały Mistrz został wprowadzony w tym roku szkolnym dla klas I-wszych w szkołach podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego w możliwie najatrakcyjniejszej formie. Do realizacji programu zaproszono także nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą współpracowali i pomagali nauczycielom klas pierwszych w jego realizacji.
Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki a koordynatorem na Dolnym Śląsku jest Szkolny Związek Sportowy. {/slide}

{slide= Mistrzowie kodowania } Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Jego zadaniem jest również pokazanie uczniom, że programowanie nie jest zarezerwowane jedynie dla informatyków i programistów, ale może być dostępne dla wszystkich bez wyjątków. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. {/slide}

{slide= Sala Przyrody - TAURON Ekoenergia } W związku ze zwycięstwem w konkursie w ramach autorskiej akcji społecznej \\\"Sala Przyrody - TAURON Ekoenergia\\\" szkoła bierze udział w rocznym projekcie. najważniejszym skutkiem zwycięstwa było przekazanie przez spółkę TAURON Ekenergia 40000 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej. kordynatorem projektu jest p. Elżbieta Pilarczyk {/slide}

{slide= Akademia -Przyszłości to System Motywatorów Zmiany } Ogólnopolski program, który za pomocą unikalnej metody pracy przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Dziecko samo decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to, jak będą wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA. W naszej szkole w programie bierze udział dziewięcioro uczniów. Każde z nich ma zajęcia ze swoim tutorem – wolontariuszami, posiada własny indeks sukcesów, uczestniczy w rożnych ciekawych wydarzeniach, wyjściach i zabawach organizowanych przez Akademię. {/slide}

Ogłoszenie

Przypominamy o naborze do klasy dwujęzycznej. Regulamin rekrutacji do pobrania w zakładce
"Pliki do pobrania ->
Dokumenty szkolne".

Kalendarz szkolny

Lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

The World Games

igrzyska maly

Archiwum

Powered by mod LCA

Logowanie