Gale­ria zdjęć

Praca tygodnia

Klasa IC
Klasa IC

fes­tyn na lodowisku

fes­tyn na lodowisku

Admin­is­tra­tor 31 marzec 2008 Aktu­al­iza­cja:21 marzec 2014

Wybrana grafika
Wybrana grafika
W dniu 15.03.2008 r. (sob­ota) na lodowisku przy ul. Ślężnej odbył się fes­tyn sportowo-​rekreacyjny z udzi­ałem dzieci i rodz­iców z naszej szkoły. Głównym prowadzą­cym i orga­ni­za­torem więk­szości konkurencji był nasz nieoce­niony nauczy­ciel Wiesław Forkasiewicz. Poma­gali mu dziel­nie pani Iza Bykowska oraz inni nauczy­ciele i pedagodzy z naszej szkoły. O odpowied­nią oprawę imprezy zad­bali również rodz­ice oraz przed­staw­iciele Rady Osiedla Tarnogaj. Pogoda dopisała, humory również, wszyscy baw­ili się doskonale, tym bardziej, że więk­szość uczest­ników była była kolorowo prze­brana. mimo top­niejącego lodowiska udałao się dokończyć fes­tyn bez kontuzji.
Zapraszamy do oglą­da­nia zdjęć w Galerii (Fes­tyny — Lodowisko) i na lodowisko …ale chyba już na nastepną zimę.

Kalen­darz szkolny

Grudzień 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

The World Games”

igrzyska maly

Archiwum

Pow­ered by mod LCA