Gale­ria zdjęć

Praca tygodnia

Marta Rajkowska kl. 2a
Marta Rajkowska kl. 2a

fes­tyn na lodowisku

fes­tyn na lodowisku

Wybrana grafika
Wybrana grafika
W dniu 15.03.2008 r. (sob­ota) na lodowisku przy ul. Ślężnej odbył się fes­tyn sportowo-​rekreacyjny z udzi­ałem dzieci i rodz­iców z naszej szkoły. Głównym prowadzą­cym i orga­ni­za­torem więk­szości konkurencji był nasz nieoce­niony nauczy­ciel Wiesław Forkasiewicz. Poma­gali mu dziel­nie pani Iza Bykowska oraz inni nauczy­ciele i pedagodzy z naszej szkoły. O odpowied­nią oprawę imprezy zad­bali również rodz­ice oraz przed­staw­iciele Rady Osiedla Tarnogaj. Pogoda dopisała, humory również, wszyscy baw­ili się doskonale, tym bardziej, że więk­szość uczest­ników była była kolorowo prze­brana. mimo top­niejącego lodowiska udałao się dokończyć fes­tyn bez kontuzji.
Zapraszamy do oglą­da­nia zdjęć w Galerii (Fes­tyny — Lodowisko) i na lodowisko …ale chyba już na nastepną zimę.

Kalen­darz szkolny

Październik 2016
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Archiwum

Pow­ered by mod LCA
PLAN LEKCJI
Uczymy i wychowujemy
Ter­mi­narz
Orga­nizu­jemy
Wydarzenia i imprezy szkolne
PRO­JEKTY
Rozwi­jamy
Aktu­al­nie real­i­zowane programy
Świ­etlica
Opieku­jemy się
Zasady dzi­ała­nia świ­etl­icy szkolnej
DLA rodz­ica
Współpracu­jemy
Ter­miny kon­sul­tacji i nie tylko